Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

PAVOL JANÍK
ROZPRÁVKY (1)

Úzkostlivo zamykáme na noc vietor
do tesných dvorov.

Prázdne,
do prasknutia plné vzduchu
- nedotklivé lopty -
miznú tamtiež.

Čerň
má čoraz vycibrenejší sluch.

Uhýba
polohlasným hovorom
a šušťaniu papiera.

Napriek tomu vniká do súkromia
a nadchýna sa pravidelným dychom elektrickej železnice
krúžiacej okolo sveta.

Netuší, že oveľa, oveľa neskôr –
- uprostred noci,
ju zasiahne priamo do tváre
svištiaci rýchlik z lesklého kovu.

Pre samu bolesť
a hučanie v hlave
nezazrie cestujúce detské oči
až po okraj plné vzdialeného mora.

(Z knihy Nezaručené správy, 1981)

VIDEO PO SLOVENSKY:

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 48 krajinách.

Loading spinner
Scroll to Top