Svet bez múdrosti… Evolúcia či samozničenie?

So smútkom pozorujem, čo sa nám to všetkým stalo…

Pozorujem a premýšľam, ako sa ľudia ženú do sebazáhuby.  Deje sa to síce  už dlhú dobu, ale teraz, v tomto období všetko naberá šialené obrátky.

Mnoho ľudí sa vŕta v minulosti, hľadajú odpovede na to čo sa deje, ale málokto ich nachádza, pretože namiesto múdrosti hľadajú senzácie, ktorými by mohli iných ohúriť. A pritom minulosť je návodom, ako prežiť.

Iní sa snažia všetko pomenovať a zložito filozofujú o jednoduchých princípoch prežitia. Zložito filozofujú o duchovnej podstate kým a čím sme, až zabúdajú na jednoduchú a pritom najdôležitejšiu podstatu bytia Života na Zemi, ktorou je Láska. Možno preto, lebo sami podľahli egoizmu a sú tak  zaujatí sami sebou, že nedokážu vidieť to, čo ich obklopuje. Nedokážu vnímať a preciťovať, prežívať všetko to, čo majú okolo seba a čo dostali ako dar. Nedokážu sa spojiť so skutočným duchovnom a strácajú tak podstatu vlastného bytia a svoju dušu.

 Aj preto mohol vzniknúť svet bez múdrosti, v ktorom sa egoizmus, neľudskosť, samoľúbosť a duchovná obmedzenosť stali podivnými atribútmi novodobej vyspelosti ľudstva. Pretlak vedomostí a informácií pomaly začal vytvárať mentálne otroctvo tak silné, že ľudstvo speje k úspešnému samozničeniu, nielen seba, ale aj k devastácii celej planéty.

.

Veľmi často píšem o tom, že technický a technologický rozvoj, nie je pravým rozvojom ľudstva, pretože potláča ľudskosť v človeku. Je to zámer tých, ktorí takýmto spôsobia prispievajú k likvidácii podstaty Lásky tu na planéte. A deje sa to takým obludným spôsobom, že všetky hodnoty prameniace z Lásky, sú dehonestované a prekrútené tak, že úplne stratili svoj pôvodný význam. Súčasná civilizácia úplne stráca  spätosť s prírodou a s planétou, ktorá je základom prežitia ľudského druhu. Nie je to len chamtivé rabovanie toho, čo Zem dáva, ale obrovská neúcta voči Životu ako takému.

Mnohí ľudia žijú v presvedčení, že práve technický a technologický je vrchol evolúcie súčasnej civilizácie. Žiaľ, vyzerá to tak, že sa znova stáva jej koncom, tak ako aj v minulosti. Samozvané  „elity“, ktoré  v súčasnosti vládnu svetu pomocou moci peňazí a technológií, ženú svojou chamtivosťou ľudstvo k samozničeniu. Volajú po záchrane planéty, ale pravým zámerom ich snáh nie je záchrana Zeme, ale ešte jej väčšia devastácia a úplne zotročenie ľudstva. Ignorujú prírodné zákony a hlavne to, že Zem je jeden krásny živý organizmus, na ktorom sa ľudstvo vďaka vládnucim elitám zmenilo na nenažratého parazita. Parazita, ktorý vlastnou hlúposťou likviduje hostiteľa.

.

Áno, často píšem, že aj tie najzložitejšie  problémy, majú často tie najjednoduchšie riešenia. A záchrana planéty a ľudstva má tiež veľmi jednoduché riešenie. Najdôležitejšie zo všetkých riešení, tak ako som mnohokrát napísala v článkoch, je  prevzatie osobnej zodpovednosti za svoje konanie. Ďalším veľmi dôležitým riešením je čestné konanie, pretože práve nečestnosť, je v súčasnosti jedným z nástrojov vládnutia elít. Úcta k životu ako takému je jedným zo základných pilierov Lásky, ktorá dáva človeku schopnosť správať sa a žiť ako naozajstný človek a nie, ako bezduchý chamtivý parazit. Pár jednoduchých riešení však prináša ďalšie a ďalšie možnosti, ktorými je možné zachrániť planétu a život na nej a predovšetkým sú záchranou ľudského druhu.

Keď ľudia pochopia, čo všetko napáchali egoizmom a chamtivosťou  a hlavne nenávisťou voči vlastnému druhu, môžu skutočne prežiť a napredovať.

Devana

Slnovratovo 23. novembra 2021

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore