Pavol Janík: Vďaka za deti (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

PAVOL JANÍK
VĎAKA ZA DETI

Vďaka za deti
aj preto, že všetkému nerozumejú.

Televízia od rána
na všetkých programoch
vysiela utešený hríb.

Deti nechápavo krútia hlavami
a hľadajú útočisko
pri policiach s obrázkovými knižkami.

Ešte sú tam.
Pre deti.

(Z knihy Zrkadlo na konci leta, 1984)

VIDEO PO SLOVENSKY:

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore