Pavol Janík: Zvukový negatív (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
PAVOL JANÍK
ZVUKOVÝ NEGATÍV

Za oknom plynie dieťa.
Mlčí. Neznie.
Je na nerozoznanie od predmetu za sklom.

Mýli nás
nevysvetliteľným pohybom.

Za oknom trvá dieťa.
Nemo. Bezhlučne.
Pripomína postavu
zasklenú v rozhlasovom štúdiu.

Necháva nás žasnúť
nad svojou dokonalou súhrou so svetlom.


(Z knihy Zrkadlo na konci leta, 1984)

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore