Pavol Janík: KONCERT

Ilustračný obrázok: autor

PAVOL JANÍK
KONCERT


Neboj sa náhlych zhíknutí orchestra!
To ešte neznamená, že ti dirigent
uzrel na kolene moju ruku.
Dopusť bozk.

Vedz, že pohlavie ťa poburuje len do tej miery,
do akej hudbu znepokojuje potlesk.

(Z knihy Nezaručené správy, 1981)

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore