Nedoriešený 13. dôchodok

Obrázok od Gerd Altmann z Pixabay

old people's home, retirement home, civilian service

Skoro denne médiá píšu či hovoria o 13. dôchodku. Citát:

Trinásty dôchodok, ako ho poznáme, končí. Poslanci schválili zákon, ktorý s týmto pojmom nepočíta. Od tohto roka sa má zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka. Po novom má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak mala rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa (SP). Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
 
Nevedecké riešenie. Prekvapil ma aj „Otvorený list JDS Čaputovej, Ódorovi a Šimečkovi: „Aj seniori majú právo na dôstojný život, prestaňte klamať“
Čitateľovi iba pripomeniem, že dôchodkový systém na Slovensku sa vyvíja už viac ako 100 rokov. Počas tohto dlhého obdobia bol, a stále je, ovplyvnený politickými, sociálnymi a ekonomickými zmenami. 
Historicky bol prvý sociálny systém, teda menovite aj penzijný systém vo Švajčiarsku (The largest pension fund at the time insured the workers and employees of the Swiss Federal Railways (SBB)) ešte v 19. storočí. Nebudem rozoberať ani jeho históriu u nás.
V dnešnej úvahe chcem predovšetkým zvýrazniť, že krátko po vzniku Československa a to v roku 1922 vydal dielo J. Lukáš Úvod do československého sociálního pojištění a v roku 1925 až 366 stranové dielo J. Macek Základy sociální politiky. Na obe diela sa odvoláva prof. R. Briška vo svojom 665 stranovom diele z roku 1943 Národné hospodárstvo. Jeho kapitola Sociálna politika má 83 strán. Podrobne rozoberá jednotlivé druhy sociálne pomoci.
Vedia to politici?
Skúsenosti teda máme. Dnes predovšetkým politici nevnímajú sociálnu ochranu a menovite penzie ako ekonomický problém, ale iba ako akýsi sociálny fenomén. Svedčí o tom aj to, že v praxi a v článkoch sa hovorí o legislatíve sociálnej ochrany a subsidiarite, ale ekonomický aspekt sa vidí iba vo výške vynaložených prostriedkov na sociálnu ochranu. Podniky, ktoré sa stretajú s nepretržitou požiadavkou zvyšovania miezd, alebo jednotlivec po odchode do dôchodku, ktorý musí žiť z fixného príjmu, alebo nezamestnaný, ktorý musel opustiť brány podniku, či kvalifikovaná osoba, ktorá má veľké ťažkosti s nájdením zamestnania, dobre poznajú ich reálne sociálne problémy.
V úvahe preto chcem hlbšie  objasniť ľuďom ako vidieť, vnímať aj problém 13. dôchodku a tak poskytnúť rámec ekonomickej analýzy aj pre tvorcov hospodárskej politiky, či poslancom. ADSS zaviedla trojpilierový systém, teóriu som nečítal, asi nemajú; volám ho hádzanie kociek; pilier má stavba.
Náš zákon, v čase mojej pracovnej aktivity, ustanovoval takéto zdroje, výšku príspevkov do fondov sociálneho zabezpečenia:
 
blank
 
Teda 76% platil zamestnávateľ a 24% platil zamestnanec ako príspevok do sociálneho zabezpečenia. Bol to druh sporenia. Spolu so zamestnávateľom som si sporil 27,50% z môjho patu. Čiže, napríklad ja som si sporil počas 52 rokov zamestnania, čo je iste veľká suma peňazí (dá sa vypočítať) a teraz v penzii mám z tejto hodnoty žiť, užívať.
Politici si musia uvedomiť, že aj dôchodcovia vytvárajú HDP.
Pre názornejšie objasnenie a pochopenie som skonštruoval schému, diagram kolobehu finančných tokov, a jasne zobrazujúcom tok starobného dôchodku, penzii. Čitateľ na nej (ňom) vidí predovšetkým útvar HDP (čo je súčet C + I + G + (X – M)) a potom bázické prvky ekonomiky: zahraničie, podniky, vládu a domácnosti. Čitateľ jasne vidí vznik zložiek  HDP, teda (X – M), I, G a C. Čitateľ by si mal dobre všimnúť text v jednotlivých geometrických útvaroch. V prvom, hneď za HDP, vidí text, počnúc mzdami a končiac odpismi. Postupným odpočítavaním veličín sa čitateľ dostane k veličine disponibilný príjem.
Pre to, aby som ukázal ako dôchodcovia tvoria HDP, čitateľ si musí všimnúť 2 veličiny, príjem domácností a disponibilný príjem.
 
blank
 
Prítok do útvaru príjmy domácností tvoria aj transferové platby, čo sú rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, vdovské, sirotské, penzie atď. Po odpočítaní daní z príjmu fyzických osôb získame disponibilný príjem, ktorý ako vidíme domácnosti použijú na nákup tovarov a služieb, teda C (consumption) a aj úspory.
A tak ak dôchodca ak ide nkupovať do Terna a pri pokladni s košíkom, v ktorom má tovary za 5,80 eura a za ním stojí p. prezidentka Čaputová, či p. Ódor a či p. šimečka so svojimi košíkmi v ktorých majú povedzme nákup v hodnote v poradí 12 eur, 14 eur a 9 eur sa započítavajú do C presne tak ako aj nákup penzistu.
Čo spraví 13. dôchodok s tokmi na diagrame? Náročná otázka.
Aby som mohol preskúmať vplyv 13. dôchodku na makroekonomické veličiny, čo je teraz neplodná politická disklusia, tvorca hospodárskej politiky potrebuje ekonometrický model. Pre  ilustráciu ho skonštruujem z agregovaných zložiek HDP, teda C, I, G X a M. Bude mať túto podobu:
 
Y = C + I + G + (X – M)                 rovnica HDP
C = a + bY                                      rovnica výdavkov na nákup tovarov a služieb
I = c + dY – er                               rovnica investícií
G = const.                                      rovnica výdavkov vlády
X = f + gY (zahr.)                           rovnica exportu
M = mm x H                                  rovnica ponuky peňazí
 
Po získaní reálnych čísiel mieto koeficientov, mohol by som získať riešenie, ktoré by vyčíslilo hodnoty všetkých premenných. Prvá varianta by bola pri konkrétnej hodnte G a druhá by bola, kdeby som uvažoval s 13. dôchodkom, teda zväčšené G. Videl by som konkrétne, ako sa zmenili všetky uvažované premenné. Reálny model ekonomiky SR by mal mať aspoň 300 rovníc a 400 premenných. Variantné riešenia, ktoré by sa získali výpočtami priamo v NR SR by zabezpečili účinnú,  efektívnu diskusiu a nie chyméry poslancov.
 
Záver
Konflikt bratislavskej pobočky spoločnosti Dell s jej odborovou organizáciou prerástol do prepúšťania jej lídrov. Tí hovoria o zastrašovaní, použití hrubej sily a protiprávnom postupe.“ A aj „Otvorený list JDS Čaputovej, Ódorovi a Šimečkovi: Aj seniori majú právo na dôstojný život, prestaňte klamať!“, ma podnietili hlbšie pojednať o probléme dôchodkov (penzie) či 13. dôchodku menovite.
V súčasnosti musí tvorca hospodárskej politiky používať, aplikovať náročné ekonomické poznatky.
Aj ekonómia je veda a treba ju ovládať.
Problémy sociálnej ochrany veda riešila už dávno. Dnes by sme ju mali riešiť ekonometricky. Zároveň je pochopiteľné, že štruktúra modelu je úplne zásadná pre jeho úspech. Nemôžete vymyslieť abstraktný model len tak zo vzduchu, ako diskusia v parlamente.
Musí vychádzať z faktov.
Verím, že táto úvaha pomohla čiastočne pochopiť hospodárske problémy, menovite aj problém penzie a to podľa posledného stavu ekonomických poznatkov. Poslanci nemajú neodborne diskutovať ako je to s 13. dôchodkom.
Do hospodárstva treba dnes vedecky zasahovať.
 
Prof. J. Husár
Bratislava 18/2/2024

Pôvodne vyšlo: https://www.reminiscencie-sucasnost.sk/nedorieseny-13-dochodok/

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore