Ilustračný obrázok: Pixabay

Počuješ, nesmelý tlkot túžob,

ktorý napĺňa naše sny?

Sny, jednoduché a predsa trúfalé

ako láska zrodená zo smútkov

nesmelých dotykov nahých životov.

Počuješ, tichý smiech sĺz

stekajúcich po duši

v horúcom dychu večnosti v nás?

Večnosti, naplnenej drobnými kúskami

všednosti obyčajných dní.

Počuješ, môj tichý šepot duše,

keď Ťa hladím bozkami

a srdcom volám Tvoje meno?

Počuješ?

Devana

Slnovratovo 15. 09. 2021

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prosím, odpovedzte: 2 × = 12

Scroll to Top