Ilustračný obrázok: Pixabay

Potichu, či nahlas,
so smiechom v srdci
a so slzami v očiach,
alebo so žiaľom v duši
a úsmevom na perách?
Ako sa dá ľúbiť?
Dlho, na jeden nádych,
či krátko, na celý život,
prosto v spleti dní,
alebo zložito,
v jednoduchosti bytia?
Ako sa dá ľúbiť?
Len tak, zdanlivo,
alebo naozaj?
Pýtam sa
a odpoveď hľadám,
v Tvojich očiach
i v sebe samej…

Devana

Slnovratovo 27. 05. 2020

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prosím, odpovedzte: ÷ 3 = 3

Scroll to Top