Ekonómia

Placeholder

Jaroslav Husár

Čitateľovi iba pripomeniem, že dôchodkový systém na Slovensku sa vyvíja už viac ako 100 rokov. Počas tohto dlhého obdobia bol, a stále je, ovplyvnený politickými, sociálnymi a ekonomickými zmenami. 

Placeholder

Jaroslav Husár

Zavedenie eura bolo oficiálne nahradenie určitej meny ako zákonného platidla v každom štáte menou euro. Predpokladom na zavedenie eura bolo splnenie tzv. konvergenčných kritérií, teda Maastrichtských kritérií, ktoré nič odborne nehovorili o eure ako peňažnej jednotke, peniazoch.

Placeholder

Jaroslav Husár

Čitateľa možno prekvapila otázka v nadpise. K zamysleniu nad týmto problémom ma podnietilo viacero faktov, aj zo Slovenska.

Placeholder

Jaroslav Husár

Ekonomika nie ja auto, ktoré pri otočení volantom zmení smer. Ekonomika sa otáča pomaly ako loď.

Placeholder

Jaroslav Husár

Termíny makroekonómie nie sú  vždy jednoduché pojmy. Pochopiť ich zmysel a význam si žiada osvojiť si aj pojmy, ktoré sa v bežnom živote nepoužívajú.

Placeholder

Jaroslav Husár

Programové vyhlásenie vlády má 88 strán. PVV má málo číselných informácií.

Placeholder

Jaroslav Husár

Veličina HDP ekonomiky nemá z hľadiska hodnotenia ekonomiky, jej výkonnosti principiálny význam a zmysel.

Placeholder

St Hroch

Tak tohle je jeden z těch, které stojí za to poslouchat! Mario Draghi, bývalý šéf ECB, zaručuje evropské ekonomice recesi, vidí stagflaci, tj. recesi spojenou s inflací. Ale hlavně je podle něj agonická smrt eurozóny velmi reálná.

Placeholder

Jaroslav Husár

To, že Slovensko, ale aj Európu čakajú ťažké časy, naznačujú dáta Európskej komisie, ktorá predpovedá rast ekonomiky EÚ v tomto roku len o 0,8 percenta a v budúcom roku len o 1,4 percenta.

Placeholder

Jaroslav Husár

Na úvod spomeniem len jedno číslo. Až 140 000 Slovákov pracuje v zahraničí. Práve toto číslo dokazuje, že nemáme rovnaké podmienky realizácie sa doma ako napr. Nemci.

Placeholder

Jaroslav Husár

Pojmy ako skutočný, potencionálny, cyklický a štrukturálny rozpočet je len šibrinkovanie pojmami. Trochu ich čitateľovi objasním.

Placeholder

St Hroch

Hlavní hráči na trhu s drahými kameny se postavili proti odmítnutí surových diamantů z Ruska. Jeden a půl tuctu předních společností v oboru je znepokojeno.

Návrat hore