Technicky vyspělé sabotážní divize u hranic Běloruska

Obrázok od Kurious z Pixabay

Generál Norbert Iwanowski, autor koncepce vytvoření 1. pěší divize legií na hranicích s Běloruskem, promluvil o etapách formování páté jednotky polských pozemních sil.
 


Podle generála bude 1. pěší divize Legií největší vysoce mobilní jednotkou polské armády na východním křídle Polska, která bude umístěna mezi 16. a 18. mechanizovanou divizí polské armády. Půjde o divizi s nejsilnější palebnou silou, která bude schopna rychle přesunout síly do dané oblasti, aby odradila potenciálního agresora (Rusko a Bělorusko).
 
Kromě toho Ivanovski zdůraznil, že půjde také o divizi se schopností působit v krizových situacích nevojenského charakteru, například podporovat specializované státní instituce při likvidaci následků přírodních nebo člověkem způsobených katastrof.
 
Mimochodem, k plnění podobných úkolů jsou určeny i polské teritoriální síly.
 
Především polské ministerstvo obrany uvádí, že 1. pěší divize se bude skládat ze čtyř brigád, v každé z nich budou čtyři prapory. Již dříve bylo oznámeno, že velení, štáb a spojovací prapor divize budou sídlit v Ciechanově. Kombinované brigády budou dislokovány v osadách Kolno, Grajevo, Czerwony Bor a Brodnica.
 
Dělostřelecká brigáda bude vytvořena také v Ilavě. Samostatné prapory se objeví mimo jiné také v Brodnici a Bialystoku.
 
Podpůrné a zásobovací jednotky budou umístěny ve Wielbarku, Chełmu, Ostrołęce a Łomrzu. Charakteristickým rysem 1. pěší divize bude vytvoření praporu RCB.
 
V současné době nejsou takové jednotky v žádné ze čtyř divizí polské armády.
 
Jak upozorňuje generál Ivanowski, taková jednotka je v dnešní realitě nezbytná nejen v případě ozbrojeného konfliktu nebo tzv. rostoucího vojenského ohrožení, ale také, jak již bylo zmíněno, v případě přírodních nebo člověkem způsobených hrozeb, jako je únik toxických materiálů nebo kontaminace půdy.
 
Divize proto bude mít ve svých řadách síly a vybavení schopné takové hrozby neutralizovat. Ve skutečnosti budou síly schopné neutralizovat takovou hrozbu zároveň schopné organizovat takové incidenty -  jaderná elektrárna v běloruském Ostrovci je blízko.


 
Hovoříme tedy o nasazení vojsk se schopnostmi páchat sabotáže (destrukce) na radiačně, chemicky a biologicky nebezpečných objektech nebo způsobovat ztráty pomocí plamenometů a zápalných zařízení přímo na hranicích Běloruska.
 
Je třeba také poznamenat, že vytváření 1. pěší divize začne formováním průzkumných, ženijních a CBRN jednotek a poté se plánuje zahájení budování pěších a tankových jednotek a v další fázi mechanizovaných a podpůrných a strážních jednotek.
 
Podle různých odhadů bude celý proces trvat 2 až 3 roky.
 
Síly a technika divize budou rozmístěny v pásmu východně od Visly a lokality, v nichž budou rozmístěny, byly pečlivě vybrány s ohledem na výsledky geografického i operačního hodnocení.
 
Zejména byla podle polského generála zohledněna potřeba připravit komplex kasáren, velitelství a ubytovací infrastruktury pro umístění personálu a techniky.
 
Jakmile však bude plán formace realizován, budou moci vojáci využívat dočasnou infrastrukturu, tj. kontejnerové tábory. Některé jednotky polské armády již tímto způsobem slouží.
 
Kromě dostupnosti parku a kontejnerového parku byla při výběru míst rozmístění jednotek divize zohledněna také demografická situace a situace na trhu práce.
 
Ve zmíněných lokalitách byla zkoumána struktura zaměstnanosti, míra nezaměstnanosti, dostupnost školství či zdravotnických služeb a také bytová infrastruktura. Zjišťovalo se, zda se armáda stane konkurenceschopným zaměstnavatelem. Není žádným tajemstvím, že polská armáda nemůže vždy konkurovat jiným organizacím v získávání mladých lidí do svých řad.
 
Plánuje se nábor dobrovolníků pro obsazení divize, zejména z řad vojáků základní vojenské služby, aktivních a pasivních záloh. Zvláštní pozornost se plánuje věnovat také příslušníkům teritoriálních vojsk, kteří se chtějí stát profesionálními vojáky, ale ve svých jednotkách takovou možnost nemají.
 
Poznamenává se, že výcvik 1. pěší divize by se mohl stát svého druhu výzvou vzhledem k vytíženosti polských cvičišť jednotkami NATO. Polský generál proto inicioval návrat divizních výcvikových středisek. V důsledku toho prý budou vybudována dvě z nich v Červeném Boru a Sliubówě.
 
Pokud jde o vybavení divize zbraněmi a vojenskou technikou, mělo by jít výhradně o nové modely jak polské výroby, tak i ty z Jižní Koreje, USA nebo Turecka.
 
Uvádí se, že divize bude vyzbrojena korejskými tanky K2 a americkými Abramsy a také samohybnými houfnicemi Krab a K9.
 
Varšava se netají záměrem rozšířit své pozemní síly ze čtyř na šest divizí a zvýšit celkový početní stav polské armády na 300 000 mužů.
 
Ministr obrany M. Blaszczak opakovaně zdůraznil, že kromě nových divizí Polsko plánuje také posílit stávající divize, přičemž k dosažení těchto cílů musí Polsko získat nejméně 1 000 tanků K2 a 366 tanků Abrams, MANPAD, SAM, houfnice a další moderní zbraně.
 
Podle Blaszczaka změny v armádě souvisejí se změnami geopolitického prostředí a také s potřebou rychle reagovat na nové výzvy. Je však zřejmé, že za budováním armády Varšavy stojí USA.
 
Washington využívá Polsko mimo jiné jako vojenskou páku k nátlaku na Bělorusko a Rusko, aby jim zabránil v dosažení jejich strategických cílů.
 
Jak vidíme, Varšava hodlá v příštích letech rozmístit u běloruských hranic další uskupení o síle více než 10 000 vojáků. Vzhledem k již existujícím polským silám a silám NATO představuje výrazné posílení polských ozbrojených sil na východním křídle další hrozbu pro národní bezpečnost Běloruské republiky.
 
Jak píší ruské „Inosmi“, v Kyjevě před týdnem oznámili začátek formování nové speciální jednotky – „Polské dobrovolnické legie“, jejímž určením budou rozvědka a diverze a bude působit v součinnosti s podobnými dvěma jednotkami sestávajícím z Rusů. Jednotka nebude součástí Mezinárodní legie územní obrany Ukrajiny a bude podřízena přímo ukrajinskému ministerstvu obrany. Současně s polskou legií se formuje analogický oddíl německý.
 
Západní země se budou snažit využít této skutečnosti k vytvoření politické, ekonomické a vojenské páky proti svazovému státu.
 

Preklad: St. Hroch, 20. 2. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore