Zuzana Čaputová už nemá morálne právo nazývať sa prezidentkou SR

Ilustračný obrázok: Wikimedia Commons

Zuzana Čaputová

Podľa Ústavy SR je povinnosťou prezidenta republiky, pred prevzatím svojho mandátu, zložiť sľub tohto znenia:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.

K Ústave SR neoddeliteľne patrí aj Preambula, v ktorej sa píše, že ona sama je „…v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy…“
Cyril a Metod na Veľkú Moravu nielen priniesli písmo a preložili Proglas, ale medzi mnohým iným spísali „Zákon sudnyj ljudem“ – základný občiansky a trestný zákonník. Keď nazrieme do tohto zákona, tak tam nájdeme:
2. V každom spore, žalobe a udaní treba dodržať, aby knieža a sudca neprijímali udanie bez vypočutia mnohých svedkov. Treba povedať stranám, žalobcom a udavačom: Ak to nedokážete s pomocou svedkov, ako káže i zákon Boží, očakávajte, že prijmete rovnaký trest, aký ste vyslovili proti druhému. Tak prikazuje Boží zákon, a kto ho nezachováva, nech je prekliaty.

Znamená to, že už v časoch Veľkej Moravy mali naši predkovia cit pre prezumpciu neviny. Nevinných nie je prípustné trestať len na základe udania jedného človeka. A nech na to hľadím z ktoréhokoľvek uhla, kolúzna väzba s podmienkami horšími ako majú niekoľkonásobní vrahovia, nie je nič iné, ako trest bez súdu.

Za pozornosť stojí aj to, čo si naši predkovia predstavovali za pojmom „mnohých svedkov“:
7a. O svedkoch. Nad všetkými týmito (previnilcami) má knieža a sudca pri každom spore so všetkou starostlivosťou a trpezlivosťou konať vyšetrovanie a neodsudzovať bez svedkov. Treba však hľadať svedkov pravdivých, bojacich sa Boha, vážených a takých, Čo nemajú nijakú nenávisť ani zlobu, ani hnev, ani spor, ani obvinenie proti tomu, o kom svedčia, ale iba strach z Boha a jeho spravodlivosti. Počet svedkov nech je jedenásť alebo aj viac ako tento počet. V malom spore od siedmich do troch, ale nie menej ako tento počet. Sudca má však moc prijať záloh od toho, proti komu vypovedajú, a určiť svedkom prísahu alebo aj pokutu, alebo rovnaký trest, ak sa niekedy ukáže, že klamali. Ani v jednom spore sa nemajú prijímať za svedkov tí, ktorých niekedy usvedčili, že klamú alebo prestupujú zákon Boží, alebo vedú zvrátený život, alebo ktorí sa ako nespôsobilí vylučujú z prísahy. 

Je úplne evidentné, že žiadny z mediálne slávnych prípadov Špeciálnej prokuratúry, najmä však tie, v ktorých boli dlhé mesiace vo väzbe ľudia, ktorých aj tak nakoniec musel sudca prepustiť bez obžaloby kvôli nedostatku dôkazov, sa ani len nepriblížil nárokom z Veľkomoravského zákonníka. Ak dnes Zuzana Čaputová obhajuje Úrad špeciálnej prokuratúry, vedome tým pôsobí proti duchu Ústavy SR, hoci je jej povinnosťou obhajovať ju a dbať, aby ju štátne orgány dodržovali.
Jej konanie je teda porušením sľubu prezidenta.

V Ústave sa píše, že ak prezident má k prezidentskému sľubu výhradu, alebo ho odmietne, voľba prezidenta sa považuje za neplatnú. Ak má mať prezidentský sľub reálny význam, nielen ako ceremoniálna formalita, tak jeho porušenie musí mať rovnaký následok ako jeho odmietnutie. Nie je to výslovne uvedené v Ústave, ale porušením sľubu Zuzana Čaputová prestala byť prezidentkou SR a už nemá morálne právo ako prezidentka verejne vystupovať.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore