Čínský týden (37/2022) K Putinovu setkání: – osm velmi významných detailů!

Obrázok od sherisetj z Pixabay

Diplomacie není maličkost, záleží na detailech.

Není pochyb o tom, že mezi schůzkami v Samarkandu, které se v posledních dvou dnech střídaly jedna za druhou, je právě tato schůzka s Putinem 15. září odpoledne v centru pozornosti celého světa. Představitelé obou velmocí seděli tváří v tvář a hovořili spolu.

Tisková zpráva agentury Xinhua je poměrně jednoduchá, má méně než 700 slov. Pokud si ji však přečtete pozorně, zjistíte, že ve zdánlivě nudném znění zprávy je ve skutečnosti mnoho zajímavých detailů.

Některá prohlášení vedoucích představitelů jsou jistě vypovídající. Ale co říct, jak to říct, co říct velmi delikátně. Můj cela osobní názor – osm velmi významných detailů nebo klíčových slov.

Detail jedna, odpovědnost velké země.

Podle tiskové zprávy tiskové agentury Xinhua čínský vůdce během tohoto setkání s Putinem pronesl následující větu: “Tváří v tvář změnám ve světě, změnám v čase a změnám v dějinách je čínská strana připravena spolupracovat s ruskou stranou, aby ztělesnila odpovědnost velké země, hrála vedoucí roli a vnesla stabilitu do chaotického a provázaného světa.“

V jediné větě je obsažen hluboký soud o současné situaci ve světě. Tři změny: změny ve světě, změny v čase a změny v dějinách. Jedná se skutečně o zásadní změnu, která tu nebyla sto let, respektive je nyní “chaotická a provázaná”.

A co Čína a Rusko?

Pak musíme spolupracovat, abychom ztělesnili odpovědnost velkých zemí, převzali vedení a zajistili stabilitu ve světě. Odpovědnost je velmi důležitá, zejména pro velké země. Je to odpovědnost, které se nelze vyhnout. Viděl jsem, že některá zahraniční média překládají velké státy přímo jako “velmoci”.

Detail dva, hlavní zájmy.

Podle tiskové zprávy tiskové agentury Xinhua čínský vůdce rovněž zdůraznil, že Čína je připravena se s Ruskem vzájemně silně podporovat v otázkách, které se týkají klíčových zájmů obou stran, a prohlubovat pragmatickou spolupráci v oblasti obchodu, zemědělství, konektivity a dalších oblastech.

Uvedl také, že obě strany by měly posílit koordinaci a spolupráci v mnohostranných rámcích, jako je Šanghajská organizace pro spolupráci (ŠOS), Konference pro součinnost a důvěře v Asii (CICA) a země BRICS, usnadnit všem stranám budování solidarity a vzájemné důvěry, posílit pragmatickou spolupráci, chránit bezpečnostní zájmy regionu a chránit společné zájmy rozvojových a rozvíjejících se zemí. V klíčových zájmech se musíme navzájem silně podporovat.

Kromě toho je třeba chránit dva aspekty:

  1. bezpečnostní zájmy regionu,
  2. společné zájmy velkého počtu rozvojových a rozvíjejících se zemí.

Dohromady to znamená, že jedna strana důrazně podporuje své základní zájmy, druhá chrání zájmy na prahu a třetí chrání zájmy celého světa. I za to je zodpovědná velká země.

Detail tři, jediný nezměněný.

Putin je zvyklý mluvit rychle. Podle tiskové zprávy tiskové agentury Xinhua komentoval současné rusko-čínské vztahy: „V dnešním světě dochází k mnoha změnám, jedinou konstantou je přátelství a vzájemná důvěra mezi Ruskem a Čínou a komplexní strategická koordinace mezi Ruskem a Čínou je pevná jako skála“.

Při pohledu na informace, které zveřejnila ruská vláda, mu Putin také řekl: „Před půl rokem jsem tě potkal na zimních olympijských hrách v Pekingu a od té doby se toho hodně událo… Od zimních olympijských her v Pekingu se toho ve světě událo opravdu hodně a my jsme byli svědky jednoho příběhu za druhým, které byly dříve nepředstavitelné“.

Jedinou konstantou je však přátelství a vzájemná důvěra mezi Čínou a Ruskem. Putin musí mít také takový pocit.

Detail čtvrtý, mezinárodní model.

Putin také řekl následující: „Rusko i Čína se zasazují o prosazování spravedlivějšího a racionálnějšího mezinárodního řádu a jdou příkladem v mezinárodních vztazích“.

Všimněte si slova „příkladem“. To je pro vztahy mezi oběma zeměmi nejvyšší ocenění.

Při pohledu na přepis Putinova rozhovoru s čínským vůdcem, který zveřejnil Kreml, Putin pokračoval:

Společně podporujeme spravedlivý, demokratický a multipolární světový řád založený na mezinárodních pravidlech, jehož jádrem je Organizace spojených národů, nikoli pravidla, která si vymysleli jedni a snaží se je vnutit druhým, aniž by vysvětlili jejich plný význam. Je třeba říci, že snaha o vytvoření unipolárního světa nabyla v poslední době naprosto ošklivé podoby, která je pro naprostou většinu zemí této planety naprosto nepřijatelná“.

Kdo je vnucuje? Kdo se opět snaží o unipolární svět? Putin má odpověď, a zjevně příkrou.

Pátý detail, autoritativní platforma.

Podle tiskové zprávy tiskové agentury Xinhua Putin prohlásil: „Rusko je připraveno spolupracovat s Čínou, aby členské státy ŠOS dále prohloubily spolupráci založenou na zásadě nevměšování se do vnitřních záležitostí ostatních států a vytvořily důvěryhodnou platformu pro udržení regionální bezpečnosti a stability“.

I to je zodpovědnost. Oba lídři fakticky tentokrát přijeli do Samarkandu na summit ŠOS.

Po 21 letech vývoje se tato mezinárodní organizace, pojmenovaná po čínském městě, stala nejrozsáhlejší, nejpočetnější, nejvlivnější a nejautoritativnější regionální mezinárodní organizací na světě. O členství požádala také řada zemí.

Poté vybudují ŠOS jako důvěryhodnou platformu pro udržení regionální bezpečnosti a stability, což je to, co Putin chce. Myslím si, že toto je nejúspěšnější bod čínské diplomacie v poslední době.

Viděli jsme, že po vypuknutí ukrajinské krize byly západní země zcela jednostranné a přístup Číny byl zřetelně odlišný od přístupu Západu, přičemž některé západní země byly stále velmi nespokojené a neustále vyvíjely na Čínu nátlak.

Jaký byl ale výsledek? Náš neutrální a vyvážený postoj sdílejí obě strany. 

Putin to oceňuje, ale co ukrajinská strana? Vzpomínám si, že i ukrajinský prezident Zelensky dal najevo, že je s Čínou velmi spokojen.

Když se na to podíváme, před několika měsíci, když Zelenského přenášeli během snídaně na fóru v Davosu, řekl následující: „Čína se rozhodla držet se stranou (ve výkladu rusko-ukrajinského konfliktu). V současné době je Ukrajina s touto politikou spokojena. Každopádně je to lepší než pomáhat Rusku. Upřímně řečeno, jsme spokojeni se současným stavem“.

Uvedl také, že před vypuknutím rusko-ukrajinského konfliktu byla Čína největším obchodním partnerem Ukrajiny a ukrajinská strana nezaznamenala žádné kroky Číny proti Ukrajině. Dodal však, že Čína také nepodnikla žádné kroky na podporu Ukrajiny…

Zelenského výroky rozhodně nebyly rozmarné a měly být dobře promyšlené. Je pravda, že Čína neposkytla zbraně, ale poskytla humanitární pomoc!

Podobný postoj jako Čína má ve skutečnosti mnoho zemí světa, včetně Indie, Brazílie, Jihoafrické republiky atd., a řada rozvojových zemí v Asii, Africe a Latinské Americe.

Čínská diplomacie je stále velmi dobře zavedená. Jak jsem již řekl, zamyslete se nad tím, co by se stalo, kdyby se Čína stejně jako Západ v ukrajinské krizi plně postavila na stranu Ukrajiny, poskytla jí zbraně a tvrdě odsoudila Rusko?

Bez ohledu na podstatu věci by se čínsko-ruské vztahy zhroutily a Západ bude tleskat a smát se. Soudě podle toho, že USA nikdy nezapomínají, že Čína je nepřítel číslo jedna, po kolapsu Ruska by jako další věc, udělaly vše pro to, aby se s Čínou vypořádaly. Je snad Čína hloupá?

Čína samozřejmě Ukrajině nevěnuje pozornost a podporuje ji, stejně jako Rusko, které chce bojovat. To samozřejmě není čínský diplomatický styl a Západu to přináší další příležitost k pomluvám, což není v souladu s morálkou a zájmy Číny. Nicméně je to stále to nejlepší, co lze udělat. Jak již vedoucí představitelé řekli: Čína vždy stála na straně míru, postupovala podle podstaty věci samé, činila nezávislé a samostatné úsudky, používala vlastní způsob, jak přesvědčit o míru a podpořit jednání a pomoci zklidnit situaci…

Z mého osobního pohledu je to důvod, proč Putin řekl „…chápeme vaše obavy a strach v této otázce“. Podívejme se na to z jiného úhlu: – není to tak, že Čína využívá svůj vlastní způsob přesvědčování o míru a podpory jednání a přispívá k ochlazení situace?

Co je umění diplomacie?

Je to umění čínské diplomacie.

https://news.sina.com.cn/w/2022-09-16/doc-imqqsmrn9272306.shtml

“Velká čtyřka” snížila depozitní sazby, aby podpořila reálnou ekonomiku.

JIANG XUEQING 20220916

Čtyři největší čínské státní komerční banky podle výše aktiv, známé také jako Velká čtyřka, ve čtvrtek snížily své depozitní sazby. To pomůže zmírnit tlak na snižující se čisté úrokové marže a zároveň pokračovat ve snižování nákladů na financování reálné ekonomiky, uvedli odborníci.

Industrial and Commercial Bank of China, největší z velké čtyřky, snížila sazby u vkladů s různou splatností od tří měsíců do pěti let. Například její tříletá depozitní sazba byla snížena o 15 bazických bodů. Současná sazba činí 2,6 % pro tříletý vklad nižší než 10 000 RM (1 432,7 USD) a 3 % pro tříletý vklad s minimální částkou 10 000 juanů. Zbylí tři členové velké čtyřky učinili zhruba stejný krok.

Nižší sazby z vkladů znamenají, že hodnota prostředků bank by mohla výrazně klesnout. Některé menší banky, které považují za nutné snížit sazby z vkladů, mohou přijmout podobná opatření jako velké banky. Tím se sníží náklady na financování pro celý bankovní sektor, jehož úrokové sazby z úvěrů zůstanou rovněž poměrně nízké a mohly by dále klesat, což vytvoří větší prostor pro snížení celkových nákladů na financování podniků a lepší obsluhu reálné ekonomiky,” uvedl Zeng Gang, náměstek generálního ředitele Národního institutu pro finance a rozvoj.

Od začátku letošního roku čínské banky pod vedením regulačních orgánů zvýšily úsilí o odevzdání části svých zisků na podporu reálné ekonomiky.

Čínská centrální banka (People’s Bank of China) snížila 22. srpna svou roční referenční sazbu pro úvěry, tržní referenční sazbu pro úvěry, o pět bazických bodů na 3,65 % a pětiletou LPR o 15 bazických bodů na 4,3 %. NBC (Národní banka Číny) také 15. srpna snížila roční úrokovou sazbu u svého střednědobého úvěru o 10 bazických bodů na 2,75 %.

„Po snížení sazeb NBC sníží poslední snížení depozitních sazeb velkých státních komerčních bank náklady na dluh a pomůže dále snížit sazby z úvěrů, přičemž pomůže bankám udržet stabilní čisté úrokové marže,” uvedl Dong Ximiao, hlavní výzkumný pracovník společnosti Merchants Union Consumer Finance Co.

Očekává se, že kroky velkých komerčních věřitelů, kteří snížili sazby z vkladů, bude následovat více bank. Různé banky se mohou lišit tempem a rozsahem úprav vkladových sazeb, protože mají různé strategie rozvoje, dluhovou kapacitu a obchodní struktury. Celkově je pro čínský trh pokles bezrizikových úrokových sazeb dlouhodobým trendem,” uvedl Dong.

Nižší sazby z vkladů navíc pomohou zvýšit finanční potřeby subjektů na trhu, což může podpořit úvěrovou expanzi a přispět k vytvoření příznivého ekonomického cyklu, uvedl Wen Bin, hlavní ekonom společnosti China Minsheng Banking Corp.

Ze střednědobého až dlouhodobého hlediska jsou nižší depozitní sazby součástí reformy čínského mechanismu stanovování úrokových sazeb, uvedl Zeng z Národního institutu pro finance a rozvoj.

To znamená, že změny cen vkladů, které jsou vázány na základní tržní sazby, budou častější. Tím se zlepší provozní efektivita finančních institucí a alokace jejich aktiv,” uvedl.

Vzhledem k tomu, že menší banky se mohou připojit k “velké čtyřce” a snížit sazby z vkladů, pomůže podle něj nejnovější opatření také malým a středním bankám udržet stabilní a spolehlivé fungování a snížit finanční rizika.

Zpomalení hospodářského růstu způsobené korekcí na trhu s nemovitostmi a narušením podnikání v důsledku vleklé pandemie COVID-19 ovlivní kvalitu a ziskovost bankovních aktiv do konce roku 2022, uvedla agentura Moody’s Investors Service ve zprávě zveřejněné ve čtvrtek.

Přesto Moody’s neočekává výrazné zhoršení úvěruschopnosti bank díky značným rezervám, které si banky v posledních letech vytvořily, uvádí zpráva.

http://www.chinadaily.com.cn/a/202209/16/WS6323d654a310fd2b29e78023.html

Opustí Austrálie po smrti královny monarchii? Premiér: O referendu se zatím neuvažuje

20220911

Po smrti anglické královny se ve Společenství národů znovu ozvaly hlasy proti monarchii. Dlouholetý republikán a australský premiér Albanese 11. listopadu prohlásil, že nyní není čas diskutovat o „republikánském referendu”.

Téhož dne Albanese oznámil, že 22. září letošního roku bude vyhlášeno jednorázovým státním svátkem a uvedeno jako den státního smutku, aby veřejnost mohla vzdát hold královně. V pozdějším rozhovoru pro australskou televizní stanici ABC Insiders na otázku, zda by mohl zařadit otázku „demonarchizace” na pořad dne, rychle změnil téma a řekl: „Teď není čas mluvit o našem vládním systému.”

Albanese řekl, že jeho postoj je dobře známý a zdokumentovaný, ale „je načase, abychom vzdali hold životu královny Alžběty, kterou uctívala”.

To je systém vlády, který máme a jako předseda australské vlády jsem povinen ji dodržovat. ” – řekl.

Moderátor v rozhovoru také zmínil, že pro některé australské domorodce je monarchie ztělesněním britského kolonialismu a vykořisťování. Na otázku, co si Albanese myslí o těchto lidech, kteří mají jiné pocity, odpověděl: „Respektuji, že lidé vyjadřují své názory. Jako předseda vlády nejsem kvalifikován k tomu, abych kontroloval pocity lidí – jistě, pocity mnoha lidí vycházejí ze srdce. Myslím si však, že (královnin) odchod je pro nás v této době příležitostí, abychom se spojili jako národ. “

Albanese uvedl, že jeho prioritou v prvním funkčním období zůstává uspořádání referenda o změně ústavy a zahrnutí hlasovacího práva původních obyvatel do australské ústavy. Agentura Bloomberg poznamenala, že Albanese byl sice vždy zastáncem republiky, ale již dříve dal najevo, že „republikánské referendum” není prioritou jeho první tříleté vlády.

Podle britského deníku Daily Mail jen 24 minut poté, co Buckinghamský palác oznámil, že královna 9. září zemřela, vydalo Australské republikánské hnutí (ARM) prohlášení vyzývající k vyhlášení republiky. V prohlášení také zdůraznil, že sama královna „respektuje sebeurčení australského lidu”. V Austrálii se konalo referendum o republice v roce 1999, kdy královna rovněž podpořila právo Australanů zvolit si její systém, ale nebylo přijato, protože 55 procent obyvatel hlasovalo proti.

Den po královnině smrti se na Twitteru na její památku vyjádřil i předseda australské Strany zelených Adam Bandt, který zdůraznil, že Austrálie by se měla „posunout vpřed”. Agentura Bloomberg uvedla, že zatímco jiní zákonodárci tento krok kritizovali jako příliš potupný, nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že oddělení od Společenství národů podporuje asi 54 procent lidí. Slovo „republika” se o víkendu stalo horkým tématem i na australském Twitteru.

Někteří analytici také poznamenali, že v červnu jmenovala australská vláda Matta Tislthwaita prvním náměstkem ministra pro republikánskou politiku a že je jen otázkou času, kdy bude republika znovu zavedena.

Od vzniku Commonwealthu v roce 1901 byl generální guvernér Austrálie hlavou australského státu jako zástupce britského panovníka. Generálního guvernéra původně vybíral britský panovník, ale od té doby jej jmenuje australská vláda a schvaluje britský panovník. Dne 11. září oznámil generální guvernér Austrálie Hurley uznání krále Spojeného království Karla III. jako nástupce Alžběty II. novou hlavou státu Austrálie.

Stojí za zmínku, že politici na Jamajce, Svaté Lucii a v dalších zemích Karibského společenství při této příležitosti rovněž požadovali zrušení postavení britského monarchy jako hlavy státu na místní úrovni, vytvoření republiky a požadovali, aby Spojené království zaplatilo odškodnění za historické otroctví. Premiér Antiguy a Barbudy Gaston Browne 10. října výslovně uvedl časový plán, podle něhož země uspořádá “republikánské referendum” do tří let od královniny smrti.

Australská rozhlasová a televizní společnost (SBS) upozorňuje, že pouze 15 z 54 území Commonwealthu stále vede britský panovník a tento počet se v příštích letech pravděpodobně sníží. Nejnovějším státem, který se oddělil od Britského společenství národů a vytvořil republiku, je východokaribský ostrovní stát Barbados, kde Sandra Mason, která dříve působila jako guvernérka Pákistánu, složila přísahu jako první prezidentka země a nahradila Alžbětu II. v čele státu.

Jamajka již dříve oznámila, že se k nim hodlá připojit v roce 2025. Srpnový průzkum ukázal, že 56 % dotázaných podporuje zrušení britského monarchy jako hlavy státu.

Preklad: St. Hroch, 18. 9. 2022

Zdroje:

portrét St. Hroch

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore