Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Nevdojak som si spomenul na článok z mája 1992, ktorý o mne pod pseudonymom OTO RADAR publikoval denník blízky Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) a ktorý zo mňa robí doslova zázračné dieťa, presnejšie prisudzuje mi nadprirodzené schopnosti vstúpiť do verejného života už pred narodením.

Narodil som sa v roku 1956, ale podľa článku, ktorý mi zasvätil zbožný autor: “v päťdesiatych rokoch písal proti nacionalizmu, cirkvi, západným mocnostiam, a tým sa podieľal na kampaniach žiadajúcich smrť pre nevinne odsúdených.” 

Ďalej: “proti účastníkom sviečkovej manifestácie, milionárovi Havlovi, miliardárovi J. Čarnogurskému a spoločníkom, Charte 77 a chartistom vôbec.” 

Ešte ďalej: “chváli súdruha Stalina za deportácie našich občanov do ZSSR a povraždenie 11 000 poľských dôstojníkov v Katyni.” 

A napokon ako: “člen ilegálneho vedenia KSČ ustanoveného po 17. novembri 1989 priamo i nepriamo riadi kampane proti lustráciám, ekonomickej reforme, reštitúciám a cirkvi.”

Iste chápete, že odvtedy ma už nič nemôže v živote prekvapiť a že čakám iba na to, kedy konečne príslušné autority docenia moje transcendentálne vlastnosti a vyhlásia ma za svätého.
http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 48 krajinách.

Loading spinner
Scroll to Top