Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

PAVOL JANÍK
SPEV

Leggiero to tiež nemá ľahké.

Doloroso ako slučka
úži detský hlas.

Scherzando sa hodí
k neúspešnej poprave nezbedného syna,
počas ktorej generáli dvojnásobne omdlievajú radosťou.

Zachoval sa pre nich budúci muž.

Aj omylom vzniká hudba.
Tentoraz nápev znamenitého pochodu.

(Z knihy Nezaručené správy, 1981)

VIDEO PO SLOVENSKY:

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 48 krajinách.

Loading spinner
Scroll to Top