Prispievateľ

blank
blank

Čo je treba zmeniť v školstve

Úroveň vedomostí žiakov, študentov aj absolventov sústavne upadá. A nie je to len vplyvom dvoch rokov kovidových „prázdnin“.

blank

Najobľúbenejšie bludy Novembra ’89

Pri pohľade na socializmus nezabúdajme, že nemohol byť lepší a dokonalejší, ako ľudia, ktorí ho budovali, ako bol vtedajší stupeň poznania, ale i vonkajšie okolnosti, ktoré ho podmieňovali. Ideál sociálne spravodlivej spoločnosti nemá alternatívu.

wheat field under gray sky

Pohľad na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť

Tam, kde názor odborníkov nemá dostatočnú razanciu, vstupujú politici a problém sa stane bojovým poľom rôznych politických a ekonomických záujmov, a keď sa pridajú aktivisti a „neziskové organizácie“, o výsledku netreba pochybovať.

Scroll to Top