Súčasná politika „identity“ je existenciálne nebezpečná

Jordan Peterson a Russel Brand

Pred týždňom zverejnil Russel Brand svoj viac ako hodinový rozhovor s veľmi zaujímavou a podnetnou osobnosťou – Jordanom Petersonom. V tomto rozhovore zaznelo veľa hlbokých myšlienok o živote a spoločnosti a budeme sa k nim ešte vracať. No dnes by som chcel stručne poukázať na originálnu charakteristiku nebezpečenstva súčasnej „politiky identity“, ktorá má na spoločnosť doslova rozkladný vplyv.

K otázke sexuálnej identity sa dostali v rozhovore si v 10-tej minúte. Hovorilo sa o organizácii spoločnosti a o tom, že spoločnosť zrejme nemá vybudované regulačné mechanizmy ohľadom problémov, ktoré vznikajú z technického pokroku. Napríklad online svet je doslova raj pre narcistov, psychopatov a sadistov, lebo tam chýba spätná väzba budovania dlhodobého vzťahu. S preferovaním liberalizmu a sebectva sa to však dostáva do stredu základov spoločnosti a vzťahov.

Jordan Peterson hovorí, že základnou charakteristikou biologického života je zápas medzi predátormi – parazitmi a ich hostiteľmi. Problém zápasu s parazitmi je jeden z najzásadnejších problémov života. Dokonca sex (pohlavné rozmnožovanie) sa vyvinul ako stratégia na získanie evolučnej výhody (rýchlosti) pred parazitmi, pretože tí nemôžu byť takí špecializovaní, ako keď by všetko potomstvo bolo identické. Sex je teda veľmi dôležitý biologický faktor a nie je to len zdroj príležitostnej rozkoše. Človek ani nemôže redukovať svoju identitu na uspokojovanie momentálnych žiadostí. Pretože práve toto robí z ľudí narcistov a sociopatov, ktorí na všetkých okolo pozerajú len ako na zdroj na uspokojenie ICH žiadostí.

Narcisti a sociopati neinvestujú do budovania vzťahov, ale všetko podriaďujú tomu, aby okamžite z interakcie získali výhodu. V konečnom dôsledku z takého konania nemajú výhodu, lebo takíto paraziti musia vyhľadávať stále nových a nových hostiteľov. Ak je takýchto ľudí v spoločnosti veľa a ak dokonca je tento prístup preferovaný mocou, je schopný spoločnosť celkom rozložiť.

V kontraste s tým Peterson poukazuje na teóriu archetypov Carla Gustava Junga a na archetyp hrdinu. Ten archetyp je podľa neho pravdivejším a reálnejším vyjadrením identity človeka. Typický príbeh archetypu hrdinu je rytier, ktorí zápasí s drakom. Hrdina dobrovoľne na seba vezme ťažkosti a riziko zápasu s drakom a víťazný výsledok jeho zápasu hrdina venuje celej komunite, ktorá má z toho osoh. Spolu s Russelom Brandom sa zhodli, že egoistické pohnútky by nikdy nemotivovali rytiera, aby šiel riskovať zápas s drakom. Archetyp hrdinu je obsiahnutý aj v príbehoch ústredných postáv všetkých veľkých náboženstiev.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=E6pMVT9m2Rg

Dodatok Mariána Moravčíka:

Po vypočutí týchto myšlienok Jordana Petersona by som chcel poukázať na dva netriviálne dôsledky:

1. Je zaujímavé všimnúť si, keď európske vlády a mimovládky hovoria o ochrane práv… kohokoľvek – či ide o entity, ktoré sú v princípe parazitmi alebo hostiteľmi. Doteraz som si ani neuvedomil, že Listina ľudských práv v podstate hovorí hlavne o právach parazitov v tom biologickom zmysle. Veď vlastniť majetok, dosahovať pomocou neho zisk a pri tom zamestnávať iných ľudí – čo iné to je?
Okrem toho – v spoločnosti, v ktorej by bolo dostatok ľudí, ktorí sa identifikujú s archetypom hrdinu, by sa zrejme nebolo nutné dožadovať „ľudských práv“ politickou cestou.

2. Obligátna postupnosť spoločensko-ekonomických systémov, otrokárstvo – feudalizmus – kapitalizmus – socializmus. Čo keby sme sa na ne pozreli vo svetle biologického zápasu medzi parazitom a hostiteľom? Verím, že sa to nikomu z čitateľov nezdá pritiahnuté za vlasy, no do dôsledkov – v marxizme nám hovorili, že táto postupnosť je historickou nevyhnutnosťou, kvôli stupňu rozvoja výrobných síl. A že vzájomné vykorisťovanie ľudí prestane byť nevyhnutnosťou (a zanikne), keď sa vytvorí primeraná materiálna základňa. No sedliacky rozum mi hovorí, že parazit nikdy sám od seba neprestane byť parazitom. Je to proste jeho spôsob života. Spomínam si na vtip zo starých čias pred prevratom: „Rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom? V kapitalizme vykorisťuje človek človeka a v socializme je to naopak.“

PS: Dobrá pomocná otázka pred voľbami: „Hovoria za parazitov, alebo chcú chrániť hostiteľov?“

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore