Župan Majerský cielene likviduje Prešovský samosprávny kraj…

Ilustračný obrázok: Wikipedia

A začal verejnou autobusovou dopravou.

V decembri som písala o tom, komu by mala slúžiť verejná autobusová doprava.

V tom období nastali prvé problémy s autobusovou dopravou, ktorá minimálne dvadsať rokov ako tak slúžila občanom kraja a zabezpečovala im možnosť cestovať .

Ku dňu 3.3. 2024, keď bol do praxe uvedený nový cestovný poriadok, sa situácia neúnosne zhoršila.

Za túto situáciu je zodpovedný priamo župan Majerský, keďže v roku 2019 vytvorili spoločne Prešovský a Košický samosprávny kraj „projekt“ s názvom „IDS Východ“ – Integrovaný dopravný systém  Východ, doprava bez hraníc, ktorého cieľom je „vytvoriť  moderný zákaznícky atraktívny systém verejnej dopravy, pozostávajúci zo všetkých druhov dopravy“.

Odborníci z IDS  pomocou svojho moderného systému verejnej dopravy likvidujú možnosť cestovania a práve to považujú za zaktraktívnenie verejnej dopravy.

Žiaľ, títo „odborníci“ sa svojou „odbornou činnosťou“  snažia vrátiť celý prešovský kraj a najmä jej severovýchodnú časť do obdobia spred sto rokov a to aj dediny, cez ktoré vedia cesta prvej triedy a je hlavným ťahom do Poľska. A ktovie, možno práve to je cieľom tzv. „zelenej politiky“.

Je hanbou župana Majerského, že sa o občanov kraja a napríklad aj našej obce zaujímal len pred župnými voľbami.  Možno je to spôsobené aj tým, že v súčasnosti má podľa neho dôležitejšie povinnosti ako je vedenie PSK. A tými sú destabilizácia štátu pomocou protivládnych protestov spoločne s PS a liberálmi a podpora prezidentského kandidáta Korčoka.

Takisto si myslím, že človek, ktorý pôsobí na viacerých postoch súčasne, a to ako župan PSK  a zároveň  poslanec NR SR nemôže a nedokáže  svoju prácu vykonávať tak, ako by mal.

Tento príklad zlyhania samosprávy v tak dôležitej sfére ako je verejná doprava svedčí o tom, že je nutné začať reformovať systém samosprávy, alebo odbory, ktoré samosprávy očividne nie sú schopné riešiť,  musí prebrať štátne správa.

Žiaľ, celá záležitosť verejnej autobusovej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji začína mať politický charakter a vyzerá to tak, že občania sú likvidáciou verejnej dopravy vydieraní a šikanovaní samotným vedením samosprávneho kraja.

Pretože šetrenie, na ktoré sa kompetentní odvolávajú vyzerá úplne inak.

A ak sa na teda na šetrenie odvolávajú, mali by verejne dokladovať čo, koľko a kde ušetrili.

Záležitosť s verejnou dopravou v PSK poukazuje aj na ešte jednu veľmi dôležitú a zásadnú vec a tou je „zodpovednosť“. Pretože doteraz nikto z kompetentných neniesol žiadnu zodpovednosť  za svoju prácu a konanie.

A práve na to najviac doplácajú práve občania, ktorí sa čoraz viac stávajú obeťami mocenskej svôjvôle politikov a rádoby odborníkov…

Devana

 Slnovratovo 6. marec 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore