Komu by mala slúžiť verejná doprava  a na čo?

Ilustračný obrázok: Pixabay

V posledných rokoch neustále čítame a počúvame o tom, ako máme šetriť životné prostredie napríklad aj tým, že budeme viac používať verejnú dopravu ako individuálnu.

Osobne cestujem autobusmi často a aj rada.

Ale…

Tento týždeň som cestovala z blízkeho mestečka Giraltovce domov. Dlhé roky využívam spoj, ktorý tu voláme „košičák“. Cestujem ním nielen z Giraltoviec, ale často aj do Prešova a do Košíc. Šofér mi povedal, že od 10. 12. 2023  sa menil cestovný poriadok a spoje do Košíc už v našej časti obce Kračúnovce nemajú zastávku.

V sychravom a daždivom zimnom počasí som počkala na nasledujúci miestny spoj, ktorý u nás zatiaľ zastávku ešte má. Po chvíli rozmrazovania sa pri horúcom čaji, som začala zisťovať prečo bola zrušená zastávka nielen spojov do Košíc, ale aj do nášho okresného mesta Svidník.

Na stránke prevádzkovateľa týchto spojov SAD Humenné  je oznam cit:

„Vážení cestujúci, všetky zmeny cestovných poriadkov vrátane rušenia  navrhuje a schvaľuje objednávateľ dopravných služieb Prešovský samosprávny kraj.“

Zavolala som starostovi našej obce, či s ním niekto z PSK riešil zrušenie našej zastávky. Nevedel o tomto probléme a nikto z kraja s ním o ňom nekomunikoval. Rovnako ako ja sa snažil zistiť, prečo nastala s pravidelnými spojmi takáto situácia. Zrušenie zastávky v skutočnosti skomplikovalo možnosť dopravy do Svidníka, Prešova a Košíc nielen obyvateľom našej obce, ale aj občanom ďalších dvoch vedľajších dedín. Pretože práve tieto spoje tvorili základnú kostru cestovania verejnou dopravou. Hlavná zastávka v obci je v smere na Svidník vzdialená od tej našej okolo 700 metrov a smerom do Prešova a Košíc 950 metrov. Čo znamená, že ak sa niekto odteraz chce dostať autobusom do práce, či školy, ale hlavne k lekárovi,  musí najmä v tomto zimnom a nepríjemnom počasí prejsť po chodníkoch popri ceste prvej triedy, plnej kamiónov, ktoré smerujú do Poľska a na Ukrajinu. Ceste, ktorá je práve kvôli nákladnej doprave často vo veľmi zlom stave. Alebo bude nútený na dopravu použiť vlastné auto.

Prečo vôbec nastala takáto situácia?

V roku 2019 vytvorili spoločne Prešovský a Košický samosprávny kraj „projekt“ s názvom „IDS Východ“ – Integrovaný dopravný systém  Východ, doprava bez hraníc, ktorého cieľom je „vytvoriť  moderný zákaznícky atraktívny systém verejnej dopravy, pozostávajúci zo všetkých druhov dopravy“.

A odborníci z tohto projektu prekvalifikovali medzimestskú dopravu tu na severovýchode Slovenska  na „diaľkovú dopravu“ a zrušili tak možnosť cestovať mnohým ľuďom slušne a dôstojne. Ktovie možno títo odborníci považujú za atraktívne utekať dlhé minúty skoro ráno po tme a v mraze kilometer na spoj do Prešova, alebo za atraktívne považujú spŕšky ľadovej a špinavej vody spod kolies kamiónov. Možno je podľa nich vrcholom atraktivity ísť po poobednej, či nočnej zmene v práci takmer kilometer domov. Alebo sa túto vzdialenosť trepať s batožinou a kufrom na autobus, pretože takisto bola zrušená zastávka prípojom na vlakovú dopravu do Kysaku.

Vrcholom atraktivity je, že pokiaľ človek nechce ísť, alebo nemôže ísť v zlom počasí na nechcenú prechádzku do dediny, tak teraz nemá možnosť ísť ani len do blízkeho mestečka k lekárovi, či na úrad, pretože napríklad od 7:38 do 10:16 nejde žiaden spoj. Podobná situácia je aj v smere na Prešov.

Je absurdné, že kompetentní, ktorí sa hrajú na odborníkov v doprave, takýmto hrubým spôsobom zlikvidovali to, čo tu ešte ako tak fungovalo. Možnože  títo „odborníci“ ani len netušia, že v našom okrese Svidník nemáme možnosť inej verejnej dopravy, ako je autobusová, pretože vlakovú dopravu tu vôbec nemáme.

Takto si „odborníci“ z IDS Východ predstavujú zlepšenie a zatraktívnenie verejnej dopravy a služby občanom?

Koľkí z nich poznajú skutočný stav verejnej dopravy a potreby a požiadavky občanov?

Koľko podobných problémov narobili v celkom Prešovskom kraji?

Je veľmi jednoduché vykazovať „činnosť pre činnosť“ a likvidovať dopravné služby, ktoré doteraz fungovali a aspoň trochu skvalitňovali život občanom tu na Severovýchode.

Vedia títo odborníci vykázať aké úspory prinesie toto ich rozhodnutie priamo pre PSK?

Veď v skutočnosti je to iba na tejto trase jedno zabrzdenie a rozbeh autobusu, ak na zastávke niekto čaká, alebo vystupuje. Len na semaforoch v Prešove a v kolónach je to bežné niekoľkokrát počas jazdy autobusu.

A nemalo by byť zatraktívnením verejnej dopravy práve jej lepšia dostupnosť, budovanie nových zastávok a pridávanie spojov?

Veď načo budú potom autobusy vybavené najmodernejšou technikou, ak v nich ľudia nemôžu a nebudú cestovať?

V takomto prípade by sa štát a najmä Najvyšší kontrolný úrad mali zaujímať, či sú verejné financie vynakladané na projekt IDS Východ opodstatnené, ak neplní svoju úlohu, ale naopak likviduje služby verejnej dopravy a  komplikuje cestovanie občanom nášho kraja.

A zaujíma sa vôbec ešte predseda PSK Milan Majerský o obyvateľov svojho kraja, alebo už iba o svoju politickú a poslaneckú kariéru?

Žiaľ, tak ako aj v iných prípadoch, aj v tomto sa občania môžu presvedčiť o skutočnosti, že verejná doprava neslúži v prvom rade im na cestovanie, ale malej skupinke „odborníkov“ na ich  „živobytie a kariéru“. A slová o ekologickej zodpovednosti občanov potom vyznievajú ako prázdne frázy a drísty práve tých, ktorým nezáleží ani na občanoch, ani na životnom prostredí, ale iba na vlastnom profite z nich.

Devana

Slnovratovo 14. december 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore