Pavol Janík: FILMOVÁ SPOMIENKA ČÍSLO DVA

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
PAVOL JANÍK
FILMOVÁ SPOMIENKA ČÍSLO DVA

O polnoci
ťa premietali
dnes už naposledy
a opäť naruby
v salóne miestneho hotela.

Čistokrvné filmové publikum
dnes už naposledy
opakovalo hypnotický spánok
pri pohľade na strieborný obzor
naparfumovanej tmy.

(Z knihy Do videnia v množnom čísle, 1985)

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore