Začne zdravotníctvo liečiť samo seba?

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
Bratislava, Zochova

Pomaly prichádza nová vláda s ambicióznymi plánmi. Máme novú ministerku, ktorá bude liečiť naše zdravotníctvo. Tak sa zamýšľam nad týmto rezortom a rozmýšľam, aké kroky treba podniknúť na jeho skvalitnenie.
Na zlepšenie fungovania zdravotníctva by podľa môjho názoru boli potrebné tieto kroky.

֎ Obnoviť dostupnosť lekárskej zdravotníckej starostlivosti na území celého Slovenska.
֎ Zdravotné odvody by mala spravovať jedna štátna poisťovňa (poistné by bolo povinné pre všetkých aktívnych občanov). Neštátne poisťovne by boli iba nadštandardné.
֎ Zlaté vajcia, sprivatizované lukratívne laboratória a vyňaté pracoviská zo zdravotníckeho systému zaradiť naspäť do nemocníc.
֎ Nedostatok odborníkov v zdravotníctve riešiť zlepšením pracovných podmienok a zlepšením ich spoločenského postavenia.
֎ Odliv absolventov medicíny neriešiť zvýšením počtu študentov (nemáme toľko vhodných študentov). V prípade vycestovania absolventov za ekonomickým účelom, zaviesť preplatenie celého štúdia na našich fakultách.
֎ Dbať na celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovísk a presadzovanie holistického princípu k pacientom v zdravotníckych zariadeniach.
֎ V zdravotníctve prijímať zásady iba na profesionálnej a vedeckej úrovni bez vplyvu politických záujmov
֎ Zintenzívniť prevenciu.
֎ Vytvoriť dostatočne množstvo primerane financovaných doliečovacích lôžok a doliečovacích oddelení v každej nemocnici.
֎ Rozšíriť sieť na úrovni doby primeraných rehabilitačných oddelení a pracovísk a napokon zvýšiť financovanie zdravotníctva štátom.

Východisko vidím tiež v radikálnej zmene filozofie zodpovednosti za zdravie, v radikálnej zmene postoja k tomu, čo je choroba.

Dušan Piršel

Dodatok Mariána Moravčíka:

Niekoľko poznámok k poslednej vete. Vo veci zodpovednosti za zdravie treba hlavne, aby bol štát konzistentný. Ak sa chce tváriť, že každý je sám zodpovedný za svoje zdravie, tak by na to musel vytvoriť podmienky. Napríklad aj uľahčením výberu lekára a zlepšením prístupu k zdravotnej starostlivosti a liekom. Je však prirodzenejšie, aby aj štát, aj súkromný sektor prijali svoju spoluzodpovednosť.

K otázke, čo je choroba patrí aj otázka, čo je zdravie. Dnes sa často berie do úvahy najmä štatistická norma a liečia sa stavy, napríklad „zvýšený cholesterol“, ktoré sa na človeku neprejavujú žiadnymi patologickými príznakmi. A na druhej strane, hlavne v starších vekových skupinách, sa banalizujú stavy, ktoré by sa ešte dali zlepšiť, poukázaním na to, že „vo vašom veku je to normálne“.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore