Pavol Janík: SLOVO (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
PAVOL JANÍK
SLOVO

Na začiatku bolo slovo.
A to slovo bolo
na papieri.
Nepočuteľné.
Slovo, ktoré možno zakryť
dlaňou,
alebo inými nepriehľadnými vecami.
Slovo, ktoré možno poskladať
alebo pokrčiť.
Slovo, ktoré čaká,
kým si ho niekto všimne.
Slovo, ktoré trpí
pocitom menejcennosti.
Slovo, ktoré nejde na odbyt.
Slovom:
slovo
na papieri,
aj keď na začiatku,
a teda prvé.
Vlastne len písaný tieň 
slova, 
tej jedinej veci,
ktorú majú telo a duša spoločnú.

(Z knihy Zrkadlo na konci leta, 1984)

VIDEO BULGARIAN 1: https://www.youtube.com/watch?v=kQwVIABHD40

VIDEO BULGARIAN 2: https://www.youtube.com/watch?v=rYmewxnvM_M

VIDEO MACEDONIAN: https://www.youtube.com/watch?v=ntYVksEdHFA

VIDEO RUSSIAN: https://www.youtube.com/watch?v=-1v36ACICdc

VIDEO SERBIAN: https://www.youtube.com/watch?v=v3tRVauLlFg

VIDEO UKRAINIAN: https://www.youtube.com/watch?v=rQauWNjrXA4

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore