Rébus  Borisa  Zalu – je jedno, ktorá politická strana vyhrá voľby, víťazom je Boris Zala

Boris Zala, Wikipedia

Pokiaľ by Boris Zala analyzoval systémy hodnôt a k nim priradil jednotlivé politické strany, možno by dostal iný pohľad ako je piedestál na dvojicu PS a Hlas. Píše priam oslavné ódy na tieto politické strany v svojej publikácii „Nedokončené revolúcie“.

Je zaujímavé, že Zalova publikácia pod názvom „Nedokončené revolúcie“, nielen že má samostatnú kapitolu o progresivizme ale javí sa, akoby to bol manifest týchto dvoch politických strán.

Špičková ekonómka vyhodnotila program PS ako najlepší.

Je však katastrofou, že mu Šimečka nerozumie. A žiaľ ani Štefunko či Truban.

To čo môžem o týchto pánoch povedať je, že pôsobia ako plagiátori v politike.

Riešenie spoločenských systémov je v detailoch.

Títo pani neovládajú ani len marketingovú vrstvu  a nieto potrebne detaily – sú proste NEAUTENTICKÍ.

Osobne ma šokujú vyhlásenia Borisa Zalu ohľadom Hlasu.

V biznis krídle Smeru t.j. Hlas je presne realizácia demokracie o ktorej sníva Spišiak z PS – sú to vojaci ktorých riadia oligarchovia.

Spišiak z PS si asi neuvedomuje, že poslanci skladajú sľub, že výkon mandátu budú vykonávať slobodne a v záujme spoločnosti – Laššákovej palec podľa ktorého hlasujú poslanci, vošiel do dejín slovenskej demokracie – proste porušuje sa sľub poslanca a znenie Ústavy.

Že to toleruje prokurátor vyplýva možno z konfliktu záujmu ktorý tu ma voči NR SR.

Zabávam sa na Zalovej mediálnej debate, či kritike Smeru.

Je taká dôveryhodná…. Ľudia už zabudli na pomerne štandardnú techniku ovládnutia mediálneho priestoru.

Naša spoločnosť toleruje PLAGIÁTOROV.

Nielen ohľadom titulov ale aj politických dobrodruhov.

Ohromné škody, čo títo takzvaní politici robia, sú radovo v miliardách euro,  akonáhle sa dostanú k moci.

Stačí príklad Útvar hodnoty za peniaze – v podstate legitimizoval korupciu.

Nuž a to je ekonomicky expert PS?

V Zalovom rozbore mi chýba argumentácia založená na overených faktoch – hoci sú k dispozícii priamo na obrazovkách.

Však nik nerieši systémy – sú to buď frázy alebo deštrukčne zásahy do trhov bez schopnosti vidieť dôsledky – Sulík je priam expert – vidno jeho pôsobenie na rozvrátenom energetickom trhu.

Na druhej strane Zala má krištáľovú guľu…

Pred rokom tvrdil to isté,  čo Róbert Fico naznačil s plnou vážnosťou v poslednom týždni – síce voľby chce vyhrať,  ale ma pochybnosť,  či bude zostavovať vládu.

Z pozície predsedu NR SR bez problémov bude riadiť NR SR a súčasne Ódorova vláda môže vládnuť ďalej aj bez mandátu ľudu.

Pokiaľ dôjde k tejto situácii, potom je jasné, že sme v deterministickom chaose, t.j. cielene je vytvorený chaos a nastavený výsledok.

Vtedy sa dá pochopiť aj to, že aj s odstupom roka sú vyjadrenia Borisa Zalu obsahovo zhodné s vyjadreniami Róberta Fica.

Tvrdenie z knihy „Nedokončené revolúcie“,  že PS majú najlepší volebný program je potvrdený.

Katastrofou je, že v PS sú POLITICKÍ PLAGIÁTORI , ktorí ani len svojmu programu nerozumejú, nieto aby ho vytvorili.

Mne ale chýba základný rozbor hodnôt a hodnotového systému v jeho hierarchickom usporiadaní, aby argumenty Borisa Zalu dostali pochopiteľnú štruktúru.

Nikdy som vážne nebral politologické rozbory, proste chýbajú mi analýzy a z nich závery na overených faktoch.

A tie zatiaľ neposkytujú ani Borisove články.

Bertrand Russel popísal vzťah filozofie a vedy.

V podstate je politológia akousi filozofiou más alebo davov.

Podobne teológia je filozofiou viery.

Filozofia v podstate vytvára logické konštrukty a umožňuje formulovať spôsob nazerania na mnohé problémy spoločnosti.

Prax potom ukazuje nakoľko sú závery filozofie platné a veda ich potvrdí alebo upresní alebo vyvráti .

To iste je v oblasti teológie, veda postupne pretvára predmet viery na poznanie a iracionálne veriaceho na racionálne veriaceho.

Nuž a v sociológii technológie umožňujú cieleným spôsobom rozložiť spoločnosť, fragmentovať ju a následne cielene riadiť proces vytvárania davov.

V modernej sociológii sú dôležité média a tak ako sa rozvíjajú tak sa rozširujú nástroje, ktoré má šaman k dispozícii.

Všimnite si, v závere kampane zostali tri relevantne strany. SMER , PS a HLAS.

Boris v debate s Kovačovičom zadefinoval svoj podiel na Smere 40%.

Čo sa týka Šimečku, tak bol jeho asistentom v EU.

No a u Pellegriniho sa prezentoval ako jeho osobný poradca.

Výsledok je zrejmý:

Ktokoľvek vyhrá, vyhrá Boris.

Bude zaujímavé vidieť ako dopadnú národné či nacionálne orientovane politické strany.

R. Fico sa nechal počuť na stretnutí so Szilardom, že v SR nacionalizmus nemá šancu.

Moc ma svoje transformačné trajektórie a v zásade sa moc transformuje sama k sebe. To je to, čo tu vidíme, pokiaľ má šaman platné kúzlo.Tým kúzlom sú kvalitne zvládnutá sociológia davov, nástrojom sú politické strany a rôzne štruktúry tajných a info služieb.

Nie nadarmo sme videli tri a pol roka mocensky zápas v štruktúrach súdov, vyšetrovateľov, prokuratúry a tajných služieb. Zároveň je deštruovaný systém hodnôt v spoločnosti a nekompromisne oslabovaná národná stránka spoločnosti.

Boris to vydáva za progres.

Kým občan prichádzal len o majetok, tak tu boli a sú uplatňované princípy liberálneho fašizmu.

Spomeňte si na Hodálove statusy – za normálnych okolností, by za extrémny prejav mal tento extrémista sedieť v base a natvrdo. Ale pán Hodál študuje na špičkovej univerzite v Prahe.

To čo sa udialo počas pandémie s tým ohromným počtom mŕtvych, tak to nemožno nazvať inak ako biologickou vojnou s pokračovaním cez obmedzenie ľudských práv a aplikáciou vakcín, kde sila štatistickej matematiky a lokalizácie mechanizmov vedľajších účinkov viedla najcitovanejšieho lekára sveta Dr.McCulougha k jasnému prehláseniu – vakcíny mRNA sú zdrojom nadúmrtnosti.

Boris pokladá povinne očkovanie za ľavicovu politiku. Podobne PS opakovane hovorí o povinnom očkovani.

Že si štát neplní svoje úlohy a púšťa do obehu vakcíny, ktoré nespĺňajú  ani len štandardné podmienky kvality – je vec mocenská.

Tu už ale tieto politiky prechádzajú do fašizmu.

Pán Spišiak nám vysvetlil, že je neprípustne aby politik vykonával slobodný mandát poslanca – bez toho, aby poslúchal oligarchu spoza neho – zrejme popísal PS, ktoré zastupuje. Jeho zjavenie vo vzťahu k demokracii znie, citujem: „V DEMOKRACII JE TO TAK… LEBO JE TO TAK”,  čím sa zaradil do hviezdnej plejády politikov a ich politickej satiry, ktorú odštartoval Janko Kelnička a vyznamne ju pozdvihli Ján Slota a Andrej Danko.

Keď si preštudujete „Nedokončené revolúcie“ od Borisa Zalu , tak pokojne môžete túto publikáciu nazvať MANIFEST PROGRESIVIZMU.

To, čo už názov hovorí je, že revolúcie sú nedokončené. Boris ma pravdu. Otázkou je prečo?

Nuž,  je to presne v tom vzťahu filozofie a vedy.

Ak vezmeme filozofiu ako formuláciu záverov základného vedeckého výskumu tak tieto formulácie čelia znalostnej krivke, t.j. musia sa postupne overovať v praxi.

V roku 2009 Koulopoulos uvádza, že len 1 z 300 takto sformulovaných výstupov v základnom výskume, má šancu, že sa uplatní v praxi.

U Descartovej myšlienky „Cogito ergo sum“ to trvalo 300 rokov, kým veda v podobe neurobiológie a psychológie zistil, že tento výrok neplatí – najprv musí človek byť a až tak môže myslieť, inými slovami, pocity sú primárne a emócie sekundárne.  Ale Descartova idea umožnila oddeliť dušu od biologického tela a 300 rokov ďalej rozvíjať  náboženstvo ( ako nástroj moci) a zahájiť výskum biologického tela t.j. modernej medicíny.

Spoločnosť je v prelome ako dôsledok rozvoja poznania – veda vysvetľuje cez zákony prírody fenomény popísane v Biblii a mnohé potvrdzuje.

Tým vieru pretvára na poznanie.

Na rozdiel doby spred dvetisíc rokov, kedy sa rozpadli mýty antiky založené na polyetizme, v tejto dobe sa báje, povesti a mýty z Biblie vysvetľujú a posúvajú sa z viery do roviny poznania.

Tým šamanom beriete kúzlo a ich moc končí – z ateistu ale aj z iracionálne veriaceho sa spoločnosť môže transformovať na racionálne veriacu spoločnosť  tým, že veda už lokalizovala Boha z Biblie. Napodiv plati Spinozov nazor – Boha máme v sebe.

Je možné ukazať, že človek tohto Boha efektívne zaprel a vytvoril iracioáalnu postavu Boha a priradil mu kúzlo.

Extrémne vyjadrenia progresívnych politikov, ale narážajú na znalostnú krivku a končia v anarchii. Aj preto sú revolúcie nedokončene.

Nato aby sa mohla presadiť anarchia,  potrebujete síce ľudí s titulmi, ale bez znalostí a dosadiť ich do funkcií a ovládať ich.

To je štruktúra, ktorá  sa tu vytvorila – ak by sa voľakto odvážil aj dačo urobiť – je obratom zničený. Generál Lorenc na to efektívne používa Maslowovu pyramídu. Úspechom je obyčajne prežitie tejto tortúry.

Naša demokracia sa potáca medzi liberálnym fašizmom a fašizmom ako takým.

Arizácia lesa ako program je v plnom prúde- nikoho nezaujímajú zákony a spravodlivosť,  platí to známe :

MÁŠ TOĽKO SPRAVODLIVOSTI, KOĽKO MÁŠ MOCI.

NUŽ A DIABOL POKÚŠA.

Ing. Dušan Lukášik CSc.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore