“Černá skála” jako beneficiář války na Ukrajině

Obrázky – zdroj

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Prof. Valentin Katasonov 17.12.2023 

Nezávislou Ukrajinu, která vznikla před 32 lety na troskách Sovětského svazu, začal okamžitě “ovládat” zahraniční kapitál. Jednoduše řečeno, zahraniční kapitál začal skupovat “nezávislou” Ukrajinu. Na rozvoji “Nezávislé” se podílel kapitál z různých zemí původu, ale první místo obsadil kapitál amerického původu. Historii skupování Ukrajiny zámořskými investory lze rozdělit do tří etap.
 
* První etapa – od zrodu “Nezávislého státu” (1992) po Majdan (události od listopadu 2013 do února 2014).
 
* Druhá etapa – od Majdanu do začátku válečných akcí na Ukrajině (tj. do 24. února loňského roku).
 
* Třetí etapa – od 24. února 2022 do současnosti.
 
Nebudu se nyní zabývat rozvojem Ukrajiny zahraničními investory v prvních dvou etapách. V případě zájmu se o tom čtenář může dozvědět z mých knih: “Ukrajina. Ekonomika potíží, aneb peníze na krvi”; “Ukrajinské bezpráví a přerozdělování. Hospodářská a finanční krize na Ukrajině jako globální hrozba”.
Zaměřím se na třetí etapu, která trvá již téměř dva roky. Válka vedená kolektivním Západem na Ukrajině proti Rusku samozřejmě sleduje závažné vojenské a politické cíle Spojených států a jejich spojenců v NATO. Zároveň je však třeba tuto válku chápat jako gigantický obchodní projekt západního kapitálu. Jedná se o válku, jejímž cílem je zmocnit se území, přírodních zdrojů a nejrůznějšího majetku nacházejícího se na území “nezávislé”.
 
Ukrajina má na svém území nejbohatší zásoby nerostných surovin (je pozoruhodné, že více než 90 % zásob bylo prozkoumáno a objeveno v sovětské éře). Ukrajina má sedmé největší zásoby uhlí na světě a druhé největší v Evropě – přibližně 34 miliard tun. Ukrajina patří mezi tři země (spolu s Austrálií a Ruskem) s největšími zásobami železné rudy na světě. Má také největší zásoby manganové rudy v Evropě a do loňského roku patřila mezi deset největších producentů manganové rudy na světě. Ukrajina má přibližně 20 % světových zásob titanových rud z hlediska čistého titanu (největší zásoby tohoto kovu v Evropě). Ukrajina má 1,8 % světových zásob uranu (největší ložisko uranu v Evropě). Ukrajina je světovým lídrem v těžbě některých nerostných surovin. Zejména je zde soustředěno 70 % světových zásob vysoce kvalitní žuly. Dalšími významnými nerostnými zdroji země jsou rtuť, draselná sůl, nikl, síra, grafit, zlato. Navíc unikátní minerální a termální vody. A samozřejmě slavné ukrajinské černozemě – 40 % světových zásob. Již tři desetiletí zahraniční kapitál nenápadně uchvacuje přírodní bohatství “nezávislé”. Zemědělská půda, jejíž volný prodej a nákup se zdál být na Ukrajině zakázán, nebyla výjimkou
 
Ukázalo se, jakou cenu ty zákazy měly. Podle australského časopisu National Review, zveřejněného v květnu 2022, vlastnily 17 milionů hektarů ukrajinské zemědělské půdy tři americké společnosti: Cargill, Dupont a Monsanto. Pro pochopení: to se přibližně rovná rozloze veškeré zemědělské půdy v Itálii. Odborníci spočítali, že uvedená plocha představuje přibližně polovinu veškeré zemědělské půdy v “nezávislé”. Za zmínku stojí, že hlavními akcionáři všech uvedených společností byly americké finanční holdingy a investiční fondy BlackRock, Vanguard a Blackstone. Američtí investoři samozřejmě shrábli ukrajinskou půdu pro sebe i v první a druhé fázi, o které jsem se zmínil výše.

Až do 24. února loňského roku si však málokdo uvědomoval, že úrodná půda a obilná hospodářství “nezávislé” už ve skutečnosti Ukrajincům nepatří. Tato záhada přestala být záhadou poté, co ukrajinské zemědělské podniky ovládané americkými investory čelily problému vývozu obilí mimo “nezávislou”. Tento skandální příběh byl nazván “obchod s obilím”. O “obilném obchodu” toho bylo letos řečeno a napsáno více než dost. A někteří odborníci a komentátoři právem upozorňovali na skutečnost, že se jedná o vývoz obilí, které nepatří Ukrajině, ale americkému byznysu. Hodně se mluvilo o různých lobbistech, kteří usilovali o “zelenou” od Ruska pro vývoz obilí z území “nezávislé”. Téměř nikdo se však nezmínil o jednom z hlavních amerických lobbistů – investičním fondu BlackRock (zřejmě proto, že své lobbistické aktivity prováděl přes prostředníky).
 
Nyní se chci zaměřit na téma BlackRock (v překladu: “Černá skála”).  Již jsem opakovaně psal o tom, že se jedná o největší finanční holding na světě z hlediska spravovaných aktiv. Na konci loňského roku dosáhl tento ukazatel hodnoty 10 bilionů dolarů. BlackRock je přirovnáván k obrovské chobotnici, která svými chapadly pokryla celý svět. Především Spojené státy. Podílí se na autorizovaných kapitálech všech bank z Wall Street, velkých farmaceutických společností, IT korporací ze Silicon Valley, korporací vojensko-průmyslového komplexu atd. Můj poslední příspěvek na toto téma je “BlackRock přebírá kontrolu nad státy a centrálními bankami. Vládne BlackRock Bílému domu?”.
 
O tom, co a jak společnost BlackRock ovládá mimo USA, se toho ví méně. Události na Ukrajině umožnily lépe pochopit, jak tento finanční holding působí v jiných zemích. Na Ukrajině se rozhodla převzít kontrolu nad všemi významnými aktivy a v tomto směru již podnikla rad praktických kroků. Navzdory zvyku Black Rocku jednat tajně se řada akcí finančního holdingu ve vztahu k “nezávislé” dostala na veřejnost.
Jedna z takových akcí se uskutečnila 19. září loňského roku.Toho dne se uskutečnilo setkání generálního ředitele společnosti BlackRock Larryho Finka a prezidenta „společnosti Nezávislá” Volodymyra Zelenského v režimu videokonference. Tématem jednání byla možnost přilákat veřejné a soukromé investice do ukrajinské ekonomiky. Šéf společnosti BlackRock navrhl vytvoření Fondu obnovy na podporu ukrajinské ekonomiky. Larry Fink přislíbil, že divize poradenství pro finanční trhy společnosti BlackRock je připravena bezplatně poradit ukrajinské vládě, jak tento fond vytvořit a jak organizovat jeho činnost. Volodymyr Zelensky  byl těmito nabídkami potěšen: “Pro mě má investiční atraktivita našeho státu mimořádný význam. Je pro mě důležité, aby taková struktura byla úspěšná pro všechny zúčastněné strany. Jsme schopni a ochotni obnovit normální investiční klima“.
 
Dne 11. listopadu 2022 informovala tisková služba ukrajinského ministerstva hospodářství o dalším důležitém kroku ve “spolupráci” mezi společností BlackRock a Ukrajinou.
 
Jak vyplývá ze zveřejněné tiskové zprávy, uvedené ministerstvo a investiční společnost BlackRock podepsaly memorandum o porozumění, v němž se dohodly na vytvoření speciální platformy pro přilákání soukromého kapitálu na obnovu Ukrajiny. “Memorandum formálně upevňuje předběžnou diskusi o možnostech přilákání veřejných a soukromých investic na Ukrajinu, která proběhla v září mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem a generálním ředitelem společnosti BlackRock Larrym Finkem,” uvádí se v tiskové zprávě ministerstva hospodářství. Další významnou stopu v temné historii “spolupráce” mezi Black Rockem a “nesovětskou republikou” zanechal Vladimir Zelensky na svém kanálu Telegram 5. května letošního roku. Informoval o tom, že Kyjev projednal s BlackRockem detaily vytvoření investičního fondu na obnovu země: “Detaily vytvoření investičního fondu na obnovu ukrajinské ekonomiky byly projednány během schůzky s vedením největší světové společnosti pro správu aktiv Black Rock. Hlavním cílem fondu je přilákat soukromý a veřejný kapitál k realizaci rozsáhlých podnikatelských projektů na Ukrajině“.
 
Významným dnem v historii “spolupráce” mezi společností BlackRock a “nezávislou” byl 8. květen 2023. Ukrajinská média s radostí informovala o tom, že ukrajinská vláda a americká korporace BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) podepsaly dohodu o zřízení Fondu rozvoje Ukrajiny. Formálním účelem tohoto podniku je přilákat investice do energetiky, infrastruktury a zemědělství. Ve skutečnosti to znamená dokončení totální privatizace a ovládnutí Ukrajiny zahraničním kapitálem, který se skrývá za vývěsním štítem “Black Rock”.
 
Kolik peněz hodlá Černá skála do zmíněného fondu přilákat? Rozhodně ne méně než částku, kterou odborníci považují za nezbytnou k obnově válkou zničené Ukrajiny. V březnu Světová banka odhadovala, že Ukrajina bude na obnovu po “speciální operaci” potřebovat 411 miliard dolarů, ale od té doby se rozsah zkázy výrazně zvýšil. Proto na konci letošního roku nemůže být tato částka v žádném případě nižší než půl bilionu dolarů. To jsou peníze, za které “Černá skála” plánuje “koupit celou Ukrajinu i s útrobami”. A to jak osobně pro sebe, tak pro ty klienty, kteří přispějí svými podíly do “Fondu rozvoje Ukrajiny”.
 
Společnost BlackRock se na Ukrajině cítí být již plnohodnotným pánem. Zcela rezonovalo prohlášení Larryho Finka ze začátku října. Šéf společnosti BlackRock vyjádřil své znepokojení nad tím, co považuje za nezodpovědný přístup Ukrajiny k investičním aktivům. V čem tato nezodpovědnost spočívá?
 
Fink vysvětluje:
Když jsme s prezidentem Zelenským podepisovali smlouvu a vytvářeli Fond pro rozvoj Ukrajiny, brali jsme v úvahu rizika plynoucí z invaze Ruské federace. Nyní jsme však svědky zcela nerozumného využívání černozemě Ukrajinci. Je tam příliš mnoho hřbitovů. Cenná orná půda je vyřazována z oběhu zcela nerozumným způsobem…”. Fink je praktický člověk, navrhuje způsob, jak problém řešit: “Je třeba situaci napravit. Můžeme vyčlenit finanční prostředky na krematoria nebo na bioplynové stanice. To je třeba udělat, jinak budeme nuceni zavést sankce za zneužití našich investičních prostředků“. Velmi výstižný je následující závěr Larryho Finka:
 
Přátelé, nejde jen o vaši půdu“…

Kyjev v posledních měsících projevuje veškerou ochotu předat jakákoli aktiva zřízenému Fondu pro rozvoj Ukrajiny, pokud Západ bude i nadále poskytovat vojenskou a finanční pomoc “nezávislé republice”. Zde lze uvést následující události. Volodymyr Zelensky se 24. září během své návštěvy USA setkal se zástupci velkých amerických bank a nadací. Nejdůležitější schůzka se však uskutečnila s šéfem společnosti BlackRock Larrym Finkem. Rozhovor se přirozeně týkal Rozvojového fondu Ukrajiny.
Vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak se 15. listopadu během své návštěvy USA setkal se zástupci korporace BlackRock. Během tohoto setkání prohlásil:
 
Jsme připraveni vzdát se všech strategických podniků a pozemků, pokud nám korporace pomůže získat nový balík vojenské a finanční pomoci“…
 
Závěrem bych chtěl poznamenat, že Rozvojový fond Ukrajiny sice již byl vytvořen, ale zatím do něj nebyly převedeny žádné zvlášť velké finanční částky. Předběžné rozdělení majetku mezi zahraniční investory, v němž rozhodující roli hraje společnost Black Rock, však již proběhlo.
 
S ohledem na tuto skutečnost mají jak společnost Black Rock, tak její hlavní klienti-investoři zájem na co nejrychlejším zastavení vojenských operací na území Ukrajiny. Pokračování vojenských operací vytváří riziko, že společnost BlackRock ztratí kontrolu nad těmito aktivy a přijde o očekávané příjmy (až se fond začne plnit dalšími penězi). Společnost BlackRock již dnes lobbuje za omezení válečných akcí v “nezávislé” a zafixování rozdělení kdysi jednotné Ukrajiny mezi Rusko a americký kapitál v osobě “Černé skály”.
S takovým “paktem” se Rusko, přirozeně, nemůže spokojit.

Preklad: St. Hroch, 18. 12. 2023

P.S. – ve výše popsaném lze hledat souvislost prudkého vzedmutí aktivit „páté kolony“ oligarchů, vysokých úředníků a kulturtrégrů v Rusku i těch těch za jeho hranicemi, a koneckonců, pravé příčiny toho obrovského úsilí amerických mocných, vloženého do vyprovokování vojenského zásahu Ruska proti Ukrajině před necelými dvěma lety, a naprosto šíleného počínání jimi najatých vládců EU a jejích poskoků. Ostatně, jako prakticky pokaždé v historii (minimálně posledních pár set let) je za tím vším nezřízená touha „Pánů peněz“ po dalším a dalším mamonu a všemoci. Docházejí jim totiž fyzické zdroje. Takže, nyní Ukrajina, potom Rusko a pak hurá na Čínu – takový je plán … (překl.).

Dodatok Mariána Moravčíka:

Čitatelia si zrejme z dejepisu pamätajú, že počas Veľkej vlasteneckej vojny priemysel USA vo veľkom rozsahu podporoval ZSSR v jeho najťažších chvíľach. Lietadlá Airacobra boli významnou posilou proti počiatočnej drvivej prevahe Luftwaffe a bez amerických nákladných vozidiel by nebolo možné tak rýchlo mobilizovať hospodárstvo a logistiku na podporu frontov. Táto pomoc bola formou zákona Lend-Lease a nie je bez zaujímavosti, že ZSSR bol po vojne v dlhodobom spore s USA kvôli splácaniu dlhov z Lend-Lease. Až do rozpadu ZSSR bolo splatených len 50 % z toho, čo si USA nárokovali. ZSSR mal proti výške dlhu aj morálne námietky, lebo vojnové úsilie považoval za spoločný záujem a on dodával to najcennejšie – ľudské životy.
Vo veľmi podobnej situácii sa dnes nachádza Ukrajina.
Medzi našimi čitateľmi sa nenájde vari nikto, kto by veril, že USA nebudú žiadať splatenie vojnovej pomoci kompletne do posledného dolára, a to bez ohľadu na konečný výsledok. Víťazná či porazená Ukrajina bude dlžníkom zahraničných „investorov“.
V tejto súvislosti je pikantná snaha niektorých predstaviteľov EÚ o čo najskoršie prijatie Ukrajiny. Spolu s Ukrajinou EÚ zhltne tento dlh… (Niekdajšie problémy s Gréckom sa mi oproti tomu javia ako letná prehánka.)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore