Zbabelosť či odvaha?

V živote človeka bývajú chvíle, keď sa musí rozhodnúť ako ďalej žiť, pracovať, tvoriť, alebo ako pokračovať vo vzťahoch.

A v takých chvíľach človek často premýšľa o mnohých riešeniach svojich problémov.

Prvým krokom je priznať si, že mám problém a zistiť a pochopiť čo jeho základom. Najhorším riešením, je zatvárať oči pred ním a tváriť sa, že keď problém nevidím, alebo nechcem vidieť, tak neexistuje. Takýto prístup sa dá označiť ako zbabelosť, ktorá napokon prinesie ešte viac problémov.

Rovnako zlý prístup je ten, keď človek bez premýšľania, unáhlene a neuvážene urobí niečo, čo napácha viac škody ako úžitku.

Často sa stáva, že jedným z riešení problému, je zastaviť sa a urobiť pomyselný krok späť, vrátiť sa, aby človek mohol urobiť nový krok dopredu, pokračovať a napredovať. A práve krok späť mnohí považujú za zbabelosť.

Ale čo je zbabelé na tom, keď človek rozumne uvažuje, je opatrný vo svojich rozhodnutiach a koná prezieravo? Pretože na to, aby človek dokázal porozumieť sebe samému, spoznal vlastné schopnosti a možnosti, potrebuje veľa osobnej odvahy.

Nie, nie je zbabelosťou rozhodnúť sa ukončiť zlé a nefunkčné vzťahy, či prácu a odísť. Rovnako ako nie je zbabelosťou priznať si vlastné pochybenia a zlyhania a snažiť sa ich napraviť.

Až vtedy človek dokáže skutočne ísť ďalej a napredovať.

Devana

Slnovratovo 17. január 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore