Západ schválil nekonečnou válku proti Rusku

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Alexander Losev        20230717
 
V pravidelném pořadu Dmitrijer Kulikova „Formule rozumu“ na rádiu Vesti FM, se jeho tradiční spolubesedník, finančník a politický analytik Alexander Losev, věnuje geopolitickým a geoekonomickým transformacím z pohledu dnešních událostí v Evropě a ve světě…
 
“Každá změna připravuje půdu pro další změny. A tyto změny, které nyní ve světě probíhají, budou nezvratné, transformační v politice, ekonomice nebo geoekonomice a geopolitice. Dočkáme se jich ještě před koncem tohoto desetiletí. Vše, na co jsme zvyklí, se zcela změní.  Spojené státy americké budou muset nějakým způsobem pokračovat v boji s Čínou. Je s podivem, že se tak dlouho držely Ukrajiny a nemohou toho nechat ani teď, ale uvědomují si, že válka je na dlouhou dobu a diplomacie ji nevyřeší. A to, co nás frustruje, že ta válka má být dlouhodobá, je, že oni ji chtějí udělat opravdu, ale opravdu dlouhou.”
 
Za dobu, kdy jsme byli po dovolených, se událo tolik věcí, že jsem si vzpomněl dokonce na Alessandra Macchiavelliho, který se opět stává aktuálním autorem. Přitom nemám na mysli jeho nejznámější dílo „Vladař“, protože to, co bylo možné radit vládcům počátkem 16. století, připomíná dětské žvatlání, ve srovnání s tím, jak za tato staletí moc pochopila, co lze a co nelze dělat. Ale na co je skutečně dobré obrátit pozornost, jsou jeho „Úvahy o první dekádě Tita Livia“, což je jeho velmi zajímavá práce, týkající se toho, jak je třeba budovat stát, jak spravovat společnost, jak ji sjednocovat s mocí –  protože nyní to bude aktuální pro všechny.
Jako příklad si vezměme jednu z kapitol „Kdo lépe chrání svobody – lid nebo dvořané?“ – Kdo má víc důvodů k vyprovokování nepořádků – ti, kteří chtějí získat, nebo ti, kteří zachovat získané? Tato jeho práce se stává aktuální pro všechny, pro celý svět – a jak Macchiavelli říká: – každá změna prokládá cestu ke změnám dalším.
 
A změny, k nimž nyní dochází budou mít transformační, nevratný ráz a pokud hovoříme o světové ekonomice, světové politice v období do konce tohoto desetiletí, budou tyto změny měnit úplně všechno, na co jsme zvyklí. Budeme se muset něčeho vzdát, na něco zapomenout, světová ekonomika se neglobalizuje, ale rozkládá, procesy ve světě budou tak, či onak, ovlivňovat jednotlivé země. Američané se nikam nevrtnou z „Thúkididovy pasti“ a nějak budou muset pokračovat ve svém boji s Čínou. Překvapuje, že tak dlouho uvízli na Ukrajině a chápou, že je to válka nadlouho, což je pro nás nepříjemné. Oni ji skutečně chtějí udělat velmi, velmi dlouhou, a Rand Corporation vydal zprávu s názvem „Čí je to močál?“. Oni mají za to, že tuto válku lze podporovat po léta, což je Ukrajincům jedno, protože ve Washingtonu i v Kyjevě se rozhodli, že kanónenfutr je jen kanónenfutr a banderovky ještě porodí nové bojovníky, např. od Poláků nebo Kanaďanů, bude-li třeba.
 
 Na to, že přijali plán dlouhé války, lze nepřímo soudit podle publikace hlavních masmédií vč. Bloomberg, že Evropané nemohou oddávat dostatečně velké množství zbraní a munice na Ukrajinu z řady důvodů:
 
·     Omezení výrob v minulosti;
·     Ztráta kompetencí, kvalifikovaných sil;
·     Plánování; – oni nám vytýkají, že někdy myslíme na plánování, ačkoli to je netržní… – ale evropské zbrojní koncerny požadují po svých vládách zabezpečení zakázek na dlouhá léta, protože bez toho to prostě nejde… Jak řekl šéf BAE-Systems: – „…jestliže dřív jsme měli dost času a málo peněz, dnes máme peněz dost, ale chybí čas“.
 
To, co, bohužel, vidím v západních zdrojích je, že Američané vsází na to, aby tato válka trvala co možná nejdéle. Němci přitom říkají a píší, že Rusko nepadne a jeho ekonomika vydrží válku jakkoli dlouhou. Vidíte ten paradox? Jak já to vidím, tak vyhodnocovat rizika, se přece jen nenaučili. Přitom Amerika čím dál víc hledí k Tajwanu. Kolem tvrzení, že na Ukrajinu dodají kazetovou munici, protože jinou nemají, se u nich rozvinula celá zdůvodňovací a obhajovací kampaň. Nic jiného nemáme, vše ostatní bude pro Tajwan.
 
Názory Rand Corporation sledujeme s oblibou mj. proto, že ve věcech plánování jsou obvykle o několik let napřed a jsou centrem, ovlivňujícím myšlení a jednání politických kruhů a scénáře u nich projednávané, se dříve nebo později realizují. Máme v paměti, jak to vše probíhalo na Ukrajině, přičemž nejdřív budovali logistiku směrem k našim hranicím, pak byla znamenitá zpráva „RAND“ s pěti kapitolami o tom, jak zadržet Rusko, jak vznítit, Ukrajinu, Zakavkazí, Střední Asii, Bělorusko, Moldávii, co dělat v Černém moři, jak vést hospodářskou válkou, jak destabilizovat situaci v Rusku zevnitř.
 
A v podobném duchu „Rand“ píše o přípravě konfliktu s Čínou. Mě nepřekvapilo to, že se objevila další publikace o tom, jak budou s Čínou bojovat, ale něco jiného… Zpráva se jmenuje „Příprava konfliktu velmocí – jak zkušenosti formují vojenskou přípravu USA a Číny“. Jaké „zkušenosti“ ze vzájemné války oni mají? Američané mají zkušenosti z války na Blízkém Východě, teď studují zkušenosti z Ukrajiny… Čína má rovněž poněkud jiné zkušenosti. Tady bych vzpomněl „Ellsbergův paradox“, který spočívá v následujícím: máme 2 uzavřené krabičky. V první jsou černé a bílé kuličky 50:50, ve druhé jsou obojí v neznámé proporci. Řeknou Vám, že pokud vytáhnete z krabičky se zavřenýma očima černou kuličku, dostanete milion usd. Poté se totéž opakuje s bílou kuličkou. Účastníci experimentu zpravidla vybírali krabičku, kde věděli, že kuliček 50:50, zatímco racionální volbou by byla druhá krabička, v níž je více jedněch nebo druhých – to je koncepce zakladatele kybernetiky Neumanna. Lidé, zkrátka volili to, kde předpokládali, že jsou rizika propočítána (50:50)…
 
A dnes, kdy Američané plánovali tuto válku proti nám, válku na Tajwanu, tak právě vytahují kuličky z krabičky, kde se jim zdá, že mohou spočítat pravděpodobnost. Tak tomu ale není. Veškerá historická zkušenost a celé to počítačové modelování množství zdrojů, lodí, raket atd., jak se ukazuje nefunguje a fungovat nebude, protože ve světě nejsou ideální podmínky. Bohužel, takoví lidé, kteří tak plánují a naplánovali i ukrajinský konflikt (my jsme opakovaně v tomto studiu ukazovali, jak se to plánovalo mnoho let dopředu – a kam to vše šlo). No, a teď není jasné, kolik je tam černých a kolik bílých kuliček a co dělat s tím, že jim dochází banderovci, dochází možnosti dodávek zbraní – ale bojovat by se chtělo.
Jak já to chápu: – oni nevědí, co s tím. Nicméně rozpočet na napsání zprávy byl vyčleněn, tak to napsali a do práce se zapojují historikové…
 
Je třeba studovat historii, je třeba se podívat, jak vládli ti, kteří byli vladaři úspěšnými – viz oněch pět římských imperátorů. Podívat se, jak organizovat vzájemnou působnost moci a společnosti, jak do systému zapojit zpětnou vazbu… NO, a tady, když се naši protivníci na základě takových spekulací pokouší vymyslet, jak vést válku, tak se, v lepším případě, uchylují k počítačovým modelům (jak jsme viděli u „kontranástupu“ na Ukrajině). Тo je počítačový model z teorie her s názvem „Válka plukovníka Blotta – mozaiková válka“ a VSU a další formace proti nám bojují podle tohoto modelu. To, co se jim dařilo částečně v minulém roce, se letos nedaří vůbec – protože… Názorně: – Říká se, že na silnicích jsou všecky dopravní značky varovné – zákazová značka je jediná – betonový blok silnici přehrazující. No, a my jsme rozložili tyto betonové bloky, a pak už není důležité jaká značka, omezující rychlost tam je – zda 90, 80 nebo 50 – je to jedno – počítačová hra končí. Pokud se v ní pokoušíte pokračovat, tak se vašе jednotky rozbíjejí o beton a mizí.
 
Lidé, kteří ve světové politice rozhodují naprosto iracionálně, myslí, že vše „promysleli“ a věnovali tomu promýšlení spoustu práce. Tato iluze se pak mění v lidské oběti a lidské tragédie. A, bohužel, dravčí podstata jejich civilizace považuje za normální, že ti, kteří jim slouží, hynou. Tak se chovali všude. Při kolonizaci Ameriky, v Indii atd. My musíme pochopit nezbytnost najít nějaké řešení – tato válka nesmí trvat dlouho. Potřebujeme rychlé vítězství – možná už napřesrok. A to tím spíš, že Evropané mají nové problémy, pokračuje stagnace ekonomiky a klimatická kataklyzmata. Začala doba El Niňo, oteplování světového oceánu, velmi horko je v Evropě, probíhá změna cirkulace v atmosféře, horko je v Asii, v Africe. Sucha v jižní Evropě, očekává se velmi chladná zima v západní a severní Evropě – to je to, co je čeká a čeho se bojí. Plynovody už nemají, naplněné zásobníky také nejsou ukazatelem, protože oni nechápou, že ty jsou určeny k vyrovnávání špičkových zatížení, ale přísun plynu musí být stálý. Takže ohromné množství problémů se ukázalo být nepropočítaných, protože modely byly binární – černá/bílá 50:50 – to vše začíná vyplouvat na povrch.

Shrnu-li to, éra zlatých dekád skončila – je konec.  Zřejmě se mění i přístup amerických vojenských plánovačů k válce na Ukrajině,  – ta se, podle nich: „… musí stát pro Rusko močálem, věčnou válkou a to dokonce i pokud se Rusko podaří obsadit celou zemi“ – píše „RAND“. Takže Ukrajinci mají odejít k partyzánům… Je to zajímavý posun od blitzkriegu Ukrajinců a porážky Ruska, si nyní už připomínají zkušenosti banderovců z konce 40. a počátku 50. let minulého století. A vůbec, všechny ty soudy na téma, že se všecky války končí jednáním, zcela nesedí – zdaleka ne všechny tak končí. Vzpomeňme si na Trojskou válku, Třetí punskou válku a Kartágo, atd. Jednáním nekončí zvláště války civilizační na život a na smrt, které jsou hrozbou pro stát. A tato „věčná válka“, na niž nyní vsází Američané, nemůže být věčnou, a onen binární model černých a bílých kuliček namísto vymyšlení něčeho racionálnějšího (a o Evropanech vůbec nemluvím, tam těžko dnes najdete politiky racionálně myslící), perspektivu nemá.
 
Co nás tedy v budoucnu čeká?
 
Změny, probíhající ve světě, jež prokládají (dle Macchiavelliho) cestu změnám dalším, budou měnit světový řád. Dnes existují tři základní a tři doplňkové faktory změn světového řádu:
 
1.     Nahromadění příliš velkého dluhu; – světová ekonomika dál už z nekonečné spotřeby a nekonečného úvěrování žít nemůže.
 
2.     Nerovnost; – o růstu nerovnosti se nyní jedná v Davosu, a za všemi těmi jednáními stojí snaha ji zachovat a jak to udělat, aby si jí nikdo nevšímal a nevystupoval proti ní a nevyvolával protesty, revoluce atd. To je rovněž faktor rozbíjející světovou ekonomiku – máte-li za cíl spotřebu 1% obyvatelstva, pak vám jsou k ničemu všechny ty ekonomické modely, růst HDP atd. Pro ně stačí vyrábět určité množství luxusního zboží, jachet, letadel, správného šampaňského atd – a stačí. Nač živit ten zbytek, oněch 8 miliard lidí?
 
3.     Velké mezinárodní konflikty; – my vidíme část onoho velkého konfliktu. Když hegemon ztrácí sílu a upadá, bude vnucovat ostatním konflikty. Je to tzv. „Thúkidydova past“, historika a účastníka Peloponézské války, kdy demokratické Athény (s nimiž tak rádi srovnávají USA), když viděly vzestup autoritářské Sparty, jí vnutily válku, kterou následně prohrály. Jak vidno historie ničemu neučí… Ono to, pravda, té Spartě moc nepomohlo, protože zbohatla, zlenivěla, až přišel Alexander Makedonský, který sice nedobýval hradby Sparty, ale ta už byla odsunuta na okraj civilizace. Takže lenivět nelze!
 
4.     Klimatické změny; – faktor velmi zdůrazňovaný na Západě a k němuž my chováme značnou skepsi, protože celý ten boj o klima souvisí s přerozdělováním světové ekonomiky, obrovským rozpočtem v bilionech dolarů atd. Zelený program se jim podařilo vnutit jen sobě – rozvojovým zemím to vnutit bylo složité, aby se nakonec ukázalo, že hlavním beneficiantem je Čína, protože právě ona vyrábí většinu oněch slunečních panelů. Navíc, protože podstatná část výroby slunečních panelů se nachází v Sintiag-ujgurském autonomním okruhu, kde se dle Američanů porušují lidská práva a proto uvalili sankce, v jejichž důsledku stoupla cena panelů o 30% – Američané jsou podivuhodní lidé …
Klima přitom je faktor, který je schopen ovlivňovat historické procesy – viz jeho vliv na Byzantskou říši, jak nastartoval stěhování národů,  jak propadly velké civilizace Číny – dynastie Tang, městské civilizace v Americe, atd. Jsme ale v 21. století a lidstvo se naučilo přežívat. Hlavní recept proti škodlivým vlivům klimatu ale je energie. Máte-li ji, můžete se bránit všemu tomu, co se na vás valí. Můžete evakuovat lidi, i stavět města v přijatelnějších podmínkách, ochlazovat interiér, je-li vám příliš teplo. Názorně to vidíme ve státech Perského zálivu. Pokud se té energie zbavujete a sázíte na jasně neefektivní technologie jako sluneční panely a větrné elektrárny, pak rizika, která nedokážete propočítat, přijdou k vám a nadbytečné obyvatelstvo bude potřeba někam přesunout. Proto dnes, z politických důvodů, v Německu, Británii obnovují uhelnou energetiku…
 
5.     Nové technologie; – vnutili nám, že pokrok jsou jen počítačové technologie a zapomněli, že pokrok je i energetika, i aerokosmická odvětví, biomedicína, nové materiály atd. Kterákoli nová technologie, která škrtne technologie staré, bude pro nový svět ničivější než lokální konflikty, ohromné množství dluhů, než nerovnost nebo klima. Nyní, když chápeme, že hrát nekonečnou válku nesmíme, musíme se soustředit právě na inovace a technologie – projít cestu, již kdysi prošel Sovětský svaz, když vstoupil do studené války. Dnes jsme částečně v takové situaci. Jsou technologie, které nám nikdy neprodají a mnohé musíme vytvářet nanovo. Pokud máme takový úkol, pak musíme všechny zdroje napřít tam, protože jsou i uzavírací technologie, technologie zajišťující suverenitu, kritické technologie. Sem pasuje 3. zákon spisovatele A.C. Clarka: – „Kterákoli dostatečně vyspělá technologie je nerozeznatelná od magie“. Oni mají teď magii umělou inteligenci… – uvedu paradoxní příklad: – v západních médiích se objevily oslavné články na téma našich nových dronů „Lancet“ s tvrzením, že využívají umělou inteligenci, která si sama vybírá cíle… Šéfkonstruktér vyrábějící firmy k tomu řekl, že je to nesmysl, protože jde jen o vložený algoritmus, nic víc.
 
6.     Umělá inteligence; – takže oni nyní provádějí rituální tance kolem umělé inteligence, ale: – podle nedávné publikace v časopisu The Economist představuje ve vyspělých zemích podíl průmyslu pouhých 16% – vše ostatní je ekonomika služeb, a všechny ty miliony lidí se ocitnou bez práce! V péči států, které nyní posílají peníze na Ukrajinu… Pokud všichni ti lidé, zabývající se plánováním a hodnocením, dostali vzdělání jen povrchní (víme, že degradace školství probíhá všude – i u nás, ale tam začala dříve), vidí náš „Lancet“, je to pro ně magie. Stejně tak, jako ještě sovětská technologie protilodních raket, kdy rakety jedné salvy útočí ve „smečce“ a vyměňují si informace o cíli, přičemž jedna letí k cíli nezaměřitelně nízko, další výše a předává ostatním informace např. o nepřátelské letadlové lodi. Je to inteligentní systém? Ano, ale je to strojový systém.
 
Proto se říká, že změny v oblasti umělé inteligence a strojních technologií umožní státům vést války nového typu a budeme stále více svědky toho jak drony, robotizované systémy se budou zapojovat do rozhodovacího řetězce a ničení – aby chránily životy vojáků. Toto potřebujeme rozvíjet. Rizika umělé inteligence a GPT chatu jsou nová a týkají se víc než nás té civilizace, která si zvykla nic nedělat a parazitovat. Tisknout peníze a za ně nakupovat zboží v Číně, v Koreji atd, nakupovat ropu a kovy – proč by měli něco vyrábět?
 
Nyní se tento model ekonomiky dostává do slepé uličky, řetěz se trhá, brzy cosi nebude … – bude to katastrofa? Vzpomeňme si, jak třeba ještě před 10 lety nebylo možné si objednat taxi pouhým stisknutím knoflíku telefonu. Ale přesto jsme nějak žili a neumírali …
 

Preklad: St. Hroch, 19. 7. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore