Vzpoura migrantských dětí

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Rusové jsou biti za lajky na sociálních sítích
Andrej Perla   20231025
 
Etnická kriminalita mládne. Gangy mladistvých rváčů terorizují ruské děti a urážejí státní úředníky včetně gubernátorů. S tím je třeba něco udělat hned – jinak se nám později nepodaří vrátit situaci ve velkých ruských městech do normálu.
 
Vzhledem k tomu, že se Anglosasům jaksi nedaří Rusko zlomit informačně, hospodářsky ani vojensky, sáhli mimořádně rezolutně k další zbrani, zmíněné před časem i ve zprávě britského institutu pro mezinárodní vztahy Chatham House, a to – národnostní rozbroje. Nikoli náhodou se o nich zmiňoval Vladimír Putin na summitu Společenství nezávislých států.
Jen si v Rusku nechtějí otevřeně přiznat, že problémy s migranty primárně způsobují ti, kteří tyto gastarbeitery z bývalých zemí SSSR na špatně placenou práci přivážejí – zase je v tom hladovost „elit“ a jejich, přinejmenším, naprostá lhostejnost k dopadům na ruský stát a jeho občany – není-li v tom dokonce záměr (pozn.překl.).
 
Máme tu dva obraty: – prvním z nich je dětská migrantská banda ve věku 15-16 let, která se v různých regionech na síti domlouvá na výpadech proti Rusům. Tím druhým je, když Gubernátor Samarské oblasti docela tolerantně prohlásí, že si bere věc pod svou osobní kontrolu, načež tato skupina na síti sprostě nadává a vyhrožuje Rusku, jeho úředníkům a dalším, přičemž tvrdí, že se jim nic nestane – co se to děje?
 
Tady musím říci dvě věci naprosto stejně u nás nepopulární, ale důležité:
 
·       Rusko si velmi rádo bere příklad ze Západu tam, kde to není třeba a využívá západní zkušenosti, ale tam, kde by to bylo třeba, tam tyto západní zkušenosti úzkostlivě ignorujeme;
·       V Rusku jsou vypracovány dobře promyšlené a výjimečně humánní zákony které ideálně mají zabezpečit integraci přibyvších cizinců a jejich rodin do ruské společnosti.
 
Všechny problémy, které se dnes v Rusku projevily kolem nenahraditelných „zahraničních specialistů“ a jejich dětí, bylo možno po desetiletí sledovat ve vyspělých zemích západní Evropy. Tyto země se snažily tyto problémy jakž-takž řešit a nebyly úspěšné. Ale využít takovou negativní zahraniční zkušenost bylo nezbytné, přičemž už ve chvíli, kdy se objevila otázka, že Rusko možná bude potřebovat jisté množství zahraniční pracovní síly.
 
K té druhé důležité věci je třeba říci, že Rusko nenechává tyto lidi napospas osudu, zajišťuje jim (stejně jako Rusům) školy, zdravotní péči. Přičemž si naprosto nepřipouštíme, že by přicestovalé děti kvůli neznalosti jazyka nenavštěvovaly školu, kterou jim platíme. A dál vzniká problém, že na jedné straně je učení těchto dětí spojeno s obrovskými komplikacemi, přinejmenším kvůli tomu, že ruština je jim naprosto cizí, takže se, přirozeně, shromažďují do smeček, kroužků, přátelských skupiny (jak chcete, tak tomu říkejte), a tyto skupiny, sdružené na národnostním principu, se staví proti ruskojazyčnému okolí. To je objektivní fakt.
A ruský stát se na to dívá s pozvednutým obočím a ptá se – co se to děje?… a co s tím teď dělat? Přitom si bylo třeba tyto otázky položit už dávno – při pohledu na USA 60.let, na Kanadu 70.let, Německo od 50.-60.let, atd. My se ale díváme na problém jakoby první na světě a nemáme řešení!
 
V čem je podstata tohoto problému?
 
Máme problém, a ten byl pojmenován na Východním ekonomickém fóru (aby už nikdo nemohl říci, že se o tom jedná na nedostatečně vysoké státní úrovni. Prezident tam řekl, že u nás je minimálně 3,5% zahraniční pracovní síly a je nutné, aby ruští lidé necítili nepohodlí a nespokojenost díky tomu, že se tato zahraniční pracovní síla sdružuje a chová se tak, jak se chová. Vidíme, že vjednom z měst Moskevské oblasti stoupl počet obyvatel o 20% díky příjezdu migrantů. Podle různých údajů vidíme, že v Rusku oficiálně pracuje ke 13 milionům zahraničních pracovníků různého druhu. Přičemž neoficiálně jich může být i násobně víc. Stejné problémy vznikají v různých regionech Ruska, zejména ve velkých městech.
 
Co s tím dělat?                
 
1.     Hlavně, aniž bychom byť na sekundu porušili ruskou legislativu, ani na sekundu sklouzali do nějaké etnofobie, je nutné v Rusku zajistit jedinou věc: – to, co na Západě nazývají nulovou tolerancí ke zločinům jistého druhu, páchaných jistými představiteli jisté sociální skupiny. A netřeba naznačovat v jakékoli formě, že je tato skupina horší než jiné: – ale na rovinu říci, že zločiny páchané představiteli této skupiny vyvolávají z objektivních důvodů zvýšenou společenskou nebezpečnost a zvláštní sociální napětí. A protože je tomu tak, tyto zločiny nesmí zůstat bez odpovídajícího trestu. Tam, kde v jiné situaci lze projevit shovívavost, lze přimhouřit oko, vzít v potaz důležité polehčující okolnosti – lze v přísném souladu se zákonem konat.
 
2.     Rusko je duše štědrá a financuje výuku děti migrantů. Ať je tomu tak dál a vztahuje se to na děti migrantů, nacházející se v Rusku za zákonných podmínek, migrantů, kteří tu oficiálně pracují a mají platné ruské dokumenty. Ale lidé v Rusku pracující nezákonně a v Rusku se nacházející nelegálně, musí být, spolu s případnými svými rodinami, bez milosti deportováni. Nic, kromě dodržování už existujících ruských zákonů, potřeba není.
 
A co korupce?
 
Chápu, že ruský stát je svou povahou jaksi dvojaký.
·       Jsou případy, kdy korupce funguje jako svého druhu „mazadlo“, aby soukolí státní mašinérie lépe fungovalo. To vůbec není hezké a je třeba s tím bezpodmínečně bojovat. Není to ale nic hrozného a někdy je to docela blahodárné;
·    Jsou ale místa, kde korupce naopak funguje jako „písek“ vržený do tohoto soukolí. Tak tady musí státní mašinérie postupovat zcela nemilosrdně – „Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi…“. Protože to je sociálně mimořádně nebezpečné, a člověk přijímající úplatek od poníženě se mu klanícího představitele vážené jižní národnosti, se může zítra setkat s tím, že jeho syn se ve škole ocitne ve velmi nepříjemné situaci – a to z jeho vlastní viny. Z viny tohoto korupčně jednajícího úředníka. Právě toto je třeba vysvětlovat.
 
Kromě toho je třeba se velmi pozorně podívat nikoli na zákonné důvody toho, proč se tyto děti tak chovají, ale na to, jak a čemu je učí.
 
Teď se ale děje cosi hrozného. My mluvíme o vlastenecké výchově, ale vezměte si podmoskevské Kateřinky, kde jsou tři školy převedeny do postavení škol s nízkou úrovní vzdělávání – proč? Protože je tam převaha migrantů. Učitelé odcházejí, protože jim v souvislosti s tím snižují mzdy…
 
Je strašné slovo „segregace“ a já ho vyslovím: – je nutné se zamyslet nad tím, kde je v Rusku potřebná segregace – a hned, právě teď – než bude pozdě.

Preklad: St. Hroch, 26. 10. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore