Zákon o zahraničných agentoch

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

portrét pavla janíka v knižnici

Arogantní predstavitelia médií hlavného prúdu a časti politickej scény naklonenej doterajšej vládnej koalícii sú kolektívne zdesení zámerom Roberta Fica prijať zákon o zahraničných agentoch, pričom do omrzenia tvrdia, že ide o opatrenie podľa ruského vzoru, hoci niekoľkonásobný slovenský premiér opakovane vyhlásil, že dokument bude úplne zodpovedať analogickej právnej norme Spojených štátov amerických.
 
Tak uveďme len niekoľko faktov. Zákon Ruskej federácie o kontrole činnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich pod zahraničným vplyvom vstúpil do platnosti 1. 12. 2022, kým zákon USA o registrácii zahraničných agentov (Foreign Agents Registration Act – FARA) nadobudol účinnosť 6. 9. 1938.
 
FARA ukladá viaceré povinnosti osobám zastupujúcim zahraničné záujmy. Najmä vyžaduje, aby sa zahraniční agenti – definovaní ako jednotlivci alebo organizácie zapojené do domáceho lobovania či obhajoby zahraničných vlád, inštitúcií a subjektov – zaregistrovali na ministerstve spravodlivosti a zverejnili svoje vzťahy, aktivity a ich financovanie.
 
Zahraničný vplyv na americkú politiku bol od založenia USA opakovaným problémom. V roku 1796 pred svojím odchodom z prezidentského úradu George Washington varoval pred zahraničnými krajinami, ktoré sa snažia ovplyvniť americkú vládu a verejnosť prostredníctvom miestnych nástrojov a zložiek.
 
Opatrenia v rámci FARA vykonáva špeciálna jednotka sekcie kontrarozviedky v rámci divízie národnej bezpečnosti ministerstva spravodlivosti. Od roku 2016 sa počet registrácií zvýšil o 30 percent. K novembru 2022 jednotka FARA registrovala viac ako 500 aktívnych zahraničných agentov.
 
To by mohlo byť pochopiteľné a zrozumiteľné aj na Slovensku inštitúciám, ktorých sa to týka. Paradoxne na našom území ide najmä o všeobecne známe organizácie, nadácie a združenia financované súkromnými osobami i oficiálnymi štruktúrami USA.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore