Pavol Janík: Zátišie v popolníku (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

PAVOL JANÍK
ZÁTIŠIE V POPOLNÍKU

Zase sklo
v hrdle sa mi zalesklo.

Ušľachtilé múdre hlavy.
Fľaša za vás všetko spraví.
Útla tanečnica.
Sme jej, ona nie je ničia.

(Z knihy Zrkadlo na konci leta, 1984)
http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore