Primitivizmus vo vzdelávaní a v kultúre…

Ilustračný obrázok: Gerd Altmann Pixabay

Takto výstižne pomenoval podstatu úpadku „západnej civilizácie“ V. V. Putin vo svojom prejave na plenárnom zasadnutí Svetovej ruskej ľudovej rady.

Uviedol cit.: „Spravodlivosť je aj rovnosť, široké možnosti štúdia, štartu do života, sebarealizácie mladých ľudí.

Západ v súčasnosti praktizuje nielen politiku „kultúry zrušenia”, ale aj de facto zrušenie humanitárneho vzdelávania. Výsledkom je, že kultúra aj vzdelávanie sa stávajú primitívnymi.“

A v týchto dňoch sa ukázalo,  že  štát aj spoločnosť úplne zlyhali vo vzdelávacom a výchovnom systéme. Výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA 2022 priniesli katastrofálne výsledky z testovania 15-ročných študentov z matematiky, prírodných vied a čítania.

Pokles základných vedomostí mladých ľudí je však alarmujúci vo všetkých štátoch OECD a tento proces prebieha už niekoľko rokov, v prípade Slovenska podľa zverejnených výsledkov takmer dve desaťročia. Ospravedlňovať túto ako to nazval minister školstva p. Drucker „národnú tragédiu“ covidových obdobím, alebo menšími šancami na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodnených skupín  je nemiestne a alibistické.

V skutočnosti je tento pokles vedomostí dlhodobým procesom, ktorého cieľom je výchova  poslušného jedinca bez vlastného názoru a bez schopnosti chápania diania a procesov v spoločnosti. Pretože presne tak sa správa veľká časť absolventov škôl, ktorí sa začali zapájať do verejného života v spoločnosti.

Áno sú to prvovoliči a mladí ľudia, ktorí v podstate nechápu ani politické, ani spoločenské dianie. Mravné hodnoty a etické princípy vnímajú tak, ako sú im priamo, alebo aj hrubo podprahovo  podsúvané na školách.

Žiaľ, posledné roky ukázali, že vo vzdelávacom procese sa kladie väčší dôraz na propagandu rôznych liberálnych ideológií, ako sú  pseudosexuálna výchova, či inakosť, alebo priama propaganda liberálneho fašizmu ako na základné vedomosti a znalosti.

V praxi to znamená, že mnohí žiaci  nevedia čítať s porozumením, nemajú základné vedomosti z matematiky a ostatných prírodných vied, ale zato presne vedia aký bol komunistický režim zločinecký, riešia vlastnú sexualitu a to koľko majú pohlaví a rodov. Prejavujú otvorenú nenávisť voči všetkému čo sa odlišuje od oficiálnej propagandy a všetkým, ktorí  majú iný názor ako oni a ich „idoly“.

Množstvo  týchto detí a mladých ľudí žije vo virtuálnej realite sociálnych sietí a prestávajú mať kontakt so skutočnou realitou života, ktorú neskôr psychicky nezvládajú a často siahajú po alkohole a drogách.

Áno, cieľom súčasného vzdelávacieho procesu je výchova k primitivizmu. Pretože tam kde chýba ľudskosť a mravné hodnoty, tam chýba aj prirodzený vývoj a napredovanie človeka po všetkých stránkach. Umelým znižovaním intelektuálnych schopností  a daností sa z človeka stáva poslušná bábka, ktorá bez premýšľania a reptania plní absurdné priania, rozkazy a príkazy mocenských elít a ich prisluhovačov.

Výsledky testovania PISA priniesli skutočne katastrofálne poznanie toho, na akej úrovni sa Slovensko nachádza po viac ako tridsiatich rokoch budovanie demokracie nielen vo vzdelávaní. Pretože práve nízka úroveň vzdelávania a výchovy sa prejavuje najmä  v kultúre. Prejavom primitivizmu v kultúre je „umenie hnusu“.

Posledným príkladom primitivizmu v kultúre a umenia hnusu je kauza pornografického obrazu s homosexuálnou tematikou, ktorý nechala odstrániť z galérie na chodbe Slovenského rozhlasu ministerka kultúry  p. Šimkovičová. Hysterická obhajoba tohto „umeleckého veľdiela“ a jeho autora progresívcami ukázala, že výchova k primitivizmu už prináša výsledky a to nielen na Slovensku.

Žiaľ, Slovensko aj v tomto hodnotení OECD potvrdilo svoj status „treťotriednej kolónie“.

Oveľa horšie však je, keď sa nehumánny primitivizmus stane podstatou vládnutia mocenských elít. Vidíme, čo sa deje v bruselskom klére boha Mamona, kde o bytí, či nebytí ľudí v EÚ rozhodujú ľudia bez základných vedomostí a znalostí, ktorí sú odtrhnutí od reality života väčšiny obyvateľstva.

A v takom prípade je úpadok spoločnosti následkom ich konania.

Devana

Slnovratovo 10. december 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore