Vybudovanie svetovej komunity so spoločnou budúcnosťou ľudstva. Je to uskutočniteľné?

Ilustračný obrázok: Pixabay

26.9.2023 bol svetu predstavený dokument pod podobným názvom . Že ste o ňom ešte nepočuli? Pozostáva z troch častí: predslov, hlavná časť a záver s celkovým počtom 22 000 slov. Hlavný text sa skladá z častí 1. Ľudstvo stojí na križovatke dejín, 2. Odpovedá na otázky doby a zobrazuje víziu budúcnosti, 3. Zapúšťa korene v hlbokej historickej a kultúrnej pôde, 4. Smerovanie k cieľu aj cesta k jeho dosiahnutiu. Vyšiel v ôsmych svetových jazykoch, angličtine, francúzštine, ruštine, nemčine, španielčine, arabčine , japončine a čínštine. Obsahuje texty, ktoré vyzývajú všetky krajiny, aby presadzovali spoločné hodnoty celého ľudstva, spojili sa a vybudovali komunitu so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo, vybudovať lepší svet.

Jeho hlavným posolstvom je:

Budovanie komunity so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo je tým správnym smerom, ako nasledovať trend doby a zlepšiť globálne riadenie. Všetky epochálne teórie sa musia prispôsobiť potrebám vývoja a pokroku doby. Staré myslenie hegemonizmu a mocenskej politiky sa dlho nedokázalo prispôsobiť novej realite 21. storočia. Medzinárodné spoločenstvo si je silne vedomé toho, že ak sa má vyhnúť novej studenej vojne a dostať sa z dilemy stretu civilizácií, teória medzinárodných vzťahov musí byť inovatívna. Koncepcia budovania komunity so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo opustila tradičnú teóriu medzinárodných vzťahov a obhajuje myšlienku, že mierový rozvoj by mal odstrániť konflikty a konfrontácie, spoločná bezpečnosť by mala nahradiť absolútnu bezpečnosť, vzájomný prospech a win-win by sa mali použiť na opustenie nulového súčtu. Hry, výmeny a vzájomné učenie by sa mali využívať na predchádzanie civilizačným konfliktom a ekologická výstavba by sa mala využívať na vybudovanie komunity so spoločnou budúcnosťou ľudstva Ochrana našej planéty Zem otvorila novú paradigmu pre teóriu medzinárodných vzťahov a prispela prastarou múdrosťou k reforma globálneho riadenia.

Musíme nabrať viac síl pre trvalý mier. Kľúčom je rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť každej krajiny, vzájomne rešpektovať svoje kľúčové záujmy a hlavné záujmy a rešpektovať cesty rozvoja a sociálne systémy, ktoré si ľudia z každej krajiny nezávisle vyberajú. Musíme aktívne praktizovať skutočný multilateralizmus a urobiť svetový multipolárny proces rovnocennejším a usporiadanejším. Je potrebné postaviť sa proti táborovej konfrontácii, exkluzívnym malým kruhom a nájsť novú cestu pre medzištátne výmeny „skôr dialógu než konfrontácie, skôr partnerstva než spojenectva“.

    Musíme vytvoriť priaznivé prostredie pre všeobecnú bezpečnosť. Kľúčom je obhajovať spoločnú, komplexnú, kooperatívnu a udržateľnú bezpečnostnú koncepciu, trvať na riešení rozdielov a sporov medzi krajinami prostredníctvom dialógu a konzultácií, venovať pozornosť vzájomným legitímnym bezpečnostným obavám a postaviť sa proti svojvoľnému rozširovaniu vojenských aliancií a tlaku na bezpečnostný priestor iných krajín. Je potrebné lepšie koordinovať udržiavanie bezpečnosti v tradičných i netradičných oblastiach, zrýchliť dialóg a spoluprácu v oblasti biologickej bezpečnosti, sieťovej bezpečnosti, dátovej bezpečnosti, bezpečnosti umelej inteligencie a ďalších oblastiach a spoločne predchádzať rizikám.

    Musíme vniesť väčšiu dôveru do spoločného rozvoja. Kľúčom je usmerňovať a udržiavať správny smer globalizácie, postaviť sa proti oddeľovaniu a odpájaniu, „malým súdom a vysokým múrom“, odolávať protekcionizmu a jednostranným sankciám a podporovať budovanie spravodlivého, rozumného a transparentného systému medzinárodných ekonomických a obchodných pravidiel. Je potrebné posunúť rozvojové otázky späť do jadra medzinárodnej agendy, umožniť rozvojovým krajinám, aby sa lepšie začlenili do medzinárodnej deľby práce, a umožniť, aby z výsledkov rozvoja mali prospech ľudia všetkých krajín čoraz spravodlivejšie. 

     Musíme poskytnúť nevyčerpateľný impulz pre vzájomné učenie sa medzi civilizáciami. Kľúčom je trvať na tom, že neexistuje rozdelenie na dobré a zlé civilizácie a že hodnoty by sa nemali používať ako politické nástroje, nieto ako zbrane konfrontácie. Musíme obhajovať civilizačný pohľad na rovnosť, vzájomné učenie sa, dialóg a toleranciu, obhajovať mierové spolužitie a harmonické spolunažívanie rôznych civilizácií, postaviť sa proti volaniu po takzvanej binárnej opozícii „demokracie a autoritárstva“, postaviť sa proti vnucovaniu vlastných hodnôt. ​​a vzorom iných a spoločne podporovať ľudskú civilizáciu. Dosiahnuť tvorivý rozvoj, upevniť základ verejnej mienky pre rozvoj vzťahov medzi krajinami a podporovať vzájomné porozumenie a vzájomné porozumenie medzi ľuďmi rôznych krajín.

       Musíme prijať viac opatrení na ochranu životného prostredia. Kľúčom je praktizovať koncepciu harmonického spolunažívania človeka s prírodou, pevne upevniť vedomie rešpektovania prírody, súladu s prírodou a ochrany prírody, aby sa koncepcia zeleného rozvoja hlboko zakorenila v srdciach ľudí a výstavba globálnej ekologickej civilizácie môže byť stabilná a dlhodobá. Musíme sa držať cesty nízkouhlíkového, obehového a udržateľného rozvoja, spoločne vybudovať globálny systém riadenia klímy, ktorý je spravodlivý, rozumný, kooperatívny a obojstranne výhodný, a spolupracovať na ochrane Zeme, nášho domova, na ktorom ľudstvo závisí. .

      Ako vzdialene a filozoficky otvorene znie tento text v porovnaní s rečami niektorých svetových lídrov o banditských krajinách , režimoch, štátoch či ich vodcoch, ktorých treba potrestať. Unipolárny svet jediného hegemóna nech sa o to snaží ktokoľvek skončil, bipolárny je prežitok. Mne sa myšlienka komunity spoločnej budúcnosti ľudstva veľmi páči, je mi jedno kto ju formuloval. Je to nový prístup a je len na svetových lídroch, či si ho osvoja, alebo sa budú snažiť neustále zvyšovať svoju bezpečnosť na úkor zníženia bezpečnosti iných, či budú neustále používať lokálne vojny ako motor svojich ekonomík, nehľadiac na obrovské utrpenie, ktoré to prináša postihnutým krajinám. Je úplne jedno ako si odôvodňujú napadnutie iných národov, vždy to je len agresia končiaca zabíjaním a obrovskými stratami na životoch. Skúste si ten krátky text prečítať viac krát a snažte sa pochopiť jeho hĺbku a význam presahujúci zmätenú súčasnú dobu o niekoľko desaťročí. Skúsme sa oprostiť od rozdelenia naše a ich..

Planéta je jediná a je všetkých, nie je naša ani vaša, ani ich, tých druhých, Nastal čas zmeny myslenia…

Simon22

Článok bol pôvodne zverejnený na: Blog Pravda.sk

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore