Úskalia a slepé uličky elektromobility

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Minulý týždeň som čítal komentár venovaný s názvom elektromobil ako nechcený pokrok. Elektromobilitu vníma ako protekčný politický trend, ktorému sa z jednej strany nedobrovoľne prispôsobuje priemysel, a z druhej strany sa zaň agresívne lobuje u klientov, motoristov.

Veľmi ma zaujalo stanovisko čitateľa: „Výroba elektromobilov je minimálne o polovicu lacnejšia a jednoduchšia ako výroba automobilov so spaľovacím motorom ale už sú dva krát tak drahé pre spotrebiteľa. Vynikajúci biznis model. Tam je podstata problému, prečo to presadzujú a nie nejaká ekológia. Inak veľmi šikovne až geniálne vymyslený dôvod prečo to chcú ľuďom dobrovoľne nasilu odporučiť. Klobúk dolu pred tým mysliteľom čo to vymyslel. Nemajú šancu, snáď keby úplne zakázali spaľovacie motory, ale čo potom?”
Toľko stanovisko.

Ja osobne som za profesionalizmus a z tohto dôvodu som oslovil môjho švagra, ktorý je absolventom Strojníckej fakulty, Katedry spaľovacích motorov STU.

Je zástancom elektromobility, ale v postupnosti podľa napredovania vo vývoji zdrojovej sústavy (zásobníka elektrickej energie, čiže batérie, presnejšie akumulátora). Výrobne je jednoznačne elektromobil lacnejší v časti pohonu, ostatné je viac menej jedna k jednej. Rozdielová je cena batérie, ktorá je vyrábaná s využívaním vzácnych a teda drahých materiálov (lítium, kobalt,…) Hlavným hriechom, a teda aj dôvodom vysokej ceny elektromobilov, je (okrem snahy maximalizovať zisk) veľkosť a hmotnosť elektromobilov pre snahu dosiahnuť veľký dojazd. To je však úplne zlá politika ako výrobcov tak legislatívy EU aj jednotlivých krajín.

Podľa jeho pohľadu na problematiku, aj vzhľadom na ochranu ovzdušia, mali elektromobilitu presadzovať v mestskej a prímestskej doprave, kde na dostatočnú obslužnosť stačia malé a ľahké elektromobily s dojazdom +/-100 km. Tomuto modelu nastaviť legislatívu, podporu, dotačnú politiku, propagáciu, výrobcov. Samozrejme, toto sa týka individuálnej dopravy a taxi. Paralelne pre hromadnú dopravu podpora e-busov, trolejbusov, hybridných autobusov. Pre individuálnu dopravu kombinovanú (univerzálnu), aj väčšie vzdialenosti, orientovať vozidlá na hybridné technológie napríklad Plug-in hybrid (v meste elektro, mimo mesta spaľovacie motory). Túto koncepciu by bolo účelné podporovať napr. po dobu 30 rokov. Ak sa systémy zdrojov a nosičov elektrickej energie zdokonalia natoľko, že aj relatívne malým autám umožnia zrovnať dojazd s autami so spaľovacím motorom, potom legislatívne tlačiť na zmenu.

Nesmieme však zabudnúť, že pokiaľ napríklad Nemecko bude mať výrobu elektrickej energie na báze fosílnych palív, ktorých energetická účinnosť v cykle výroby nedosahuje 10 %, potom je nezmyslom nahradzovať spaľovacie motory s prevádzkovou účinnosťou 30 – 40 % . Efektivita elektro pohonu je významná práve v mestskej premávke, kde aj v dôsledku veľkého podielu rekuperačného (rekuperácia je proces premeny časti kinetickej energie dopravného prostriedku naspäť na využiteľnú energiu pri brzdení) brzdenia je spotreba energie nízka, a smogové zaťaženie prostredia veľmi malé. Žiaľ, presadzujú sa aj v mestskej premávke veľké e-vozidlá, s veľkou batériou, a teda aj celkovou veľkou hmotnosťou často prevyšujúcou 2,5 tony, ktoré majú veľmi sporadický výjazd mimo mesto a teda sú pre mestskú premávku nezmyselné. Tu zasa vyhráva len biznis a snobstvo ich majiteľov.

Ja ako laik som toho názoru, že v rámci elektromobility musíme vyriešiť tri problémy – nerozvinutú infraštruktúru nabíjania, obmedzený dojazd a vysokú cenu elektromobilov. To tlačenie do elektromobility je podľa môjho názoru iba politickým želaním. Potrebujeme múdrych politikov.

Len pre zaujímavosť, v nedávnej minulosti sme už neraz boli svedkami, kedy politici odmietli na služobné cesty používať elektrické autá a napriek hlasnému presadzovaniu elektromobility pre bežných občanov, oni sami radšej používajú služobné autá na fosílne palivá.
 
Dušan Piršel

Dodatok Mariána Moravčíka:

S rozumnými politikmi, médiami, a v dôsledku toho rozumnými spoluobčanmi, by sa dala rozumne riešiť aj elektromobilita. Dnes je to klasický Pat a Mat, ktorí nevedia, ktorá ruka čo robí, dokonca ktorá je čia.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore