Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

PAVOL JANÍK
S DOVOLENÍM

Bojím sa, že sa opäť stretnem
sám so sebou.
Celkom náhodne do seba drgnem.

Iste sa nezabudnem ospravedlniť.
(Som inteligentný mladý muž.
Mám svoje zásady
a dobrú výchovu.
Hovorím po anglicky a...)
Iste sa nezabudnem ospravedlniť.

Bojím sa, že sa opäť stretnem.

Bude to náhodné stretnutie,
na ktoré sa nezabúda,
lebo si ho ani na okamih nezapamätáme.

(Z knihy Nezaručené správy, 1981)
http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 48 krajinách.

Loading spinner
Scroll to Top