Ilustračné foto: Marián Moravčík

…pokračovanie 1. časti: https://belobog.sk/sergej-glazev-rusko-bojuje-o-buducnost-ludstva-1-3/
a 2. časti: https://belobog.sk/sergej-glazev-rusko-bojuje-o-buducnost-ludstva-2-3/

Již mnoho let navrhujeme přechod na systém zrychleného rozvoje, v němž by byl kladen důraz na strategii a modernizaci hospodářství na základě nového technologického paradigmatu. Podle našich odhadů bychom mohli dosáhnout růstu nejméně o 8 % ročně, pokud bychom využili nevyužité výrobní kapacity, nasytili ekonomiku penězi a umožnili podnikům získat úvěry za maximálně 2-3 % pro konečného dlužníka, financovat investice, zvýšit výrobu.

Jedná se o maximální využití našeho vědeckého a technického potenciálu, jedná se o pokročilé zpracování surovin. Nemáme žádná omezení pro hospodářský růst, s výjimkou uměle vytvořených vysokých nákladů na úvěry ze strany “měnových autorit”. Podniky si nemohou brát úvěry za 18 % nebo 11 %, musí mít možnost si brát úvěry za 1 až 3 % ročně, jako je tomu v Číně a Indii.

My v Euroasijské unii bojujeme proti vývozu kulatiny, zavedli jsme embargo, ale z nějakého důvodu se dřevo vozí do Číny. Důvodem je, že v Číně vláda poskytla tolik peněz, kolik bylo třeba, s 0,2% ročním úrokem na 10 let, aby podniky mohly vytvořit infrastrukturu pro zpracování, balení a těžbu sibiřského dřeva.

Vytvořili infrastrukturu, začali poskytovat našim dřevorubcům bezúročné sezónní půjčky, a když naši dřevorubci nemohou získat půjčku u nás, jdou do Číny a berou si půjčky tam. A přinášejí dřevo – dobrovolně a bez jakéhokoli nátlaku. V tuzemsku nemají možnost vzít si půjčku na těžbu dřeva během sezóny a po prodeji produktů ji splatit.

Jinými slovy, skutečně vidíme možnost vysokého tempa růstu, ne méně než 8 % ročně, takže nemohu souhlasit s prognózami našich oficiálních orgánů, které nám (podle Washingtonu) letos ukazují minus 8 %. Odkud pochází mínus 8 %? – Světová banka a měnový fond!

Snaží se vnutit pesimistickou prognózu z Washingtonu, že “budete mít minus 10, protože jste zahájili vojenskou operaci. Odkud pochází číslo mínus 10 %? EU přerušuje vývoz do Ruska, a tím i dovoz z Ruska. Dále pomocí ekonometrického modelu předpokládají, že ruský zahraniční obchod se sníží o 30 %. A tento model, který je v podstatě extrapolací zavedených vzájemných vztahů v ekonomice, říká, že v tomto případě budete mít minus 10 % HDP. Prezident nám však říká, abychom využili příležitostí.

Na posledním Euroasijském ekonomickém fóru řekl, že zahraniční firmy odcházejí, a možná je to tak lepší, ať odejdou, ať si ty výroby vytvoříme sami. Proveďme substituci dovozu. Naplňme kvótu Evropské unie vlastní produkcí. Rozvíjejme spolupráci v rámci Euroasijské unie a rozvíjejme vztahy s našimi asijskými partnery.

Jinými slovy, pokud se budeme věnovat hospodářskému rozvoji, kde peníze nejsou cílem samy o sobě, ale nástrojem pro půjčování na výrobu, pak můžeme tento rok klidně prožít bez recese. Naopak, z této krize, z ústupu evropských konkurentů, můžeme vytvořit hospodářský rozmach. Podnikatelský boom. To je třeba ocenit.

Musíme uskutečnit cíle růstu společenského blahobytu. Nejen tím, že do lidí lijeme peníze na udržení života, ale i tím, že vytváříme nová průmyslová odvětví, nová pracovní místa. Prezident to řekl mnohokrát, ale výsledkem je, že to, co dnes máme, pokud jde o opatření na podporu hospodářského rozvoje, je v podstatě pokračování kovidových malých uvolnění v oblasti regulace. Pokud jde o snížení byrokratického tlaku, pravděpodobně neexistují žádné reálné příležitosti pro zvýšení investic nahrazujících dovoz a realizaci dlouhodobých rozvojových programů, bohužel.

Závěrem bych chtěl říci, že obraz budoucnosti je podle mého názoru zcela zřejmý. Pokud chápeme, že do konce tohoto století pro ně americká hybridní válka pravděpodobně skončí neúspěchem. Oni si to ve své rusofobii, která je v jejich podkoří, pravděpodobně ještě neuvědomují. Proto na nás zaútočili, protože v anglosaské geopolitice je zakořeněna rusofobie, ačkoli jejich hlavním protivníkem je Čína.

Geopolitika, kterou se učí američtí a britští politici, vychází z knih z 19. a 20. století, od Halforda Mackindera po Zbigniewa Brzezinského, a jejich hlavní myšlenkou je “jak zničit Rusko”. Geopolitika je klasická pseudověda o tom, “jak zničit Rusko v jakékoli historické podobě”.

Stali se obětí své genetické rusofobní orientace. Prohráli s Čínou v obchodní válce a teď se na nás vrhají. Když byl Krym znovu připojen k nám, opakovaně jsem říkal, že by stejně došlo k sankcím. Ať bychom se spojili s Krymem, nebo kdybychom se naopak znemožnili, stejně by došlo k sankcím. A dnešní válka, jak také chápeme, byla nevyhnutelná. Před osmi lety bylo možné vyhnout se válce a obsadit celou jihovýchodní Ukrajinu bez jediného výstřelu, lidé k nám šli sami.

Nyní musíme toto zpoždění napravit za cenu velkého úsilí a obětí.

Tento konflikt byl však nevyhnutelný právě kvůli genetické rusofobii americko-anglické vládnoucí elity, která je jádrem v podstatě ideologického a ekonomického západního světa. A snaží se nás vyhladit, jak sami říkají, bez jakýchkoli skrupulí, řekl bych.

Nepodceňujte ji. Když polský premiér říká “vymazat”, znamená to přirozeně vymazat, jako tomu bylo v roce 17, kdy vymazali ruské impérium. Stejně jako po nepokojích, kdy byla zničena Moskevská říše. Existovaly precedenty, kdy bylo Rusko ideologicky, kulturně vyhlazováno, až po ničení všech památek, na které dosáhli, až po pálení kronik a podobně.

To je jejich plán. Myslí si, že Rusko je klíčem k ovládnutí světa. V jejich bludné mysli ano. V základech své anglosaské geopolitiky, již od dob McKindera, učí, že k ovládnutí světa je třeba ovládnout Eurasii, které říkají velký ostrov. V Eurasii má hlavní slovo Rusko.

Abyste ovládli svět, musíte ovládnout Rusko, rozdrobit ho a zničit. Dalším cílem je zničení Íránu, to je zřejmé. A pak si myslí, že když Čínu obklíčí ze všech stran a izolují ji od zbytku světa, udrží si nadvládu a hegemonii.

Je to naprosto utopický projekt, válku prohrají. Již nyní ztrácejí klíčovou výhodu před našima očima. Právě tyto nechvalně známé sankce, kvůli nimž jsme přišli o devizové rezervy a náš offshore byznys dnes neví, jak dál.

Z hlediska dalších perspektiv hybridní války je to vlastně trumfové eso, protože jejich hlavní výhodou byla otázka globální měny. A pak zahráli své trumfové eso. Už nemají světovou měnu, nikdo jim nevěří politicky, ideologicky ani ekonomicky. Začal masivní útěk od dolaru.

Číňané prodávají dolarové rezervy. Jejich satelity se toho stále bojí, ale čím rychleji dolary prodají, tím méně ztratí. Je to zcela zřejmé. Nezapomínejme, že polovina dolarů, které Američané ve velkém tisknou, je mimo USA. Tato vlna dolarů se dnes vrací do Ameriky. Zatímco kdysi se zdálo, že je dobře, že do země proudí kapitál, nyní má tato lavina zjevně inflační důsledky a pád gigantických finančních bublin, které tvoří západní finanční a hospodářský systém, není daleko.

Dnes uvažujeme o vytvoření nové měny, která by byla vázána na komodity. S Čínou budujeme unii “Jeden pás, jedna cesta”. Snažíme se obnovit mezinárodní právo v euroasijské integraci a přísně dodržovat zásady dobrovolnosti a respektování suverenity, vzájemné výhodnosti a transparentnosti. To znamená, že vytváříme atraktivní obraz nového světového řádu. Nový světový řád.

Problémem je, že bez pokročilého hospodářského růstu nebude naše představa o budoucnosti přesvědčivá. Věnujte pozornost našim euroasijským ideologům, dejme tomu Trubeckému, ti skvěle předvídali rozpad Sovětského svazu, který se právě postavil na nohy na konci 20. let minulého století.

Řekl, že až se dělnicko-rolnický stát vyčerpá, vznikne nové společenství, nadtřídní společenství. Sovětský svaz by ztratil své ideologické jádro a zhroutil by se. Následuje éra nacionalismu. Fragmenty Sovětského svazu budou svedeny nacionalistickými myšlenkami, aby se naše velká země opět spojila. A pak je samozřejmě třeba překonat nacionalismus a vymýtit nacismus.

Nesmí existovat žádná národní ani jiná výlučnost! A základem nového spojenectví může být pouze pochopení společné historie. Všimněte si, jak Číňané přebírají hesla Euroasijců. Čína vyzývá ke sjednocení všech národů v rámci společného osudu lidstva. Co jsou to “národy jednoho osudu”? Jsou to národy jedné země. Toto chápání společného osudu lidstva je vlastně ideologickým základem velkého euroasijského partnerství, o němž hovoří náš prezident.

Abychom však byli v tomto partnerství lídrem, a nikoliv periferií, musíme zajistit pokročilé tempo hospodářského rozvoje. To vyžaduje ideologii společné věci, společného dobra.

Závěrem bych chtěl stručně říci, že tato ideologie by měla absorbovat výdobytky socialismu. Není náhodou, že Číně i Indii dominuje socialistická ideologie, a to s odlišnými politickými konstrukcemi. Socialismus jako idea společného dobra, kde hlavním smyslem státu je sloužit společnosti. Stát neslouží té či oné společenské skupině, protože máme oligarchii, byrokracii nebo někoho jiného. Stát má vážný a skutečný zájem na zlepšení veřejného blaha.

Socialistická myšlenka tedy samozřejmě musí být přítomna. Nový řád bez něj nemůže existovat a už existuje. Socialismus se musí vrátit jako dominantní ideologie, jádro světového hospodářského systému jihovýchodní Asie. Pokud se podíváme na japonský nebo korejský model, uvidíme také známé rysy socialistické ideologie. Je to stát plánování, stát rozvoje.

Pokud jde o otázku etických hodnot. Nový technologický řád je výzvou pro lidstvo v tom smyslu, že přechod k posthumanoidnímu stavu je technologicky možný. Vznik kyborgů, manipulace s myslí, umělá inteligence. To vše jsou známky přechodu k posthumánní civilizaci, a pokud ztratíme své tradiční etické normy, pokud dovolíme, aby nás ovládla nová oligarchická světovláda, nic dobrého nás nečeká. V tom případě je s lidstvem konec.

A protože se nacházíme v první linii hybridní války, můžeme se skutečně domnívat, že válka se Západem je válkou o osud lidstva. A Západ dnes nemá žádnou představu o budoucnosti. Všeobecná čipizace, umělá inteligence a dehumanizace, LGBT, zničení rodiny, konec všech forem lidské identity je obrazem smrti, nikoli budoucnosti. To je to, co nám Západ přináší. Protože jsme s ním v přímé konfrontaci, můžeme se domnívat, že jsme skutečně ve válce o zachování lidstva.

Otázkou je, jaká ideologie by zde měla být. Měla by být samozřejmě založena na tradičních hodnotách. Stručně řečeno, mělo by jít o obraz křesťanského socialismu, který je v Evropě již značně pošpiněn. S vědomím, že máme nejen křesťanský socialismus, ale také islámský socialismus, buddhistický socialismus. Tuto ideologii bych nazval sociálně-konzervativní syntézou. Spojení tradičních morálních hodnot, které vyrostly z velkých náboženství, s požadavky sociální spravedlnosti, sociálního státu, státu rozvoje.

Preklad: St. Hroch, 2. 7. 2022

Loading spinner

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WC Captcha 90 − 83 =

Scroll to Top