Globální stát potřebuje metropoli a symbol

Konstantin Sivkov 20231015
 
Chrámová hora Jeruzalem
Chrámová hora, Jeruzalém. Zde bude podle židovské tradice v budoucnu stát třetí Chrám. Prozatím se však na území Chrámové hory nacházejí nejdůležitější muslimské náboženské stavby – mešita Al-Aksá a Skalní dóm…
 
Publicista Igor Šiškin si do studia stanice „Den-TV“ pozval viceprezidenta Akademie dělostřeleckých a raketových věd RF Konstantina Sivkova k zajímavé besedě o širokých souvislostech současného dění na Blízkém Východě a nejen tam… z níž jsem pro vás vybral podstatnou část (překl).
 
První otázka se týká SVO v souvislosti s válkou Izraele proti Palestině…
VSU ještě pokračují v imitaci pokusy o útok na jednom úzkém úseku v oblasti Rabotino, úspěchu nedosahují a naopak ruské vojenské síly (RVS) útočí ve slušném tempu 1-1,5 km denně směrem k obklíčení opevněné Avdějevky – jde o taktický útok v této oblasti s intenzívním použitím dělostřelectva a bombardovacího letectva (zabetonovaná oblast, budovaná více než 10 let – pozn.překl.). Intenzivní útoky RVS probíhají i v oblasti Limanu a na dalších místech fronty.
 
Charakteristické pro tuto operaci je, jak se naše média strašně stydí hovořit o zahájení naší ofenzívy, což svědčí o tom, že tyto naše útoky sice zrály dávno, ale z politických pohnutek se naši snaží vyhnout oznámením naší nějaké rozsáhlé ofenzívy. A nyní, kdy se nepřítel definitivně zalyká, veškerou pozornost přesunul na východ a snaží se jen minimálně informovat o naší ofenzívě. Takže nyní, když se vytvořily příznivé podmínky pro naše ofenzivní postupy, ofenzivu realizujeme.
 
Mnozí experti spojují tuto naši aktivitu s tím, že začal fungovat „severokorejský expres“ a přelévá sem  z KLDR munici, které se nám nedostává – a proto RVS mohou útočit. Druhá otázka je, že musíme přiznat, že je to přece jen taktická úroveň útoku…
 
K tomu můžu říci jen to, že zásoby SSSR, které zůstaly na území RF, mnohonásobně převyšovaly to, co bylo v KLDR. Za dobu, která uběhla od návštěvy vůdce KLDR u nás, nebylo technicky možné dodat sem, byť malé, množství munice.
 
Mimochodem, oni současně uvádějí, že naši hranici přejelo „celých“ 70 vagónů s municí – co to změnilo?
 
Vůbec nic. Počítáme-li, že to je nějakých 4.200 tun munice, tak takové množství RVS zabraly už při prvním útoku v Chersonské oblasti loni v březnu. Dále nelze zapomínat, že vzdálenost z Vladivostoku do válečné zóny nákladní vlak urazí cca za měsíc, což ještě ani neuplynulo. Navíc je potřeba připočítat na trase z KLDR naložení, vyložení a dopravu k vojskům, takže celá operace spotřebuje cca dva měsíce. Pro názornost 4.200 tun je zhruba 42.000 dělostřeleckých granátů, které my vyrábíme za jeden den! Je to jen důkaz toho, že lidé, zabývající se propagandou, nemají ani přibližnou představu, co představuje příprava takové operace, jaká je spotřeba munice. Nejde o 4.200 tun, ale o miliony tun munice!
 
Když se káceli nad tím, že vytahujeme ze skladů staré tanky T-55 a T-62 a připadalo jim to komické, tak poznamenávám, že tyto tanky se používají jako silně obrněné samochodné dělostřelectvo s dostřelem 15-20 km, k nimž je zásoba munice obrovská a využívají se velmi efektivně. Váha granátu je 16-18 kg a v druhém případě cca 20 kg. Přitom se nepřátelské tanky potkávají jen zřídka a na ničení slabě pancéřované techniky typu obrněných transportérů a další techniky to bohatě stačí. Já nejsem propagandista, a proto si nemohu dovolit plácat nesmysly – jsem vojenský analytik.
 
Hovořili jsme tu o taktické úrovni dnešních našich útoků – je naděje přechodu na operativní nebo strategickou úroveň?
 
Tato operace především zbaví (v případě Avdějevky) v podstatné míře Doněck a okolí od každodenního ostřelování, ale kromě toho má Avdějevka význam operativní, protože je jedním z klíčových obranných uzlů VSU a jakmile bude obsazena, vytvoří se díra v jejich obraně a pokud bude poté přijato politické rozhodnutí, tak můžeme zahájit útok až ke třetímu obrannému pásmu 40-50 km na západ, umožní zajít do týlu stávající skupiny, operující na jižním křídle a donutit je zapomenout dokonce i na imitace ofenzivních pokusů a narychlo vytvářet nějaké obranné hranice (už ne zabetonované)… atd. Takže to význam mít bude.
 
Jaký vliv má válka na Blízkém Východě na dění v oblasti SVO?
 
Ta válka nepochybně odvádí pozornost od SVO, což nám poskytuje určité další možnosti k efektivnějším ofenzivním akcím, čehož jsme ostatně nyní svědky. Kromě toho bude muset Západ svému angažmá na Blízkém Východě věnovat více pozornosti, protože ho tam čekají daleko závažnější věci, než jaké se řeší na Ukrajině. A v těchto podmínkách bude muset s větším klidem hledět na řadu odstoupení. Mimo jiné, to co dnes Západ (a Izrael, to je západní svět) s neuvěřitelnou krutostí likviduje palestinský lid. A sama podivná forma onoho útoku Hamásu mi připomíná analog 11.září 2001 v USA…
 
Situace v Izraeli:
 
Moje vlastní pozice se v koncentrované podobě vyjadřuje velmi jednoduše, jak jsem už řekl: – je to izraelský analog 11.září 2001. Mohu velmi, jednoduše vyjádřit, proč tomu tak je a ani se nebudu odvolávat na nějaké lídry, či koho jiného – jen vyloženě analýza vojensko-technická a vojensko-strategická:
 
·       Zdálo by se že Izrael chce zahajovat vojenské akce, ale nechce, aby proti němu otevírali válečné fronty, nicméně letecky zaútočí na civilní letiště v Aleppu a Damašku v Sýrii, s níž není ve válečném stavu. Řeči o tom, že tam Iránci vezou dvěma letadly zbraně, neobstojí. Především ty škody na letištích lze během několika dní odstranit, a potom – kolik těch zbraní těmi letadly převezou? Maximálně 40 tun, což je 2/3 vagónu! Takže jde o čistě demonstrativní akci:
 
·       Proč Izrael potřebuje tak demonstrativně otvírat další frontu? Mohu říci jediné: – rozvíjí se tam velmi složitá operace globálního významu. A oni o tom i otevřeně mluví – konečné řešení, likvidace Hamásu a tím i palestinské otázky v sektoru Gazy. To nejsou jen problémy s děly a granáty a střelbou jako v roce 1973. Je to konečné řešení ve věci mešity Al-Aksá – tedy „Třetí chrám“**). Každá moc drží na třech sloupech: – síle, ekonomice a duchovní složce. Кlíčovými součástmi oné duchovní moci je řada artefaktů, nebo symbolů – a jejich absence velmi vážně podkopává moc. Proto je vždy snaha poškodit, zničit symboly poraženého protivníka. A chce-li někdo vybudovat novou moc, tak připravuje nové symboly, které ji představují.
 
·       Třetí chrám je velmi důležitý symbol – symbol globální moci, moci globalistů. A jestliže k roku 2030 Klaus Schwab vyhlásil vybudování Světového státu, pak už musí mít jak metropoli, tak symbol. Připomínám, že Trump uznal Jeruzalém jako metropoli Izraele, oproti všem rozhodnutím OSN, takže zbývá udělat druhou část…
 
Právě Trump vypracoval podrobný plán k Blízkému Východu, který dosud odtajněn není…
 
Ano, právě to bylo provedeno a vypadá to tak, že se začala realizovat.
 
Takže Vy spojujete nynější krveprolití na Blízkém Východě s plány světové elity na ovládnutí světa, které svého času vyhlásil Klaus Schwab – který je jen mluvčím?
 
Přesně tak. A v této souvislosti posloužil útok Hamásu jako rozbuška těchto událostí. Stejně jako bylo svého času detonátorem událostí v Iráku a Afghánistánu 11.září 2001. Je třeba ale mít na zřeteli, že 11. září bylo záminkou nejen k útoku na tyto dva státy, ale bylo začátkem obrovské geopolitické operace. Geopolitická operace (to je termín můj, nikoli oficiální) to je systém válek, ekonomických, diplomatických, informačních činností, spojených do jednoho plánu zaměřeného na regionální a často i kontinentální válečnou scénu (je možná i mezikontinentální) s cílem radikální změny geopolitické mapy v příslušném regionu. Řeší se tam velmi prostý úkol: – převzetí kontroly nad hlavními světovými energetickými zdroji.
 
Ale vždycky se, jak se říká, „vloudí chybička“ …
 
Jde o to, že jsou to plány globalistů a ti je začali realizovat docela úspěšně – nicméně… Připomínám, že Hitler měl v plánu dojít k Uralu a tam se zastavit. Nevzal ale v úvahu tu drobnost, že i kdyby k tomu Uralu došel a zastavil se, tak by to měl ještě strašně daleko do Vladivostoku – no, a nakonec naši dědové a pradědové tento plán nevzali v úvahu a došli do Berlína. Obdobným příkladem byl záměr Japonska vůči USA – dopadl podobně.
 
Ale svoje plány přece snovají i „neglobalisté“…
 
Podívejte se: – zakládá-li se nějaká partaj nebo hnutí – zakládá se vždy k nějaké ideji. Pokud ji zakládá tajná služba (jak se často děje) k řešení určitých úkolů, tak instalovaní lídři této strany/hnutí vždy plní zadání svých patronů a využijí hnutí pro zájmy patronů. Lidi ale získávají pro onu ideu – ale pokud to bude idea lidojedská, tak hnutí neshromáždí. Takže na začátku musí být krásná idea.
 
Vraťme se k událostem na Blízkém Východě:
 
Mluvíme-li o Islámu, tak je to idea islámská – viz osvobození Palestiny – přitom samotný Hamás byl vytvořen tajnými službami Izraele a USA. Jestliže ale vedení hnutí začne pracovat v protiideovém směru, tak ho stoupenci hnutí smetou a dosadí si nové, čímž hnutí bude hůře ovladatelné jeho zakladateli.
 
Teď se stalo to, že politicky nepřipravení lidé Hamásu splnili úkol – onu krvavou provokaci. Až ale vstoupí do města Izraelci, tak se už buňkám tajných služeb v Hamásu nepodaří lidi donutit vzdát se. A bude tam masakr a Izraelci budou konat s neuvěřitelnou krutostí. Vezměte si, že z oněch cca 2,7 milionu obyvatel je minimálně třetina bojeschopných mužů – to je skoro milion! A zbraní tam mají jistě dost. Izraelci musí počítat s útoky ze zálohy a bude to krvavá lázeň. Přitom každá smrt ženy, dítěte, bude vyvolávat nové a nové vlny dobrovolných účastníků války proti Izraeli a nejen na tomto území. Uvidíme, jak to tam všechno dopadne.
 
Ale Američané také přišli do Afghánistánu a Iráku s naprostou silovou převahou, aby následně byli nuceni odtud utéci.
Nebo si vezměte Ukrajinu – tam také měli plán: – dosáhnout svržení prezidenta RF Putina. Útok byl proveden 24.června, kombinovaný pátou kolonou uvnitř RF i z Ukrajiny – a co?…
 
*) Konstantin Valentinovič Sivkov (1954) – ruský vojenský expert, vědec, geopolitik, vojenský politolog a stratég, doktor vojenských věd, předseda Svazu geopolitiků, publicista, kapitán 1. stupně (plk.), člen Akademie vojenských věd, člen korespondent Mezinárodní akademie informatiky, viceprezident Akademie raketových a dělostřeleckých věd.
**) Třetí chrám – plánovaná stavba svatého chrámu v Jeruzalémě na místě zničeného Šalamounova chrámu. Jeho stavba byla z různých důvodů několikrát zahájena a přerušena. Nyní probíhají přípravy a očekává se, že bude postaven v blízké budoucnosti. Jaké symboly jsou spojeny s Třetím chrámem? Třetí chrám symbolizuje jednotu člověka a božského počátku, což se odráží v jeho architektuře.

Preklad: St. Hroch, 16. 10. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore