„Deti sú živé kvety zeme.“

Ilustračný obrázok: Pixabay

Na tento výrok Maxima Gorkého som si spomenula, keď som čítala článok, ktorý som dostala do pošty, v ktorom sa píše, že ďalšia z materských škôlok v Nemecku ponúkla malinkým deťom miestnosť na masturbáciu.

Na akej úrovni je spoločnosť, ktorá ničí nevinnosť detí predčasnou sexualizáciou?

Na akej úrovni je spoločnosť, ktorá prznenie detskej nevinnosti vydáva za spoločenský progres  snaží sa z neho vytvoriť spoločenskú normu?

Mnoho ľudí možno iba pokrúti hlavou, alebo cítia hnus a odpor voči takýmto praktikám, ale len málokto si uvedomuje, že je to iba ďalšie pokračovanie zámerného deformovania detskej psychiky a možno len pár ľudí chápe, že táto zámerná likvidácia duševného a duchovného sveta detí a mladých ľudí je pokračovaním sociálneho experimentu, ktorý bol vykonaný na deťoch a mladých ľuďoch počas covidovej pandémie.

Dlho si všímam, že deti sú zámerne vychovávané k tvrdému individualizmu, ktorý neskôr prerastá do egoizmu. Rýchly nástup najmodernejších technológií začal oberať deti a mladých ľudí o fantáziu a tvorivosť. O to najprirodzenejšie, čo v deťoch je a čo im pomáha vyvíjať sa po všetkých stránkach a intelektuálne a duchovne rásť a dospieť v skutočného človeka.

Počas covidovej pandémie boli deti a mladí ľudí zákerným a krutým spôsobom zatvorení ako zvieratká do klietok domovov a bola im odopretá možnosť nielen sa vzdelávať normálnym spôsobom, ale bola aj násilne prerušená ich prirodzená socializácia, stretávanie sa s vrstovníkmi, spoločné hry a aktivity s priateľmi a kamarátmi. A práve kvôli tomuto experimentu, za ktorý doteraz nikto nenesie zodpovednosť, množstvo detí a mladých začalo trpieť zhoršeným psychickým stavom.

Násilná gender a LGBTI propaganda a teraz aj predčasná sexualizácia tých najmenších ničí budúcnosť ľudstva, naše deti.

Preto sa pýtam, na akej úrovni je spoločnosť, či civilizácia, ktorá si dobrovoľne ničí vlastnú budúcnosť?

Na akej úrovni je spoločnosť, ktorá dovolí takýmto sofistikovaným spôsobom ubližovať práve tým, ktorých by mala najviac chrániť a milovať?

To skutočne spoločnosť túži po tom, aby z  detí bolo vychovávané poslušné stádo, bez vlastnej vôle, ktoré sa bude dať jednoducho ovládať na základe pudov?

Áno, deti sú skutočne kvetmi Zeme.

A kým a čím sú všetci tí, ktorí sa iba ticho prizerajú, keď sú ich vlastné deti vytrhávané z koreňov, násilne lámané a ničené perverznosťou mocenských elít a ich lokajov?

Akými kvetmi také deti budú?

Suchými, bez života, neschopnými rásť a kvitnúť a priniesť ďalší život…

Toto naozaj chceme? Toto chce spoločnosť?

Alebo je to väčšine úplne jedno?

Devana

Slnovratovo 28. január 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore