Pavol Janík: RANNÝ RACHOT

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

PAVOL JANÍK
RANNÝ RACHOT

I.

Ó, romantika obrnených transportérov
a ich zasnené jazdy na svitaní.

Ako pekelne tíško ma bozkáva
bľabotajúci, na smrť opitý napalm.

Ako mäkko sa mením na uhoľ –
- ó, zázračná premena stromu.

Prestaň už s tými pazvukmi padajúcich listov,
bláznivá, hysterická jeseň.

Nie je všetko dýka, čo sa blyští!

V zlatožltom lístí
šialený Amor so samopalom
striehne na spevavé vtáčiky.

II.

Ráno za nohy
visí z oblohy.
Spolu s dažďom zostupujeme z akvarelového neba,
nemotorne ako svetlo.

Trasľavými rukami
prevraciame do seba poháre,
akoby sme prevracali svet.
Nastavujeme ruky proti svetlu –
sú studené a priehľadné.
Vo vreckách nosíme klenoty.
Strácame ich a nakupujeme za ne hračky a slnečný jas.

Ó, slnko!
- posledná zápalka spálená na pamiatku obetí deratizácie.

A čo ďalej?

To predsa nemôže byť všetko.
Veď ešte stále sme negramotní.
Veď nevieme ani čítať
drevené písmo starej mamy.


(Z knihy Nezaručené správy, 1981)

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore