Obrázok od Gerd Altmann z Pixabay

Vardan Bagdasarjan                        
 
„V súčasnosti sa veľmi často spomína v súvislosti s coronavírusom „veľký reset“ a aj keď je myslený v iných spoločensko-politických súvislostiach, je zrejmé že, ľudstvo nutne potrebuje „reset“. Nie však ten, ktorý nám chystajú, ale najmä ten duchovný. Bolo by potrebné zamyslieť sa, či je v terajšej situácii vôbec ešte možné pokúsiť sa vycúvať z tejto slepej uličky, a v rámci resetu sa snažiť nájsť nádej a východiská z tohto bezcieľneho blúdenia životom väčšiny ľudstva na tejto planéte“.
 
Těmito slovy končí téměř dva roky staré zamyšlení kolegyně Devany nad stavem věcí, vyložené zde ve středu, které mě, v průběhu práce nad níže uvedeným materiálem, přiměly poněkud změnit přístup k němu…
Nový globalismus a pět scénářů vývoje světa od CIA. USA se oficiálně prohlásily za globální stát – co to znamená a jak to funguje? Na tuto, i další otázky odpovídá profesor  Vardan Bagdasarjan*) v poměrně živé debatě s Dionisem Kaptarem ve studiu analytického internetového kanálu Den.tv**). Původně jsem chtěl vycházet pouze z tohoto zdroje, protože ale Kaptar z nějakého důvodu po cca 25 minutách, možná ke škodě věci, odvedl řeč jiným směrem, dovolím si doplnit základní téma i o některé další závažné informace ve 46 stránkové americké Strategii obsažené. (překl.)
 
                                                                       *****
Samotný pojem „národní bezpečnosti“ vznikl v USA a v čistě americkém kontextu. Poprvé ho použil v americkém kontextu Theodor Roosewelt, a to příznačně v souvislosti s krizí kolem Panamského kanálu – jakoby se musela národní bezpečnost USA zajistit ovládáním Panamského kanálu…
 
Prvním dokumentem ke strategii bezpečnosti USA, který se stal předobrazem řady dalších, byla Trumanova doktrína strategické bezpečnosti USA, spojená s exteritoriálními nároky. Je už tradicí, že každý nový prezident přijímá vždy novou Strategii národní bezpečnosti (NSS), někteří dokonce i dvě. NSS vyjadřují strategické zájmy Ameriky a projektně-ideologické zásady tam obsažené.
 
Poslední dokument byl dlouho odkládán, Biden ho vydal až koncem října t.r., ale naše politologické společenství mu z nějakého důvodu nevěnovalo pozornost, kterou si zaslouží. Dokument by měl být prozkoumán co nejpodrobněji.
 
Základní jeho postuláty:
•        USA jsou globální mocností, globálním státem (a to doslova). Tedy žádná supervelmoc, ale hned globální stát!
•       Rozdíly mezi vnitřní a zahraniční politikou od nynějška nejsou. Znamená to, že cokoli USA dělají např. na Ukrajině, je jejich vnitřní věcí. Prostorem vnitřní politiky USA je tedy celý svět, protože se staly globálním státem – nic víc, nic míň.
•       Protivník: – na jedné straně globální svět, na druhé straně autokracie. To je o nás. Velká pozornost se věnuje Rusku a Číně. Jsou tři modely autokracie:
– malé (Irán, KLDR)
– dále autokracie druhé úrovně – Rusko, které nemůže podle nich změnit světový řád, ale může způsobit regionální nestabilitu
– Čína jako hlavní protivník, protože tato autokracie může změnit světový řád;
 
Probíhá tedy boj s autokraciemi jako nepřáteli „Svobodného světa“ (SvS).
 
•          Globalizace se ruší, protože sehrála velkou roli, přinesla určité dividendy, ale nyní se díky ní nachází ve výhodě právě ČLR. Jinak řečeno: – Maur vykonal svou práci, Maur musí odejít… Nyní už globalizace není pro SvS výhodná, a v té souvislosti globalizace, jak byla chápána (SvS – svobodný obchod, atd.) musí být přinejmenším změněna.
 
Nikdy dosud v NSS nebyly obsaženy personálie. Nyní poprvé je zde jmenován Putin jako nepřítel „Svobodného světa“. To jen doplňuje obrázek tohoto dokumentu, v němž svět dostává vše naprosto otevřeně.
 
Američané si, na rozdíl od naší akademické tradice, libují v metaforách, které jsou důležité k vytvoření obrazu určeného k určitému zombírování vědomí.
 
Američané se k tomu dlouho dobírali. Začínali z pozice izolacionalizmu – „nás  svět nezajímá“ (Washington); pak – „nás zajímá jen Nový svět“ (Monroe); – „jsme vůdci svobodného světa“ (Wilson); – „potlačíme kteréhokoli konkurenta“ (Wollfowitz poč. 90.let);
 
Důležité je propojit NSS Bidena s NSS Obamy – „americké vůdcovství světa“:
•          počínaje vojenským, až do preventivního jaderného úderu;
•          hospodářské vůdcovství Ameriky i s použitím síly;
•          vůdcovství hodnotové – šíření a podpora amerických hodnot po celém světě – včetně:
-  podpory sexuálních menšin;
-  podpory etnických menšin;
-  využití jakýchkoli mechanizmů k propagaci amerického způsobu života a jeho vnucování;
 
Tak je to, černé na bílém, a to byl rok 2015. Od Obamovy strategie ke strategii Bidenově vede zřetelná logická linka.
 
Tento dokument vůbec není nějakým propagandistickým manifestem.
U nás, bohužel, když zazní některé docela správné, důležité věci – například když prezident v Poselství federálnímu shromáždění například uvede „Stát jako civilizace“. Otevřete naši učebnici historie a zjistíte, že to bylo už v roce 2012, poté několikrát zopakováno, ale nic se neděje…
 
U nich je to jinak: – vloží-li se myšlenka do Strategie, je tam hned: – kdo realizuje, jaké peníze, z jaké kapitoly… a hned to začíná fungovat jako mechanizmus. Jestliže tam napsali „Šíření amerických hodnot“, pak také řeknou přes jaké fondy, instituce, kolik peněz a kam. To je manažerský dokument.
V tomto smyslu to, že začínají válku proti autokraciím, je tam konkrétně – jak tyto autokracie svrhávat: – svrhávat je budou národy a těm je třeba pomoci. Vše je naprosto jasné.
Je tam m.j. termín „konsolidace všech zdrojů“ jimiž SvS disponuje, takže autokracie jsou pro SvS takovým nebezpečím, že je třeba vrhnout do boje proti všechny dostupné zdroje. Téma Ukrajiny je tam málem v každém druhém odstavci – zvítězit tam za každou cenu a na to vrhnout všechny zdroje.
 
*) Vardan Bagdasarjan (1971) – doktor historických věd, profesor, expert moskevského Centra pro analýzu problémů a projekci řízení státu
**) Den.tv – internetový analytický kanál s bohatým autorským zázemím, součást mediální skupiny Zavtra/Den


(pokračovanie čoskoro)

Preklad: St. Hroch, 26. 11. 2022

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WC Captcha + 85 = 91

Scroll to Top