Pavol Janík: Voda v pohybe (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

PAVOL JANÍK
VODA V POHYBE

Cítim ju v sebe,
ako koluje,
prúdi a preteká.
Búši a naráža.
Krv.
Vlastne azda iba voda.

Voda,
ktorú väzním.
Voda,
ktorá sa mi za to mstí.
Voda,
ktorá sa vo mne vyzná
oveľa lepšie ako ja.
Voda,
ktorej sa bojím,
ktorú uctievam.

Jej pary mi znejasňujú pamäť
a rosia zrkadlový horizont snov.

Voda
- zdroj mojich hmiel a zrážok.

(Z knihy Zrkadlo na konci leta, 1984)

VIDEO PO SLOVENSKY:

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore