Pavol Janík: Z DOMOVA (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

PAVOL JANÍK
Z DOMOVA

Prichádza jar.
Do prázdnych bazénov
si líhajú ľahké dažde.

Niektorí ľudia zostávajú zabudnutí
v zimných kabátoch.

(Z knihy Zrkadlo na konci leta, 1984)
http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore