Jaroslav Husár

blank
blank

Prof. Jaroslav Husár: Čo mi chýba?

Píšem to aj preto, že mám dojem, že keď dnes vychádza mladý človek do života, teda po skončení školy, a mal by začínať samostatne zarábať, ide na úrad práce a zapíšu ho do zoznamu nezamestnaných.

blank

Architektúra ekonomického vesmíru

Slnko ekonomiky sa otáča inak ako si to predstavuje vláda a politici. Bez teórie by ekonómovia mohli na ekonomiku ba čumieť, s teóriou jej porozumejú.

blank

Aké bohatstvo zanechajú dnešní politici?

Nevedia ani oni. Riadenie ekonomiky sa musí oprieť, vychádzať z ekonomických vied, menovite prognózovania, ktoré je založené na ekonometrii. Neznalosť ekonometrie v riadení ekonomického života sa rovná neznalosti násobenia, či delenia v bežnom živote.

blank

Musíme pretvoriť, prebudovať EÚ

V súčasnej etape globálneho kapitalizmu si predovšetkým EÚ musí stanoviť a rozpracovať ciele rozvoja každej z krajín s ohľadom na disponibilné zdroje každej krajiny a spoločenské potreby (iné má Luxembursko ako SR).

blank

Byť ekonómom nie je jednoduché, aký je jeho údel?

Nadpis tejto úvahy mi napadol práve v spojitosti s vojnou na Ukrajine. V každej vojne ide o obrovské finančné zdroje, ktoré odletia do vzduchu ako vtáča. Prečo dnes v úvahe hovorím o akejsi spojitosti s vojnou na Ukrajine?

poriadok: nástroje usporiadané v dielni

Ekonomika SR potrebuje poriadok

Ekonomika pre svoje správne fungovanie potrebuje poriadok. Poctiví ekonómovia to vedia, len hlupákom zrejme poriadok v národnom hospodárstve nechýba.

Scroll to Top