černuška siata Nigella sativa kvet

Príroda uzdravuje – pomáha aj proti „covidu“

Ilustračný obrázok – Černuška siata (Nigella Sativa): Skyler Ewing @ Pexels

Mali pravdu naši starí rodičia, keď nám hovorili, že „najhoršia smrť je z vyplašenia“. Ľudstvo sa nechalo vyplašiť „smrteľnou pandémiou“ (covid) a v priebehu niekoľkých týždňov zabudlo všetko, čo sa po tisícky generácií naučilo. Zabudlo vedecké poznatky a dokonca zavedené vedecké postupy. Zabudlo aj na to, že príroda okolo nás je veľká pestrá lekáreň.

Našťastie sa nie všetci nechali paralyzovať panikou a pokračovali vo vedeckej práci navyknutým spôsobom. Tak sa stalo, že koncom roka 2021, aspoň tí, čo sa tiež nenechali paralyzovať, sa mohli dozvedieť o priaznivých účinkoch proti chorobe „covid-19“. Liečivo obsahuje jedna nenápadná rastlinka. Ide o druh Nigella sativa, po slovensky známa ako Černuška siata.

Táto rastlinka sa v medicíne používa už veľmi dlho a je známe jej širokospektrálne priaznivé pôsobenie najmä pri znižovaní oxidačného stresu, úprave hladiny cukrov, ochrane pečene a iné. Lekári, ktorí nerezignovali na svoje hlavné poslanie, preto skúšali jej pôsobenie aj pri nákaze novým vírusom SARS-CoV-2. Sľubovali si od nej aspoň zlepšenie priebehu pri komplikovaných stavoch s viacerými komorbiditami. Jej pôsobenie sa však ukázalo v niektorých prípadoch ako hlavný uzdravujúci faktor.

černuška siata semená porovnanie s rascou

Z Černušky siatej sa používajú semená (vľavo) a výťažky z nich. Jej iný názov je „čierna rasca“, ale od bežnej rasce (vpravo) sa odlišuje na prvý pohľad.

Foto Jubair Bin Iqbal @ Pexels

kozmetika

Černuška sa bežne používa aj v kozmetike.

Foto: Polina Tankilevitch @ Pexels

arabské pečivo s černuškou siatou

Černuška siata sa storočia používa v arabskej kuchyni do korenistého pečiva.

Foto Eva Elijas @ Pexels

Výsledky klinického skúšania – Černuška siata

blank

Výsledky jedného z klinických skúšaní (Kód NCT04347382) zverejnil 30. 10. 2021 pakistanský tím, ktorý viedol dr. Sohaib Ashraf, v odbornom periodiku MedRxiv.

Metodika skúšania rozdelila 313 pacientov (z nich 100 s ťažším a 200 so stredne závažným priebehom) s ochorením covid-19 randomizovane na dve približne rovnako veľké skupiny (157, resp. 156). Do skúšania neboli zaradení pacienti s viacerými orgánovými poruchami, závažnými chronickými ochoreniami a pacienti na pľúcnej ventilácii. Skúšobným liečivom bola zmes semien Černušky siatej (Nigella sativa) v dávke 80 mg/kg/deň v zmesi s medom (1 g/kg/deň) (NS+M). Med tu pôsobil ako regulátor chuti, kvôli silnej korenistej príchuti semien. Druhá skupina dostávala „placebo“ a obidve skupiny rovnakú štandardnú starostlivosť.

Poznámka: Princíp klinického skúšania je v tom, že je viacnásobne „zaslepený“. To znamená, že skúšané liečivo sa vonkajšími charakteristikami nijako neodlišuje od placeba. Pacienti sú do skupín (skúšobná/kontrolná) rozdelení náhodne softvérom. Ide o tzv. randomizáciu. Pacienti teda nevedia, či užívajú skúšaný liek, alebo placebo. Nevedia to podľa dokumentácie ani lekári, ktorí ich liečia, a nevedia to ani supervízori, ktorí dohliadajú na priebeh skúšania. Keby došlo k tomu, že sa u niektorého z pacientov prejavia nečakané reakcie, napríklad alergie, ktoré si vyžadujú klinický zásah, dokumentácia pacienta sa odslepí, pacientovi sa primerane zmení liečba a vyradí sa zo štúdie.

Výsledky:

Skupina liečená NS+M mala štatisticky významne lepšie výsledky liečby (tabuľka nižšie):

KritériumNigella sativa + medKontrolná skupina (placebo)
Priemerné trvanie liečby – ľahší priebeh4 dni7 dní
Priemerné trvanie liečby – ťažší priebeh (s hospitalizáciou)6 dní13 dní
Priem. počet dní do prvého negatívneho PCR testu – ľahší priebeh610
Priem. počet dní do prvého negatívneho PCR testu – ťažší priebeh (s hospitalizáciou) 8,512
Klinické skóre na 6. deň v sk. s ľahším priebehom – návrat do normálneho režimu aktivity64 %11 %
Sk. s ťažším priebehom – podiel prepustených na 6. deň hospitalizácie50 %3 %
Mortalita v skupine s ťažším priebehom4 %19 %
Neboli zaznamenané žiadne nepriaznivé účinky NS + M

Komentár k téme covid (Marián Moravčík):

Od začiatku celosvetovej pandémie sa postupne stal kľúčovou osobou dr. Fauci, ktorý má v USA analogickú funkciu ako na Slovensku dr. Mikas. Podľa uniknutých a zverejnených mailov dr. Fauciho sa už od februára 2020 ohlasovali jednotlivci aj tímy, ktoré mali určité skúsenosti s pokusmi o liečenie SARS-CoV-2 a navrhovali riešenia. Viacerí pisatelia uviedli, že majú preukázateľné klinické výsledky, čo znamená, že úspešne svojim spôsobom pacientov vyliečili. Vedecky racionálne by bolo okamžite rozbehnúť klinické skúšanie navrhovaných spôsobov a koordinácia medzinárodných tímov, aby svet čím skôr našiel klinicky efektívny spôsob liečby.

Z následného priebehu udalostí však vieme, že žiadne koordinované klinické skúšky sa nezačali. Dokonca všetky experimentálne spôsoby liečby sa na podnet Fauciho zakázali (v novoreči „neodporúčali“). Od začiatku pandémie sa všetko podriadilo rozhodnutiu „čakať na vývoj vakcíny“.

.

Je dôležité vedieť, že vývoj a skúšanie vakcín sa procesne ani personálne neprekrýva s pokusmi o liečbu ľudí, ktorí ochoreli. Zastavenie pokusov o liečbu teda nijakým spôsobom nemohlo urýchliť vývoj a skúšanie vakcín a je preto vedecky neodôvodniteľné. Je však veľmi naliehavo odôvodnené, keď sa jedná o farmaceutický biznis.

Všetky dnes používané vakcíny sú zatiaľ schválené len v núdzovom režime, lebo žiadna nemá ukončené riadne klinické skúšanie. Hlavnou podmienkou schválenia použitia vakcín v núdzovom režime je to, že existuje rozsiahla pandémia a na danú chorobu neexistuje adekvátna terapia. Preto bolo nutné všetkými prostriedkami zdržať nájdenie a klinické skúšanie terapie, lebo v takom prípade by liekové agentúry (FDA, EMA, ŠÚKL) podľa platných zákonov nesmeli povoliť používanie vakcín. Keby vlády pripustili paralelný vývoj vakcín aj hľadanie adekvátnej liečby, existovalo by riziko, že náklady na výskum vakcín by boli vynaložené zbytočne. Liekové agentúry a vlády väčšiny sveta teda uprednostnili záujmy veľkých farmaceutických koncernov pred záujmami bežných ľudí. A preto bolo nutné obetovať niekoľko miliónov ľudí, ktorí bez primeranej liečby zomreli predčasne.

Nemusíme teda ani čakať na to, či sa prejavia neznáme vedľajšie účinky experimentálnych vakcín. Konanie vlád a liekových agentúr je zločinom proti ľudskosti aj podľa dnes známych skutočností a kritérií, ktoré spoločnosť ešte v roku 2019 považovala za platné.


Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WC Captcha + 63 = 64

Scroll to Top