Krédo

Každú zimu sa pri ľadovom dóme na Hrebienku koná víkendová súťaž ľadových sochárov. Ide o podobnú tvorivá meditácia, ako povestné budhistické sypanie pieskovej mandaly. Sochári hodiny opracovávajú ľadové bloky a výsledky ich práce sú krásne, ale vydržia najviac niekoľko dní, potom ich rastúce zimné slnko pomaly rozloží.

O to viac diváka poteší, keď ľadoví umelci netvoria gýče, ale chcú svojim dielom vyjadriť aj nejakú hlbšiu myšlienku.

V roku 2017 ma takto príjemne prekvapilo dielo rakúskeho družstva. Znázorňovalo povrazochodca v cylindri, povedzme, typický symbol „bieleho muža“, ktorý má ambíciu a moc riadiť svet. Povrazochodec sústredene kráčal po tenkom lane a svoju vratkú polohu vyvažoval na jednej strane mozgom a na druhej srdcom.

Posolstvo tohto ľadového diela sme sa rozhodli prijať za krédo našej tvorivej skupiny. Súčasná spoločenská realita je plná extrémnych riešení a jednostranných tlakov. Ale harmonický rozvoj jednotlivcov aj celej spoločnosti si vyžaduje hľadanie rovnováhy na tenkom lane existencie. Rovnováha v našom chápaní však neznamená niesť na pleciach celú záťaž všetkých ideí, ktoré ľudstvo vytvorilo, a vyvažovať jednostranné veľké chyby inými chybami. Náš povrazochodec by mal niesť skutočne dôležité veci a jeho pohyb po lane by mal byť plynulý a elegantný.

To je ideál, ku ktorému chceme smerovať.

V tomto kréde je symbolom nášho zámeru aj materiál diela, ktoré ho inšpirovalo. Ľad nie je trvalý materiál. Myšlienka v ňom vyjadrená, aby mohla naďalej žiť a inšpirovať ďalšie spriaznené duše, ktoré porozumejú, musí sa dostať do média a medzi ľudí.

Toto považujeme za svoje poslanie. Umožniť dlhší život myšlienkam, ktoré by sa veľmi rýchlo rozplynuli v chaose, a umožniť im dostať sa k tým, čo tieto posolstvá potrebujú.

Komentáre sú uzavreté.

Návrat hore