Ohlasy z pošty

mailbox, letter box, blacksmithing

Stmieva sa  nad Európskou civilizáciou?

Sedím pod neónovou oblohou, sledujem mihotajúce sa svetlá veľkomesta. Stmieva sa a ja sa zamýšľam nad paralelou tohto stmievania, či ide len o cyklické striedanie svetla a tmy alebo ide o zatmenie v našich mysliach, v našej spoločnosti, v európskej civilizácií dlhodobé.
Čítať článok
blank

Najobľúbenejšie bludy Novembra ’89

Pri pohľade na socializmus nezabúdajme, že nemohol byť lepší a dokonalejší, ako ľudia, ktorí ho budovali, ako bol vtedajší stupeň poznania, ale i vonkajšie okolnosti, ktoré ho podmieňovali. Ideál sociálne spravodlivej spoločnosti nemá alternatívu.
Čítať článok
1 2
Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto webového portálu, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Použitie tu publikovaných materiálov je voľné podľa zásad Creative Commons Licence (CCL). Pri použití je nutné uviesť meno autora, pôvodný názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Scroll to Top