Ilustračný obrázok: Dr StClaire Pixabay

Úvod:

Pred pár rokmi jedna z dokumentárnych staníc odvysielala zaujímavý britský seriál s názvom „Nacistický projekt”. V súčasnosti bol opäť vysielaný a mnohí slovenskí diváci sa ho mali možnosť sledovať pred časom vo verejnoprávnej RTVS, pod názvom „Projekt nacistická strana”. V prvej časti dokumentárneho seriálu bola pasáž o vytváraní oficiálnej propagandy. Vo chvíli chvíli, keď som ju pozerala som pochopila, že toto všetko sa deje v súčasnosti, aj keď v inej oveľa sofistikovanejšej forme. A to ma vtedy primälo napísať zamyslenie:

Pár slov o propagande…

„Propaganda”, z latinského propagare – rozhlasovať, rozširovať, je spôsob rozširovania myšlienok, názorov a informácií s cieľom zmeniť a ovplyvniť názory a postoje masy ľudí. Koná tak pomocou skresľovania faktov, vytváraním falošných vyšších cieľov a zneužívania ľudských vášní. Dokáže šíriť strach a nenávisť , ktoré sa často menia na násilie.
Takto definovali výraz „propaganda“ rôzne slovníky, či wikipédia.
Propaganda tu bola v minulosti, je prítomná v súčasnosti a bude využívaná a zneužívaná aj v budúcnosti, ak tomu ľudstvo v mene mieru a pokroku ľudstva nezabráni.
Hovorí sa, že majstrom vo vytváraní a rozširovaní propagandy bol nacistický pohlavár Josef Goebbels, ktorému sa pripisuje výrok: „Tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou“.
Ľuďom, ktorí poznajú históriu nástupu nacistickej ideológie v Nemecku pred II. sv. vojnou, nie je neznáme meno Horst Wessel, ktorý sa vďaka premyslenej Goebbelsovej propagande, stal nacistickou ikonou, mučeníkom v boji proti komunistom a ľavičiarom.
Propaganda vykresľovala H. Wessela ako statočného mladého muža, ktorý sa presťahoval do chudobnej štvrte, aby tam obetavo pomáhal robotníkom v boji proti komunistickým a ľavicovým agitátorom a preto bol zavraždený komunistami. V skutočnosti to bol násilnícky organizátor SA- hnedých košieľ, ktorý sa vyžíval v násilí. Organizovaním rôznych stretnutí a pochodov vyvolával konflikty a ostré strety s komunistami a ľavičiarmi, ale aj políciou.
Vo Viedni sa zamiloval do bývalej prostitútky Erny Jänicke s ktorou začal žiť v Berlíne, kam sa presťahoval pomáhať bojovať proti „Červenému zlu“, v podnájme. Po nezaplatení nájomného mal ostrý konflikt s majiteľkou bytu u ktorej bývali a tá hľadala pomoc u komunistov. Tí jej najskôr odmietli pomôcť, ale keď sa dozvedeli o koho sa jedná, rozhodli sa konať. Wessel bol postrelený do hlavy Albrechtom Höhlerom a na následky zranenia neskôr zomrel.
Joseph Goebbels urobil z Wesselovho pohrebu majstrovské dielo nacistickej propagandy a z piesne, ktorú Wessel napísal pár mesiacov pred smrťou sa stala neoficiálna nacistická hymna.
Ako jednoducho sa dá správnou propagandou vyrobiť z neznámeho človeka mučeník, hrdina, ikona?
Aké je jednoduché vytvoriť na propagandistické účely zo lži pravdu?
Čo vieme o súčasných „hrdinoch“?
Len to, čo „musíme“ vedieť a iný názor začína byť neprípustný.
Znova sa začínajú vytvárať „strážcovia správneho názoru“ , ktorí začali usporadúvať verejné a mediálne „hony na čarodejnice“ a bez akýchkoľvek zábran „lynčujú“ ľudí s iným názorom.
Ako sa toto všetko skončí?
Tak ako pred 90timi rokmi?
Znova budú ľudia prenasledovaní, perzekuovaní, zatváraní a zabíjaní, len preto, že majú iný názor?
Už viackrát som písala, že doba sa mení, ale ľudia nie.
V každej dobe a v každom zriadení, bude vládnuca trieda na udržanie si moci využívať propagandu.
Z histórie vieme, ako často kvôli ovládnutiu iných, vznikali vojnové konflikty, ktoré si vyžiadali mnoho nevinných obetí.
Propaganda dokázala v minulosti obhájiť nezmyselné vraždenie a ničenie vo vojnách a robí to aj dnes. Možno sofistikovanejším spôsobom, ale princíp ostáva rovnaký.
Dokáže tomu ľudstvo zabrániť, alebo sa bude podieľať na sebazničení?

Devana

Slnovratovo: 12. máj 2019

Dodatok:

Tieto otázky a mnohé iné, som si položila pri prečítaní článku na portáli aktuality.sk, ktorý si znova „zobral na mušku” vydavateľstvo TORDEN, ktoré vystavovalo svoje tituly na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe. V článku zazneli slová o „šírení zla a prokremeľskej propagande”…

Takisto v článku zazneli kritické slová o majiteľovi vydavateľstva p. Semaňákovi, ktorý bol označený na šíriteľa prokremeľskej propagandy a pod.

Odrazu som mala pocit, že som sa ocitla v nejakom zvláštnom „orwellovskom svete”, ktorý sa riadi inou, tvrdou nekompromisnou totalitnou propagandou, ktorej cieľom je „jediný správny názor” . A ním je ten, ktorý zdieľajú všetci tí, čo sa riadia hodnotami EÚ. Pretože podľa slov Ingrid  Ludvikovej zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku cit: „Šírenie silnej proruskej a antiamerickej propagandy je v rozpore s princípmi a hodnotami EÚ a projekty spolufinancované Úniou nesmú tieto hodnoty ohrozovať. Európska únia, ako viete, už niekoľko rokov aktívne pracuje na boji s dezinformáciami.”

To mi pripomenulo heslá Ministerstva pravdy z prvej kapitoly slávneho Orwellovho románu 1984 cit:

„Vojna je mier”

„Otroctvo je sloboda”

„Nevedomie je sila”

Preto je dôležité znova klásť otázky:

Aké sú skutočné hodnotu EÚ?

Má EÚ právo vytvárať propagandu „jediného správneho názoru”?

Začína EÚ presadzovať potláčanie slobody slova a informovania?

Stal sa pojem „demokracia” synonymom tyranie totalitého systému?

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WC Captcha 50 + = 51

Scroll to Top