História – učiteľka

Placeholder

Prispievateľ

V nedeľu, 21. januára 1924 si komunisti pripomenuli 100. výročie úmrtia najvýznamnejšieho revolucionára 20. storočia, V. I. Lenina. Ako vodca prvej úspešnej proletárskej revolúcie sa  zapísal nezmazateľne nie len do dejín proletárskeho revolučného hnutia, ale aj do svetovej histórie.

Placeholder

Marián Moravčík

Pozor! Ľudia, ktorí vynakladajú veľa peňazí, aby skreslili našu historickú pamäť, určite nemajú s nami dobré úmysly.

Placeholder

Pavol Janík

A čo napokon priniesol vojenskej rozviedke Gorbačov, glasnosť, perestrojka a uskorenije? Hádam len vedomie, že ešte stále cvičíme, len nevieme s kým a proti komu.

Placeholder

Pavol Janík

Hovoriť o 17. novembri 1989 s odstupom desaťročí je nevďačnejšie a riskantnejšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Medzičasom dospeli celé generácie, ktoré uvedenú udalosť buď nezažili vôbec, alebo ju vnímali vo veku menších či väčších detí. Takže dnes…

Placeholder

Devana

Bibliu som čítala niekoľkokrát. A čím viac som ju čítala a premýšľala nad jej obsahom, tým viac som zisťovala koľko krutosti, vraždenia v mene „Boha“

Placeholder

Devana

Je však možná podobná reformácia hodnôt a myslenia ľudí aj v tejto dobe?

Placeholder

Prispievateľ

PROLOMENÍ BENEŠOVÝCH DEKRETŮ = MNICHOVSKÁ ZRADA II

Placeholder

Drahoslav Mika

Ilustračný obrázok: Dafnis a Chloé – Louise Marie-Jeanne Hersent-Mauduit Wikipedia Kapitola siedma,  v ktorej sa predstaví  Dorkos vo vlčej koži. Nezmohol veľa dobrým slovom, Nezabral Dryas

Placeholder

Drahoslav Mika

Dafnis a Chloé – Louise Marie-Jeanne Hersent-Mauduit Ilustračný obrázok Wikipédia Kapitola šiesta,  v ktorej Dafnis sníva o svojej láske. Dorkos navštívi Dryada a snaží sa získať si

Placeholder

Sonka Valovič Sazama

Súhrn historických udalostí SNP, ktoré sa začali 18. októbra 1944.

Placeholder

Marián Moravčík

Youtubový kanál Get.factual uverejnil asi pred mesiacom zaujímavé video (dolu) o kolapse civilizácií na Blízkom východe na konci bronzovej doby. História nás môže o mnohom poučiť, ak sme jej posolstvám otvorení.

Placeholder

Drahoslav Mika

Ilustračný obrázok: Dafnis a Chloé – Louise Marie-Jeanne Hersent-Mauduit Wikipedia Kapitola druhá, v ktorej má Dafnis už pätnásť rokov, Chloé o dva menej. Lamónovi a Dryadovi

Návrat hore