Pavol Janík: SÚRADNICE (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
PAVOL JANÍK
SÚRADNICE

Pošty nás delia
na adresátov a odosielateľov.
Telefónne zoznamy nás rozlišujú
na účastnícke stanice.

Zdravotné sestry
očami rôznej farby
rozoznávajú v nás
niečo o málo podstatnejšie.

Pre koho
a kde
zostávame ešte sami sebou?

(Z knihy Zrkadlo na konci leta, 1984)

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore