Semienko skazy

Ilustračný obrázok: TORDEN

Vždy na jar sa teším na chvíľu, keď si na záhrade  naberiem do dlane čerstvo rozdrobenú hlinu a privoniam k nej. Vonia pradávnou históriou zrodu Zeme, súčasnosťou a aj budúcnosťou o ktorú pomaly prichádzame. Vonia teplým jarným slnkom, silou dažďa a najmä životom.

Dnes, pár dní po prečítaní knihy F. Williama Engdahla Semienko skazy viem, že budúcnosť ľudstva a aj samotnej planéty je ohrozená. Ohrozená snahou „mocenských elít“ ovládať ľudstvo pomocou kontroly nad potravinami a obilím.

F. William Engdahl hneď v úvode spomenul údajný návod Henryho Kissingera na ovládanie ľudstva, ktorý vyslovil niekedy v polovici sedemdesiatych rokov: „Ovládajte ropu a budete ovládať národy. Ovládajte jedlo a budete ovládať ľudí.“  Týmto návodom sa mocenské elity riadia dodnes.

F. William Engdahl sa tejto téme venoval aj v knihe Pandémia vs Plándémia,  v ktorej zverejnil fakty o génovej manipulácii v spojení so vznikom agrobiznisu a následnou „Covidovou plándémiou“, ktorá je súčasťou dlhodobých plánov na úplné ovládnutie a zotročenie ľudstva.

„Semienko skazy“ ľudstva v podobe ovládania ľudstva potravinami bolo zasiate už v tridsiatych rokoch minulého storočia a financovali ho súkromné nadácie vytvorené kvôli zachovaniu  moci a bohatstva niekoľkých vplyvných amerických rodín. Už vtedy sa stali potraviny a obilie zbraňou  proti ľuďom a nastal zrod agrobiznisu, ktorého následkom bola neľútostná  likvidácia malých farmárov a vytváranie potravinových konglomerátov. Začiatky utrpenia, ktoré prinieslo toto „semienko skazy“ opísal pred mnohými rokmi vo svojom románe „Ovocie hnevu“  John Steinbeck.

Postupne  takto vznikal „potravinový imperializmus“ a potravinová bezpečnosť  ľudstva sa ocitla v rukách zopár nadnárodných agropotravinárskych spoločností.

Vytváraním potravinovo závislých kolónií z krajín tretieho sveta a vznik voľného obchodu s potravinami, sa  z USA stával svetový hegemón vo výrobe a vývoze potravín do celého sveta. USA začali takto zneužívať  potraviny ako zbraň a ovplyvňovali politickú situáciu v mnohých tzv. „rozvojových krajinách“.

F. William Engdahl vo svojej knihe opisuje obludnosť systému, ktorý bol vytvorený so zámerom ovládať celé ľudstvo.  Vznik agrobiznisu v podobe Rockefellerovej zelenej revolúcie začal v päťdesiatych rokoch v Mexiku a postupne sa rozšíril  do celej Latinskej Ameriky, Indie a Ázie. V skutočnosti to bola kontrola produkcie potravín v týchto regiónoch a nastalo nekontrolovateľné zamorovanie planéty agrochemikáliami.

Spoločne so vznikom agrobiznisu začal biomedicínsky výskum, ktorý je formou eugeniky a jeho cieľom bola kontrola populácie, zredukovanie „menejcenných rás“ a snaha zachovať nadvládu „nadradených rás“. Táto regulácia sa nazývala „Sloboda voľby a trvalo udržateľný rozvoj“ a potravinová pomoc krajinám tretieho sveta bola „nástrojom národnej moci“.  Vyľudňovanie rozvojových  krajín, v ktorých sa nachádzali najbohatšie oblasti prírodných zdrojov sa stalo tajnou strategickou prioritou  národnej bezpečnosti vlády USA. Medzi tieto krajiny patrili India, Mexiko, Brazília, Indonézia, Turecko, Kolumbia, Nigéria a iné.

V posledných desaťročiach nastal obrovský výskum v oblasti molekulárnej biológie a vývoj GMO – geneticky modifikovaných organizmov. Pokusným laboratóriom GM plodín  sa stala Argentína, kde za začali testovať hybridné osivá pšenice a nové chemické hnojivá, ktoré mali zvýšiť produkciu obilia. Nasledovala Brazília, Kanada, Južná Afrika, Čína. Takisto v bývalých postkomunistických štátoch s veľkou plochou poľnohospodárskej pôdy akými sú Poľsko, Rumunsko a Bulharsko sa začali pestovať GM plodiny. Nárast pestovania GM plodín bol napríklad v Španielsku, Indonézii, Kolumbii, Hondurase či na Filipínach. „Semienka demokracie“ ako eufemisticky nazval „semienka skazy“ vtedajší prezident USA George W. Busch boli zasadené  vládou USA aj v Iraku, keď americká okupačná administratíva dala poľnohospodárom v Iraku tzv, „ponuku, ktorá sa neodmieta“.  Po vojne v Iraku zmizla nesmierne cenná národná osivová banka v meste Abú Chraib, v ktorej Iračania uchovávali vzorky vzácnych prírodných osív.  Toto mesto sa stalo vo svete známe ako americká armádna mučiareň

F. William napísal knihu „Semienko skazy“ v roku 2007 a dnes vidíme aké praktiky používajú nadnárodné korporácie akými sú Monsanto, Du Pont, Dow, Syngenta a mnohé iné, ktoré ovládajú ľudstvo pomocou zbraní v podobe jedla. Stačí si spomenúť na „vtáčiu chrípku“ a paniku, ktorú z nej vytvorili média. Jediným jej cieľom bola likvidácia kurčiat z chovov s voľným výbehom v Ázii a chov „bezpečných kurčiat“ chovaných v uzavretých priestoroch a kŕmených GM krmivami a najmä obrovské zisky agropodnikateľov v USA. Podobná panika bola aj pri tzv. „prasacej chrípke“  a dnes sa často stretávame s „africkým morom ošípaných“.

Po prečítaní tejto knihy stále premýšľam nad tým, že ľudia si neuvedomujú, aké obludné „semienka skazy“ boli zasievané celé desaťročia skupinou ľudí, ktorí pomocou týchto „semienok skazy“ ovládajú  takmer celé ľudstvo. Premýšľam nad tým, či ľudia dokážu pochopiť aká bude „úroda“ z týchto „semienok skazy“. Len málokto vie ako sú potraviny zneužívané, pretože ľudia ich zatiaľ majú v obchodoch plné regály. Žiaľ, nezaujímajú o ich kvalitu, iba o ich cenu.

Tu na Slovensku máme oficiálnu potravinovú sebestačnosť  okolo 40%. Na to aká je v skutočnosti sa mnohí neodvažujú pomyslieť. V potravinovej bezpečnosti sme na chvoste EÚ a to dokazuje, že sme na úrovni chudobných rozvojových krajín tretieho sveta, ktoré sú ovládané a vydierané potravinovými zbraňami.

Žiaľ „semienka skazy“, ktoré boli zasiate za účelom depopulácie ľudstva a udržania  si moci pár vyvolených, už prinášajú prvé plody. Choroby, hlad, ale aj neľudskosť  a nenávisť a čoraz väčšiu chamtivosť elít, ktoré neostali len pri génovej manipulácií rastlín a zvierat. Počas „Covidovej plándémie“ sa aj náš štát stal „pokusným laboratóriom“, keď sa na občanoch Slovenska bez ich vedomia vykonávali biomedicínske a sociálne experimenty.

Ak sa budeme len prizerať ako „semienka skazy“ ničia nielen ľudstvo, ale aj celú planétu, život na nej zanikne.  V súčasnosti máme poslednú šancu zabrániť zániku a zničeniu nielen seba samých a aj Zeme.

To však dokážeme  iba vtedy, ak budeme vedieť, čo sa okolo nás deje. Preto považujem knihu F. Wiliama Engdahla za vynikajúci súhrn informácií a faktov, ktoré vysvetľujú súčasné udalosti a dianie vo svete a aj u nás na Slovensku.

Devana

SEMIENKO SKAZY

Autor: F. William Engdahl

Preklad: Agáta Ali

Grafická úprava: TORDEN

Obálka: Miriam Andrášová

Kniha vyšla vo vydavateľstve TORDEN

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore