Ostré šípy Pavla Janíka

Lukostrelec - karikatúra Pavla Janíka
Logo Pavla Janíka
http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov 

(2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov 

(1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník 

(2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov 

a publikovali v 48 krajinách.

Pavol Janík - plaketa

Pavol Janik - painted portrait
PAVOL JANIK –
VIRTUOSO OF SLOVAK LITERATURE
Click to see translations into English

Pavol Janík: Československo rozvrátil Havel

Pre históriu sú vo všeobecnosti charakteristické zjednodušenia, ktoré viac alebo menej skresľujú udalosti, javy, spoločenské procesy, vzťahy a úlohu jednotlivých osobností. Tak sa aj na medzinárodnej úrovni vytvorila predstava, že niekdajšia československá federácia existovala 70 rokov a zanikla na základe vlny slovenského nacionalizmu.
Čítať článok
1 2 3 4 5 11 12 13 14
Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto webového portálu, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Použitie tu publikovaných materiálov je voľné podľa zásad Creative Commons Licence (CCL). Pri použití je nutné uviesť meno autora, pôvodný názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Scroll to Top