Jaroslav Husár

blank
blank

Prof. Jaroslav Habr, DrSc., znalec svojho odboru

Máme východisko k teoretickému skúmaniu ekonomického sveta dneška? Habr a Vepřek ich nastolili. Teoretická ekonomická myseľ už v roku 1986 riešila ako má fungovať ekonomika; modelové znázornenie ekonomickej skutočnosti, ako ju vedome riadiť.

blank

Ota Šik – ekonóm reformátor

Chcem sa zamyslieť aj nad týmto velikánom hlbšie; cez jeho tvorbu, dielo; jeho myšlienky totiž zásadne ovplyvňovali ekonomický vývoj v ČSSR. Bol zástancom a tvorcom toho, že spoločnosť treba budovať tak, aby sa ľudia mali dobre.

Scroll to Top