Pavol Janík: RAZ (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
PAVOL JANÍK
RAZ

Chceli sme vychýliť
kino,
nakloniť veľkú sálu
a ľahnúť si
na strieborné plátno.

Ako keby sme sa nemali kam podieť.

(Z knihy Zrkadlo na konci leta, 1984)

VIDEO BULGARIAN: https://www.youtube.com/watch?v=wA6dTycKzIc
VIDEO RUSSIAN: https://www.youtube.com/watch?v=dMxBuo7JNtQ

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore