Vplyvná skupina v USA sa už v roku 1992 rozhodla, že bez váhania zničí Nemecko aj EÚ

Obrázok od 0fjd125gk87 z Pixabay

Тhierry Меyssan*)

Vážený čtenáři, jakkoli rezervovaný mám vztah k autorovi tohoto článku, domnívám se, že je zajímavý a trefně pojmenovává věci – proto jsem jej pro Vás přeložil – tedy se začtěte…

Straussiáni srazili EU na kolena …

Malá skupina Američanů, která se zformovala na základě myšlenek filozofa Lea Strausse, nyní ovládá ministerstvo obrany i státní departament. Po válce v Jugoslávii rozpoutali mnoho dalších válek a nyní vyvolali válku na Ukrajině. Manipulují Evropskou unií a hodlají ji připravit o zdroje energie. Pokud budou evropští lídři před tímto stavem nadále zavírat oči, povede jejich spojenectví s Washingtonem ke kolapsu ekonomiky EU. Není důvod se domnívat, že Evropané budou ušetřeni, protože jsou civilizovaní. Straussiáni už v roce 1992 napsali, že nebudou váhat zničit Německo a EU.

Od roku 1949 německý filozof s židovskými kořeny Leo Strauss přednášel na univerzitě v Chicagu. Podle jeho názoru demokratické země prokázaly svou neschopnost ochránit židy před nacistickým „konečným řešením“. Aby se tato historie neopakovala a kladivo na ně znovu neudeřilo, měli se jeho žáci postavit na stranu rukojeti. Vyzýval je k vytvoření své vlastní diktatury. Své následovníky nazýval L.Strauss „hoplity“ – vojáky spásy. Radil jim, aby rušili přednášky jiných svých kolegů profesorů. Někteří ze členů této sekty zastávají velmi vysoké pozice v USA a Izraeli. Činnost a ideologie této skupiny se staly předmětem sporů po teroristických akcích 11. září 2001. Četná literatura proti sobě postavila přívržence a odpůrce tohoto filozofa, nicméně antisemitsky naladění autoři mylně spojují straussiány a židovské obce v diaspoře se státem Izrael. Ovšem, ideologie Leo Strausse se nikdy v židovském světě do 11. září neprojednávala. Z faktologického hlediska je to jev sektářský, vůbec nereflektující židovskou kulturu. Nicméně v roce 2000 revizionisté a sionisté Benjamina Netanjahu, za přítomnosti dalších izraelských lídrů, uzavřeli dohodu s americkými straussiány. Tento svazek ovšem nikdy nebyl zveřejněn.

Jednou ze zvláštností této skupiny je, že jsou schopni všeho. Napadlo je například uvrhnout Irák do doby kamenné – a udělali to. Jsou schopni obětovat cokoli, včetně sebe samých, jen aby zůstali prvními – nikoli nejlepšími, ale prvními, nejvyššími. V roce 1992 poradce ministra obrany USA, straussián Paul Wolfowitz napsal rukověť válečného plánování, což byl první oficiální dokument USA, odrážející ideje Leo Strausse. Se Straussovými idejemi seznámil Wolfovitze americký filozof Allen Bloom, přítel Francouze Raymonda Arona. Ten se se Straussem setkal teprve na sklonku své kariéry během činnosti na chicagské univerzitě. Nicméně, někdejší velvyslankyně USA v OSN v lete 1981-85 Jeаnе Kirkpatrick ho považovala za jednu z největších postav mezi straussiány.

V době rozpadu SSSR Wolfowitz vypracoval strategii zachování hegemonie USA nad světem. Vedení strategického plánování mělo zůstat tajné, ale New York Times odhalily jeho teze a publikovaly výňatky. O 3 dny později Washington Post odhalil další podrobnosti, nicméně originální text zveřejněn nebyl. Byla rozšířena jen verze v redakci ministra obrany a budoucího viceprezidenta Dicka Cheneyho. Je známo, že prvotní dokument byl výsledkem série setkání, jichž se zůčastnili další dva lidé a všichni tři byli straussiány. Andrew Marshall, myslitel Pentagonu, jehož tři roky po jeho smrti vystřídal Arthur Sibrowski, Albert Wohlstatter – autor strategie jaderného zadržování a jeho zeť Richard Perlе – budoucí ředitel Rady pro obrannou politiku USA.

Spoluautorem Rukověti k obrannému plánování byl Wohlstatterův žák Zalmay Khalizad – budoucí velvyslanec USA v OSN. V dokumentu se hovoří o novém světovém řádu, podporovaném nakonec Spojenými státy, s nimiž bude mít jediná supervelmoc jen dočasné vztahy v závislosti na konfliktu. OSN a dokonce i NATO se budou stále více odsouvat do pozadí. V širším smyslu Wolfowitzova doktrína založila pro USA nezbytnost blokace jakéhokoli potenciálního konkurenta, včetně průmyslově vyspělých zemí, jako Německo a Japonsko.

Zvláštním terčem se stala EU.

Citát: „Třebaže USA projekt evropské integrace podporují, musíme být opatrní, abychom odvrátili vznik čistě evropského bezpečnostního systému, který podkopá NATO a zejména jeho integrovanou strukturu vojenského velení“.

Proto bylo Evropanům doporučeno zařadit do Maastrichtské dohody článek o podřízení jejich obranné politiky politice NATO. V době, kdy zpráva Pentagonu požadovala zapojení nových států střední a východní Evropy do EU, jim nabídli uzavření vojenských dohod s USA, které zajistí jejich bezpečnost v případě napadení Ruskem. Tento dokument byl důsledně plněn během 30 let. Maastrichtská smlouva skutečně obsahuje v kapitole 5. odstavec J4, bod 4. který hlásá, že:

Politika Unie ve smyslu tohoto článku se netýká zvláštního charakteru bezpečnostní politiky a obrany některých členských zemí. Respektuje závazky vyplývající ze Severoatlantické smlouvy  a kompatibilitu společné bezpečnostní politiky a obrany zakotvené v tomto rámci“.

Tyto zásady byly vloženy do různých textů až po článek 42 Dohody o EU. Skoro všecky bývalé členské země Varšavské smlouvy vstoupily do EU. Toto rozhodnutí bylo diktováno Washingtonem a oznámeno státním tajemníkem Jamesem Bakerem krátce před zasedáním Evropské rady, která ho následně schválila.

V roce 2000 byl Paul Wolfowitz, společně se Zbignievem Brzezinskym, hlavním referentem na velkém ukrajinsko-americkém kolokviu ve Washingtonu, organizovaném ukrajinskými integrálními nacionalisty, kteří nalezli azyl v USA. Slíbil tam podporu nezávislé Ukrajině, provokování Ruska k válce proti ní, a nakonec organizovat zničení rodícího se soupeře USA. Tyto závazky byly splněny přijetím zákona o Lend-leasu 28.dubna 2022 (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). Nyní se na Ukrajinu nevztahují americká omezení kontroly zbraní, včetně jejich použití. Pro obranu Ukrajiny poskytují USA Evropské unii na úvěry nebo do pronájmu velmi drahé druhy zbraní. Po skončení války budou Evropané muset zaplatit vše, co použili – a účet to bude pořádný.

Třebaže evropští lídři dosud čerpali výhody ze svého spojenectví s USA, neměli by se divit, že podle vedení obranného plánování se USA nyní pokouší EU rozbít. Oni už viděli, čeho je schopný Washington po 11.září 2001. Paul Wolfowitz, například, zakázal zemím, které vyjadřovaly pochybnosti o válce (Německo, Francie), uzavřít kontrakt na obnovu Iráku.

Růst cen energonosičů a jejich rostoucí nedostatek, ohrožují dnes nejen vytápění a osobní dopravu, ale především přežití všech průmyslových odvětví. Pokud tento proces bude pokračovat, pak se ekonomika celé EU hroutí a odvrhne její obyvatelstvo přinejmenším o století zpět. Tento jev je těžko analyzovat, protože ceny a dostupnost energetických zdrojů závisí na řadě faktorů, mj. :

  1. Na nabídce a poptávce – proto vzrostly v souvislosti s obnovou ekonomiky po epidemii kovidu
  2. Energonosiče jsou hlavním cílem spekulantů, dokonce více než měny. Světová cena ropy může vyskočit více než 2,5 krát jen díky spekulaci.

Zatím bylo vše prosté a známé. Ale po zavedení sankcí proti Rusku, které následovaly poté, co Rusko splnilo svůj díl dohody Minsk-2, jíž garantovalo Radě bezpečnosti OSN, nabouraly světový trh a světové ceny už neexistují. Ceny se liší v závislosti od země prodejce a klienta. Na Západě se nadále ceny stanovují na burzách WallStretu a City, ale nemají nic společného s cenami v Pekingu a Dillí. Především ropa a plyn, které byly dříve v nadbytku, začínají v EU docházet, zatímco ve světě je jich, jako dosud, nadbytek.

Naše statistické nástroje, vypracované pro globální trh, jsou naprosto nepřizpůsobeny současnosti, a proto můžeme pouze předpokládat – při absenci jakýchkoli nástrojů jejich prověrky. Taková situace dovoluje mnoha lidem vykládat hlouposti s moudrým výrazem tváře – kritizovat umíme všichni.

Jedním z podstatných faktorů je dnes odliv dolarů, využívaných k obchodu a spekulaci, a už nevyhovují řadě zemí. Je to především virtuální měna, odcházející z Ruska a jejích spojenců v zemích, kde se dosud používá, nebo se do nich vrací. Je to rozsáhlý jev, kterému se FED a ozbrojené síly USA vždy snažily vyhnout. Záměrně jej vyvolali straussiáni z Bidenovy administrativy – státní tajemník Anthony Blinken a jeho náměstkyně Victoria Nouland.

Evropané chybně předpokládali, že Rusko napadne Ukrajinu a pokusí se ji anektovat  a distancovali se od obchodu s Moskvou, přitom ale nadále spotřebovávají ruský plyn. Jsou ale přesvědčeni, že jim Gazprom dodávky zastaví. Je jich tisk například oznámil, že ruská společnost zastavuje plynovod Severní proud, třebaže ta oznámila pouze třídenní technickou přestávku. Obvykle se dodávky plynovodem zastavují na dva dny každé dva měsíce. Tentokrát Gazpromu ale bránila západní blokáda, která neumožnila vrátit do Kanady turbíny k opravě – nicméně všichni v Evropě mají za to, že to zlí Rusové jim odpojili plyn těsně před zimou.

Evropská propaganda je zaměřena na přípravu veřejného mínění k definitivnímu uzavření plynovodu a obvinění Ruska. V tomto případě evropští lídři jen plní direktivu straussiánů, čímž rozbíjí svůj průmysl ke škodě Evropanů. Už nyní některé energeticky náročné podniky omezily výrobu nebo dokonce zavřely. Proces rozkladu EU bude pokračovat, dokud se nikdo neodváží se mu postavit.

Ke všeobecnému údivu se 3. září v Praze konala první „proruská“ demonstrace. Policie přiznala 70.000 lidí – v zemi s 10 miliony obyvatel – ale pravděpodobně jich bylo podstatně víc. Političtí komentátoři demonstranty nazývají užitečnými idioty Putina. Tyto urážky ale jen špatně skrývají znepokojení evropských elitů. Experti v oblasti energetiky považují za nevyhnutelné vypnutí elektroenergetiky v celé EU. Jen Maďarsko, které předtím dostalo výjimku, se může vyhnout pravidlům jednotného energetického trhu.

Ti, kteří dokáží vyrobit elektrickou energii, se budou muset dělit s těmi, kteří to neumí. A není důležité, zda tato neschopnost je důsledkem smůly, nebo jejich krátkozrakosti.

Brusel musí začít snižovat napětí, pak vypínat v noci a nakonec ve dne. Lidé budou mít potíže s požíváním výtahů, ohřevem jídla i sebe sama, a ti, kteří využívají elektrické vlaky, automobily nebo metro, budou zakoušet obtíže s cestováním. Očekává se zastavení energeticky náročných podniků, jako vysoké pece, některá zařízení nebudou fungovat – například dlouhé tunely, v nichž nebude ventilace. Elektronická technika vypočítaná na dlouhodobou činnost, nezvládne mnohonásobné vypnutí. Týká se to například mobilních sítí, které budou po třech měsících takové práce vyřazeny z provozu.

V zemích třetího světa, kde je elektřiny nedostatek, se k osvětlení požívají světelné diody na baterie, a k napájení techniky s nízkou spotřebou, jako počítače a televizory, se požívají zdroje bezporuchového napájení. Nicméně v EU je dnes takové zařízení nedostupné. HDP v EU kleslo už o 1%. Bude tato recese pokračovat, jak plánují straussiáni? Nebo ji obyvatelé EU zarazí, jak se to to snaží někteří čeští občané?

Je jasné, že straussiáni půjdou do konce. Využili úpadek USA, aby si přisvojili reálnou moc. Jestliže nikým nevolený narkoman může využívat oficiální letadla k vedení byznysu a létat po celém světě, tak jen proto, že se straussiáni skromně schovali za zády prezidenta Bidena (jeho tatíka-pozn.překl.) a vládnou místo něho.

Evropští lídři jsou buď slepí, nebo příliš angažovaní, než aby se zastavili, přiznali svůj třicetiletý omyl a otočit zpět.

V čem spočívá podstata výše napsaného? Straussiáni, fanatická sekta, ochotná k čemukoli v zájmu zachování nadvlády USA nad světem, rozpoutali války, včetně té na Ukrajině, jimiž celý svět trpí v posledních 30 letech. Oni přesvědčili EU, že Moskva chce anektovat Ukrajinu a pak celou střední Evropu, a přesvědčili Brusel k přerušení obchodních vztahů s Ruskem. Rozvíjející se energetická krize vede EU k výpadkům elektřiny, které budou mít ničivé účinky na způsob života jejích občanů a ekonomiku.

*)Thierry Meyssan je francouzský novinář, konspirační teoretik a politický aktivista.Je autorem vyšetřování krajní pravice, zejména francouzských milicí Národní fronty, a také katolické církve. Meyssanova kniha 9/11: Velká lež (L’Effroyable imposture) zpochybňuje oficiální popis událostí teroristických útoků z 11. září. Meyssan v ní tvrdil, že útoky zorganizovala frakce amerického vojensko-průmyslového komplexu s cílem nastolit ve Spojených státech nedemokratický režim a rozšířit americký imperialismus. Pokračování jeho první knihy, s názvem L’effroyable Imposture II (Velká lež 2) obvinilo Izrael z provedení atentátu na libanonského expremiéra Rafíka Harírího v roce 2005. Meyssan je prezidentem Voltaire Network.

Preklad: St. Hroch, 27. 9. 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore